Počátky reklamy jsou známé již odedávna. Kořeny reklamy sahají až do antiky a starověkého Říma. Nedá se však mluvit o reklamě ve stejném slova smyslu, jako dnes. Jednalo se o propagaci zboží vesměs ústní formou, ale jsou známé i příklady venkovní reklamy. Jak jsme se tedy dostali k reklamám dnešní podoby?

Reklama v tištěné formě se rozmohla již v 15. století vynálezem knihtisku. Díky němu vznikaly letáky, noviny či tištěné inzeráty. Větší pokrok reklamy byl zaznamenán také za průmyslové revoluce, kdy se již začali tvořit některé formy reklam, dnes nám velmi známé. V této době vznikla také v USA první reklamní agentura. Na konci devatenáctého století se do světa dostal fenomén reklamních kampaní. Mezi nejstarší patří například Henkel a Schwarzkopf. Později se v reklamách angažovali i výtvarní umělci, kteří letáky a plakáty obohacovali svými kresbami a dělali je tak pro lidi zajímavější. V době nacismu a komunismu se stala reklama spíše politickou záležitostí. Vznikaly propagandy a slogany určené k idealistickým myšlenkám ohledně vlády a státu.

Venkovní reklamy

Na našem území se začala formovat reklama pomocí medií na počátku 20. století. Šlo především o reklamu v novinách nebo plakátovacích sloupech. Mezi roky 1948 až 1960 utrpěla československá reklama velký propad. Doba přídělů zboží a omezenosti produktů žádnou reklamu ani nevyžadovala. V 70. letech se vše obrátilo k lepšímu. Vznikaly společnosti, zaměřující se na propagaci a inzerci, jako byl například Merkur. Dále to šlo s reklamou velice rychle. Velký vzestup měly rozhlasy a televizní vysílání, jež zavedlo samostatné studio pro vytváření reklam a inzerátů.

Reklamu v dnešní podobě a média, jež ji propagují, si dokážeme představit všichni. Ne všichni jsme si však uměli představit, jak vznikala a jakým úskalím musela čelit, aby dnes byla taková, jaká je.

Kategorie: Reklamy

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *