u usilovného, úporného boje předsedy strany o čelný post permanentně graduje. Posloupnost událostí stojí za zamyšlení.

Předseda strany při dohadech ohledně vyjádření důvěry úřednické vládě do posledních chvil zuby nehty hájí negativní stanovisko a nakonec ustoupí. Do volební kampaně si nenechává zasahovat s tím, že to bude on, kdo ponese osobní zodpovědnost. Po volebním propadáku odklání osobní zodpovědnost na zodpovědnost kolektivní a odmítá rezignovat.

Prezident je požádán Michalem Haškem o schůzku, žádosti vyhoví a nechá zaslat pozvánku. Jeden z účastníků, místopředseda a volební manažer Chovanec, žádá o utajení schůzky.

V rozhovoru s moderátorkou Drtinovou, vysílaném v ČT, vzdor neodbytné důslednosti moderátorky opakovaně pokládající jednu a tu samou otázku ohledně konání schůzky, vzdor sílícímu dojmu, že moderátorka je o schůzce již předem dobře informována, drží Michal Hašek dohodu o utajení schůzky. Dohodu uzavřenou na popud volebního manažera, místopředsedy strany, Milana Chovance. Drží dohodu a před veřejností, před všemi diváky sledujícími relaci, zapírá a lže.

A je to právě Milan Chovanec, kdo teprve až po veřejném zapření schůzky Haškem, jako první schůzku veřejně přiznal a rozhovořil se o ní.

Již není na pořadu dne, exkluzivní náskok předvolebních preferencí strany, který se pod vedením předsedy a volebního manažera smrsknul na minimum. Již není na pořadu dne volební průšvih zřetelnější o ztrátu šesti mandátů, v porovnání s propadem za Paroubka. Za Paroubka, který se nevymlouval na nemalé ovlivnění výsledku zprávou Kubiceho a neprodleně rezignoval.

Na volby zapomeňme. Strana řeší lhaní Haška a hlavně a především Sobotkou po Goeblesovsku, tisíckrát omílaný a zdůrazňovaný puč. Takzvaný puč v podobě výsledku hlasování předsednictva strany. Spásný puč, kterým jsou překrývány a budou překryty podstatné a zásadní problémy strany. Včetně problému stěžejního. Problému, který měl být řešen na prvním místě a neprodleně. Problému, který spočívá v osobě nejvíce zodpovědné za nejhorší volební výsledek za období existence samostatné ČR. V osobě předsedy strany.

Dlužno dodat, že volební manažer, místopředseda strany, účastník schůzky s prezidentem, žadatel o utajení schůzky a následný její oznamovatel, přímý účastník puče, (tedy puče ve formě hlasování předsednictva), jakoby zázrakem již pučistou býti přestal. Neboli, pučistou již není.

Tohle všechno již máme za sebou a neodvratně se blíží zasedání ÚVV, katarze a následné sjednocení demokratické a čím dále demokratičtější, sociálně demokratické strany.

V ČT, v nedělních otázkách Václava Moravce, bylo Milanem Chovancem opakovaně zdůrazňováno očekávání důsledné katarze strany, které za pár dní bude zahájené zasedáním a katarzí ÚVV.

Zní to možná dobře, ale vzhledem k níže popisovaným přípravám na zasedání ÚVV s katarzí, může být člověku znalému totalitních praktik, velice, velice úzko.

Zapomenuto vše, co se pod vedením strany předsedou Sobotkou událo, počínajíc soudními spory ve věci kandidátnách listin, končíc žalostným, za dobu samotné ČR nejhorším vítězstvím ve volbách, po kampani zaměřené takřka výhradně na předsedu, po kampani předsedou řízené. To vše budiž zapomenuto pro boj o Slávka Sobotku. Pro boj o důsledné převzetí veškeré moci ve straně předsedou Sobotkou. Tak, aby na volební fiasko a všechno kolem toho mohlo být definitivně zapomenuto, stejně jako na konkrétní a skutečné vyvození zodpovědnosti.

Metody a praktiky tolik známé z doby “normalizace”, uplatňované v období normalizace všeobecně, v celé společnosti, není to pouhé zdání, skutečně byly oprášeny a znovuzrozeny aplikací do demokratické strany. Konkrétně do ČSSD.

Sociální demokraté v zahraničí mají obavy z násilného převzetí vedení ČSSD. Petice předsedovi oddaných členek a členů (bez úpravy pravopisu): “My Sobotku nedáme! Nejsme Zemanovi ovce”. Petice se množí a jsou doplňovány nesčetnými podpůrnými prohlášeními (jakýmisi “podpeticemi”) stranických orgánů a orgánečků. Podpisů přibývá geometrickou řadou a “hbitější” členové přidávají podpisy a souhlasná stanoviska okamžitě, na interním webu ČSSD. Úsilí “výroben” podpůrných prohlášení a peticí na obranu Sobotky, korunují narychlo svolávané demonstrace pod záštitou MSD a mnoha dalších, věci oddaných členů. Věru, vzali to z gruntu od podlahy.

Aby toho nebylo málo, čeká nás ještě zlatý hřeb v podobě demonstrace svolané na podporu Bohuslava Sobotky. Zprvu jsem původní pozvánku ve formě souboru (image001.png) považoval za podvrh.

Silueta na kraji obrázku, která ční nad hlavami vedle nastíněných demonstrantů, nad nimiž vévodí plakát s textem, připomíná siluetu Lenina. Text na plakátu tučným písmem hlásá:

Přivstaňte si k boji za demokracii! 10. listopadu se sejde Ústřední výkonný výbor sociální demokracie. Nechceme mezi sebou lháře a zrádce. Přijďte vyjádřit podporu slušnosti a demokratickým principům. V 8,00 na Olšanském náměstí v Praze.

Domníval jsem se, že jde o podvrh, kterým má býti veřejnosti podsunuto, jak ta naše strana dokáže aplikovat mobilizaci dělnické třídy z února 48 a propagační metodiku vítězné KSČ z padesátých let a z let normalizace, na současnou členskou základnu ČSSD. Dokonce mi to připadlo jako více či méně vtipná provokace.

Opět jsem se hrubě zmýlil. Demonstrace na podporu Sobotky je skutečně svolána a výše uvedená hesla jsou míněna vážně, viz níže uvedený doprovodný text.

Vážené přítelkyně a přátelé,

dne 6.11 2013 budeme zpracovávat zajištění dopravy do Prahy dne 10. 11. 2013 pro zájemce na podporu Bohuslava Sobotky.

Odjezd z ……. bude cca v 6.00 hodin od sekretariátu OVV ČSSD ……. Přesný čas a podrobné informace budou sděleny všem zájemcům nejpozději ve čtvrtek. Pokud máte zájem o účast, neváhejte se přihlásit. Doprava do Prahy a zpět je zajištěna!!!

Nemám ani ponětí, která militantí sešlost z vedení strany, tohle mohla vymyslet a schválit. To přeci nemohl být řádně svolaný a řádně ustavený orgán. Orgán pověřený pravomocemi ke svolávání demonstrace na podporu předsedy a ke schválení úhrady tolika cest autobusů, za takovým účelem.

Nazývat konání řádně svolaného a zvoleného orgánu, v daném případě předsednictva strany, do omrzení a do zblbnutí pučem, protože orgán výraznou většinou odhlasoval něco, s čím předseda strany nesouhlasí, je tristní. Tím více, o co více zde, v souhrnu výše uváděná počínání, skutečný puč v boji o moc připomínají.

V daném případě heslo demonstrace “Přivstaňte si k boji za demokracii!” ve mně vyvolává nutkání porovnat podstatu toho s tvrzením o Hitlerovi, jako o největším mírotvorci na světě. Vždyť demokratické hlasování orgánu, předsednictva strany, je neustále, horem pádem a do omrzení nazýváno pučem.

A postupné stupňování aktivit, tolik připomínajících nejhorší období normalizace, korunované svoláním demonstrace na podporu vůdce, proti funkcionářům nazývaným lháři a zrádci, demonstrace, jejíž svolání nevyhnutelně a zcela jistě směřuje k zastrašení a ovlivnění odlišně smýšlejících členů ÚVV, to vše dohromady má zřetelný charakter skutečného puče, na rozdíl od hlasování řádně zvoleného předsednictva.

Heslo “Přivstaňte si k boji za demokracii!” ve skutečnosti vyzývá k účasti na akci pro zastrašení odlišně smýšlejících členů ÚVV, tím pádem i k účasti na puči proti vnitrostranické demokracii dnes. Může být, že zítra bude učebnicovým příkladem pro puč proti demokracii jako takové.

Luděk Prokop.

Kategorie: Komentáře

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *