ODS bude prosazovat úplné zrušení minimální mzdy.

Neuvěřitelný záměr vyvolává bez nadsázky představy o zločiném myšlení. Po všech malérech zkrachovalé koaliční vlády, včetně odměn Jany Nagyové, odměn přemrštěně nadhodnocených ať již dřela jako kůň nebo ne, přichází sdělení pověřeného předsedy ODS, ohledně záměru ODS, prosazovat zrušení minimální mzdy.

Vezměme v potaz, kolik škod na místo přínosu, nejen ve vládní sféře, bylo a je způsobováno špatnými manažerskými rozhodnutími. Vezměme do úvahy, jak neúměrná a přemrštěná je v této souvislosti výše příslušných platů, včetně všelijakých odměn. V jakém protikladu bývá přínos, například z práce poslanců, s jejich celkovými příjmy. Společenský přínos z práce členů vlády, kdy je nutné ještě více než u poslanců vzít na zřetel napáchané škody, raději vynechme.

Vzdor daným skutečnostem a souvislostem, přijde ODS a s drzostí nejvyššího stupně nám káže o prodražení práce zásluhou navýšení ubohé, vzhledem k cenám zboží a výdajům na domácnost neúnosně nízké, úrovně minimální mzdy. A to o pouhých 500 Kč, které sice problémy nízkopříjmových skupin neřeší, ale aspoň dávají jakous takous vyhlídku na to, že bude lépe. Že společnost je bere na vědomí. A že se blíží doba, kdy se vyplatí na místo pobírání sociálních dávek chodit do práce.

Odbory mlčí, ČSSD mlčí, KSČM mlčí. Přitom je se vší vážností vyslovené sdělení o záměru zrušit minimální mzdu, sdělení podpírané celou řadou až trapně absurdních argumentů, nanejvýš alarmující. Dokonce natolik alarmující, že dává všem slušným lidem mezi poslankyněmi a poslanci pokyn, ne-li přímo příkaz, ke splnění poslaneckého slibu formou vyslovení důvěry vládě Jiřího Rusnoka. Samozřejmě, výhrady být mohou a budiž i vysloveny. V daném případě ale jakékoli výhrady nemohou být limitní překážkou při hlasování pro vyslovení důvěry vládě. Riziko možného návratu arogantní vlády, vlády kořistnické a zaměřené na okamžité zisky, bezohledné vlády s naprostou absencí jakéhokoli sociálního cítění, je rizikem zcela neúnosným.

Sdělení o tom, jak ODS bude prosazovat úplné zrušení minimální mzdy, nasazuje korunu devastujícím záměrům a bije na poplach před jakoukoli možností návratu vládní koalice k moci. Zřetelně výstražné znamení nejvyššího stupně je provázeno mlčením odborů i opozičních stran. To mlčení je zarážející. Je to mlčení nesrozumitelné a nepochopitelné. Otázka komu a o co jde, v souvislosti s tichem po pěšině kolem minimální mzdy, je velice na pováženou. Přímé odpovědi netřeba, ta vyplyne z chování a konání. A volby budou již do roka.

Luděk Prokop.

Kategorie: Komentáře

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *