Odborářští předáci odešli z tripartity a posluchači jsou bombardováni ze sdělovacích prostředků výzvami od zástupců vlády. Výzvami k jednání. Přemírou ochoty ze strany vlády k tripartitním jednáním a neochotou odborářských zástupců. A opět stále dokola, jak jinak.

Zástupci odborů se durdí, že jejich “tisíckrát” opakované a zveřejňované výhrady a připomínky, vláda nezpracovává, odmítá a ignoruje. Zástupci vlády evidentně hodlají brát výhrady a připomínky verbálně na vědomí a ve skutečnosti nadále totálně ignorovat. Nicméně halasné proklamace ochoty nadále jednat budou předkládány na odiv permanentně. Nechť odboráři sdělí připomínky ještě “deseti tisíckrát” anebo i “stotisíc krát”, byť konečný efekt připomínek bude pokaždé a znovu nulový. Však ono to odboráře unaví. Připomínkami a výhradami nedotčené reformy, reformy schválené znovunarozenou koaliční jednotou, mohou pak být předkládány jako výsledek mnoha usilovných jednání. A naší vládou, tak jak jsme ji měli možnost poznat, může být konečný výsledek předkládán dokonce i jako výsledek vzájemných tripartitních dohod. S doprovodným nesmírným údivem, co že se ti odboráři tak štětí, když jsme tomu věnovali tolik času a tolik obtížných jednání.

Odborářští bossové takový scénář odmítají. Z tripartitního jednání rozhořčeně odešli. Vláda se obrovsky diví nad neochotou odborářů, zatímco ona sama jednat, je ochotna převelice.

Zástupci odborů oznamují, že bude konána série protestních akcí. Že by proti reformě? Co chtějí jakousi sérií jakýchsi protestních akcí docílit? Snad polepšení vlády? Polepšení jejího chování? Zlepšení zažitých a již standardních návyků a přístupů, odstranění zlozvyků? Zlozvyku lhát, vyhrožovat, překrucovat sliby? Zlozvyku klást ultimáta?

Fakt po tom všem co vláda předvedla a předvádí, si bossové namlouvají, že několik protestních akcí přiměje vládu k slušnému chování? Nebo už se od vlády nakazili tolik, že chtějí jen předstírat a konat jakési demonstrace proti reformě a namlouvat odborářům, zaměstnancům a sami sobě, že po demonstracích, až se vláda polepší, dají společně, ruku v ruce s touto vládou, do kupy řádnou reformu? Reformu schůdnou jak pro zaměstnance, tak pro většinu občanů?

Opravdu se nakazili křivostí jednání vlády natolik, že nechtějí jít s barvou ven a na rovinu vyhlásit, že jediným východiskem z marasmu nastoleného touto vládou, jedinou možností, je její konec, její pád?

Vládní koalice po vzájemném napadání, urážkách a vzájemném podávání trestních oznámení, po ultimátech a vzájemném vyhrožování, se tváří jakoby k ničemu, co by stálo za řeč, vůbec nedošlo. Razantně vyhlašovaná “de ABeLizace” ztroskotala na personálním šéfovi agentury ABL. Čili u ministra školství. Radek John nařčený z propojení s ABL, aniž by tam nějakou tu funkci zastával, měl být nakonec z vlády vyhozen pro neschopnost. Nyní pro něho, vzdor proklamované neschopnosti, bude zřízena pozice místopředsedy vlády pro boj s korupcí. Mimochodem, zřízení této pozice je samo o sobě korupčním jednáním, nikoli protikorupčním. Po rozhodném prohlášení o tom, jak na vnitru nemůže být a nebude nikdo z ABL, ani nikdo z žádné jiné bezpečnostní agentury, je dosazen na ministra vnitra spolumajitel bezpečnostní agentury. Dalo by se toho uvést ještě mnoho jiného, vedle provokace nejsilnější opoziční strany, provokace jménem Kubice. Přitom ale chraň bůh, koalice je zajisté ochotna, stejně jako s odbory, jednat a znovu jednat i s opozicí. Je tohle všechno (a mnoho jiného neuvedeného) málo pro odborářské bosse? Skutečně se domnívají, že bude ještě někdy reálné nastolit seriózní vyjednávání s touhle, zásluhou protestních akcí polepšenou, vládní sebrankou?

Nevím, na co ještě odborářští předáci čekají. Nevím, čeho chtějí docílit jakýmisi stupňovanými akcemi. Správné načasování odborářských akcí bylo, pokud vím, velice často slabinou odborů. Za stávající situace může být, že jediné možné východisko z vládního marasmu, bude nastoleno pod vedením občanské iniciativy “ProAlt”, za pomoci dalších občanských iniciativ. Je to škoda. Škoda pro odbory, propásnout takovou možnost. Možnost zviditelnit odbory. Zviditelnit práci odborů ve prospěch zaměstnanců a zviditelnit i to, že činnost odborů je prospěšná nejen odborářům, nejen zaměstnancům ale i většině občanů této republiky.

Luděk Prokop, 21. 4. 25011

Kategorie: Komentáře

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *