Věnujme chvíli tématu „modrých majáčků“ a problémům s tím souvisejícím. Víte například, jak je trestán řidič, který si nabarví osobní auto jako sanitku a vybaví si ho modrými majáčky? Chcete těmto vykukům „zatrhnout tipec“? Poradím vám, jak na to!

Určitě jste ho už někdy na silnici potkali: auto s modrým majáčkem na střeše. Ano, mluvím o vozidlech s právem přednostní jízdy. Jaká je vaše první reakce? Pokud okamžitě hledáte prostor, kam uhnout, aby toto vozidlo mělo možnost volného průjezdu pokud možno bez zdržení, je to chvályhodné! Bohužel se ale na našich silnicích najdou hyeny, jež se třeba „pověsí“ za sanitku a využívají volnou cestu, kterou „prorazila,“ nebo naopak idioti, kteří uhnou jedině v případě, když budou tato vozidla vybavena pancéřovou pěstí.


Následující článek by se měl obecně věnovat problematice „modrých majáčků“ a doufám, že si ho nikdo nevyloží jako důvod, proč vozidlům s právem přednostní jízdy neuvolňovat cestu! Nikdy, prosím, nezapomínejte, že stačí jediný okamžik (třeba jen pitomá náhoda!) a o vašem životě, zdraví , nebo v lepším případě majetku, budou rozhodovat vteřinky, během kterých musí záchranářské vozidlo dorazit z místa A (hasičské stanice, výjezdové stanice záchranky, …) na místo B (tedy k vám).


Takže nejprve něco ze Silničního zákona, který v § 41 odst. 2 jasně definuje, kdo smí modré majáčky používat. Jsou to vozidla:  1. Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu,

  2. Vězeňské služby České republiky,

  3. vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu,

  4. obecní policie, která určí obec,

  5. hasičských záchranných sborů,

  6. důlní záchranné služby,

  7. poruchové služby plynárenských zařízení,

  8. zdravotnické záchranné služby a dopravy nemocných, raněných a rodiček,

  9. ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních úkolů civilní ochrany.

Začnu prvním problémem, na nějž ve své tiskové zprávě poukazuje ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Schwarz: „Po Praze se pohybují soukromé sanitky, které používají majáky a sirény, přestože jim to zákon vůbec neumožňuje. Nikdo neví a nemůže zkontrolovat, koho vezou, ani kolik jich vůbec v Praze jezdí.“ Můžeme polemizovat s tvrzením, zda mohou či nemohou soukromé sanitky mít nainstalovaný modrý maják. Podle Silničního zákona ho teoreticky mít mohou, neboť se jedná o „vozidlo… ….dopravy nemocných, raněných a rodiček“ podle § 41, odst. 2, písm. h výše uvedeného zákona. V tom bych tedy zásadní problém neviděl. V čem ale problém určitě je, je praktická nemožnost jakékoli kontroly oprávněnosti použití výstražného zařízení. Tedy v praxi: pokud uvidíte policejní vůz s blikajícím majáčkem, můžete v případě podezření, že policisté jen spěchají na oběd, podat podnět k prošetření oprávněnosti užití výstražného zařízení. Ukáže-li se, že užití majáku nebylo podložené, čekají přinejmenším řidiče nebo velitele posádky problémy. Když ale pustí majáček řidič soukromé sanitky, možnost zpětné kontroly prakticky neexistuje.


Tuto skutečnost mohu potvrdit ze své praxe. Pracoval jsem v jedné (nejmenované) velké pražské nemocnici na výpočetním středisku. Na převozy počítačů a periferií mimo areál (například do opravy) byly využívány buď nemocniční sanitky bez výstražného systému, nebo obyčejná dodávka s označením „transport krve“ vybavená modrým majáčkem. Minimálně ve dvou případech řidič tento majáček použil, ačkoli k tomu nebyl, krom jeho spěchu, sebemenší důvod. A co si na něm kdo vezme? Přeci jen přečíst v rychlosti malá písmenka s adresou nemocnice na dveřích, není zrovna jednoduché 🙂 A kdo by si dovolil zpochybnit použití majáčku při transportu krve, že? 🙂 Chtěl bych vidět policistu, který by si „lajsnul“ zastavit blikající a houkající sanitu jen proto, aby zjistil, zda používá výstražná znamení odůvodněně, či nikoli.


Tohle ale ještě ani zdaleka není to nejhorší! Po Praze například jezdil vůz, který byl svým vybarvením takřka identický s vozy pražské záchranky. Nechyběly ani majáčky, kterými si pan řidič usnadňoval průjezd ucpaným městem. Tento případ není bohužel ojedinělý! A co je na celé situaci nejhorší: řidič takového vozu nemůže být nijak zásadně postihován za to, že okopíroval barvy hasičů nebo záchranek! Silniční zákon totiž zakazuje pouze barevnou podobnost s vozidly police ČR, takže když si ze své feldy uděláte požární vozidlo, nikdo si na vás nic nevezme. Stejně tak, když na takový automobil nainstalujete modrý majáček, není příliš velká šance na postih. Jak jsem řekl výše: ukažte mi policistu, který bude riskovat zdraví a životy lidí tím, že zastaví „houkačku“ jen proto, aby zkontroloval, zda není falešná!


iDnes se problematice falešných sanitek věnoval před dvěma lety. Ze článku Centrem Prahy křižují falešné sanitky vyplývá, že jediným možným postihem, je předvolání majitele a uvedení vozu do původního stavu tak, aby odpovídal technické kontrole. Celá záležitost se tedy neřeší jako porušení zákona, ale pouze jako přestupek! Tresty odpovídají trestům za nezapnutí bezpečnostního pásu… …jsou tedy víceméně směšné. Sami asi vidíte, že jde o nástroj s minimální účinností.


Ředitel pražské záchranky Schwarz se snažil prosadit, „aby výstražná světelná a zvuková znamení mohly používat pouze složky, které zajišťují tísňové linky 150, 155, 158 a 156. Stejně tak prosadit, aby označení vozidel jako sanitních bylo povoleno pouze zdravotnické záchranné službě, která zajišťuje tísňovou linku (u nás 155),“ žel jeho opodstatněná, chvályhodná a velice rozumná snaha, zůstala bez odezvy.


Naprosto stejným způsobem je mimochodem v mnoha případech zneužíváno barev a výstražných znaků hasičských vozidel….


Zajímavý materiál (nejen) na toto téma přinesly i Požáry.cz ve článku Majáky – část 3. Z tohoto článku cituji: „Opraváři počítačů dostali po dvou letech porušování těchto předpisů radši modré majáky schváleny a jezdí na ně častěji, jak celý pražský hasičský sbor dohromady. A nejsou to jen oni. Falešná sanitka, která slouží jednomu podnikateli na dopravu náhradních dílů do autoservisu, jezdí po Praze již několik let.“ Hýbe vám to žlučí? Pak raději nečtěte dál….


Mezi rarity pak patří tento případ ze stejného článku: „Jeden člověk z Jižního města si dokonce nechal u firmy F.C.S.Ambulance neoprávněně označit jako hasičské, s tím pak jezdil na majáky po Praze a neváhal si ani od stejné firmy nechat na auto umístit znaky pražských hasičů. Když se na něj přišlo, nejprve tvrdil, že je fanda do hasičů a že to má jako model, což samozřejmě byla lež a pravým důvodem byl zákaz řízení. Takže aby ho policie nestavěla, dal velké peníze na úpravu auta do této podoby.“


Zamyšlení hodné je i dnes historické tvrzení Václava Havla, který těsně před revolucí sliboval, že modré majáčky zmizí z vozidel politiků a uvidíme je jen na vozidlech záchranných složek. Bohužel – stát v zácpách a kolonách naší politici nemíní a právo absolutní přednosti využívají stejně, jako patnáct let nazad Husák nebo Jakeš. Jsou přeci více, než my, tak co by se zdržovali, že?


Tihle všichni přispívají k nerespektování „těch pravých“ vozidel, která mají na právo přednosti skutečně důvodný nárok. Řidiči, kteří před sebe párkrát pustili falešný záchranný vůz, začínají být imunní a na blikající majáček mnohdy reagují stylem „a jé, zase někdo spěchá na oběd.“ A samozřejmě – neuhnou.


Chápu, že výše popsaná situace je důvodem k oprávněnému naštvání… …přeci jen pouštět vykuka, který spoléhá na lidskost ostatních a žene se vpřed, zneužívajíc přitom znaky záchranářských vozidel, asi nechce nikdo. Stejně tak sanita vezoucí babičku z nemocnice, nemá pádný důvod pro „blikání a houkání.“ Ale nezapomínejme, že jsou tu i řidiči opravdových sanitek rychlé záchranné služby a hasičů a tito jezdí v zájmu nás všech a zaslouží si respekt a úctu. A je asi lepší pustit jednu hyenu, než zablokovat vůz převážející například raněné dítě či hasiče jedoucí k vážné dopravní nehodě, nemyslíte?


Kdyby to záleželo na mně, stavěl bych ke zdi všechny, kdož zneužívají „výsostných znaků“ (tj. barev, majáků, houkaček, ….) záchranářů, k vlastnímu prospěchu nebo dokonce zisku. Nejedná se o lidi – jedná se o parazity, zneužívající solidarity ostatních a vydávající se za někoho, kdo pomáhá při záchraně zdraví, životů a majetku. Nebránil bych se ani tomu, aby takto „vybarvená“ vozidla byla zabavována a následně buď šrotována, nebo předána do služeb záchranářů.


Na závěr rada pro všechny, kterým vadí zneužívání výstražného zařízení. Opět cituji ze serveru Požáry.cz, který se této problematice věnoval ve článku Majáky – část 4: „Jakékoli podezřelé vozidlo ohlaste nejbližšímu dopravnímu inspektorátu a nechejte ho prověřit. Kolegové jsou povinni v tomto učinit šetření a s výsledkem vás seznámit. Je to nejjednodušší a nejrychlejší možnost. Samozřejmě je nejlepší mít SPZ vozidla, pokud by se podařila i fotka nebo videozáznam, bylo by to fajn….“ Stávající džungli mezi modrými majáčky tedy můžete pomoc řešit i vy sami!

Categories: Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *