Už dlouhou dobu uvažuji nad jednou pro mne zatím záhadnou věcí, týkající se dopravních předpisů. Když je značkou B20a “Nejvyšší povolená rychlost” snížena rychlost, jakou mohu jet, platí toto omezení buď do nejbližší křižovatky, nebo do značky B20b “Konec nejvyšší povolené rychlosti,” či B26 “Konec všech zákazů.”


Narážím ale na zajímavý problém:

  1. odpočívadla/benzínky – před některými odpočívadly je nejprve uvedenou značkou snížena rychlost např. na 120, 110, nebo 100 km/h. Následuje odbočovací pruh a sjezd na ono odpočívadlo. Je místo, kde se odbočovací pruh odděluje, křižovatkou? Pokud by tomu tak bylo, teoreticky by bylo možné za tímto místem zrychlit. O kus dále je pak nájezd z odpočívadla. Je tento křižovatkou? Pokud ano (a to se mi zdá pravděpodobné – viz níže), proč za některými nájezdy z odpočívadel následuje značka, ukončující omezenou rychlost?
  2. mimoúrovňové křižovatky – v tomto případě je situace podobná. Většina mimoúrovňových křižovatek má sjezd, kterým dálnici opustíte a nájezd, kterým na ní najedete. Obvykle bývá přítomen i odbočovací a připojovací pruh. Že jde o křižovatku – byť mimoúrovňovou – je nesporné. Kde tedy mohu “šlápnout na plyn?”

Silniční zákon definuje křižovatku slovy “křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují.” Logickou úvahou bych tedy došel k tomu, že křižovatkou je v tomto pojetí místo, kde se připojovací pruh včlení do pruhu průběžného (tedy tam, kde končí a napojuje se na hlavní komunikaci).


Další otázkou je, zda podobné chápání omezující značky “Nejvyšší povolená rychlost” platí i v jiných evropských zemích. Manželce se například stalo, že byla zastavena policií v Makedonii až za dálničním nájezdem s tím, že zrychlit na “dálniční rychlost” může až poté, co mine značku B20b – což by vyvracelo přesvědčení, že značka platí do nejbližší křižovatky.


Jak toto omezení rychlosti chápete vy? Pokud jedete na dálnici a minete značku, omezující rychlost, ve kterém momentě přidáváte plyn? Zná někdo odchylky, kterými se naše ustanovení liší od těch v zahraničí? Podělte se o zkušenosti a názory v diskuzi pod článkem!

Kategorie: Aktuálně

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *