Před časem jsem chodila do této školy na kurz NJ – začátečníci. S výukou jsem byla velice spokojená, proto jsem se rozhodla ve studiu na stejné škole pokračovat i další rok. Přihlásila jsem se na návazný kurz, který, však nyní probíhal s jinou lektorkou. Předpokládala jsem, že jedná-li se o návazný kurz, bude vyučující pokračovat na základě znalostí, které studenti získali v předchozím roce. Ve skupině jsme byly tři, z toho dvě studentky již německý jazyk studovaly v minulosti, takže jejich znalosti byly poněkud širší než moje, získané jedním rokem studia. Pravděpodobně s ohledem na znalosti dvou zmíněných studentek vyučující používala v hodinách pro mne již hodně pokročilou gramatiku a slovní zásobu (která absolutně nenavazovala na látku probranou v prvním roce). Většinu vyučování jsem tak musela trávit čekáním, až někdo odpověď “řekne za mne”, nebo jsem většinou vůbec nerozuměla položené otázce. Od jazykového kurzu jsem očekávala, že se v něm naučím co nejvíce a na získaných znalostech budu moci stavět i do budoucna, avšak bohužel tomu bylo naopak.

Vše jsem se pokusila s lektorkou probrat, ale když to nepřinášelo žádné výsledky, obrátila jsem se na vedení školy s žádostí o přeložení do jiného kurzu, nebo vrácení poměrné části školného. Ani zde jsem ovšem nepochodila. Nejprve jsem se dozvěděla:

Vážená slečno,

dovolte, abych Vám oznámila, že po provedené kontrole poskytovaných služeb studentům naší školy nebylo shledáno žádné pochybení a tudíž nemůže být Vaše stížnost akceptována.

S přáním pěkného dne,

Pavla Bajuszová
vedoucí zápisové kanceláře a studijního oddělení


Po několika měsících neúspěšné snahy o komunikaci s paní vedoucí a žádostí o vrácení poměrné části školného, neboť jsem z důvodu nespokojenosti ukončila předčasně svoji docházku do kurzu, jsem se rozhodla sepsat tento článek. Nechci, aby někdo z vás dopadl stejně – tedy že si zaplatí školné na půl roku, navštíví třeba 5 vyučovacích hodin, není spokojený s výukou a nejen že ho div nepošlou do …, ale z kursovného pak nevidí ani korunu zpět.

V případě, že byste se přece jen nepoučili z mého článku a potkalo vás něco podobného, doporučuji reagovat dle přiložené informace, kterou poskytl pražský Živnostenský odbor:

Vážená paní,

dovolujeme si Vám sdělit, že po posouzení Vaší zprávy jsme dospěli k názoru, že by se mohlo ze strany podnikatelky jednat o porušení § 19 odst.3 zákona č. 634/1991 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.) Vzhledem k tomu, že dozorovým orgánem je pro tento případ Česká obchodní inspekce, byla jí věc postoupena k prošetření.


Dále mi pak bylo Českou obchodní inspekcí doporučeno obrátit se i na příslušný soud. Tady ovšem zvažte, zdali si u vámi prováděné reklamace pamatujete konkrétní situace – co řekla lektorka, atd., které pak můžete při žádosti soudu uvést.

Kategorie: Aktuálně

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *