Srovnání výkonu SSD disku Intel 320 series (INTEL SSDSA2CW080G3) s Western Digital WD1500HLFS-01G6U1 a Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS.

Před rokem jsem pořídil do svého křemíkového miláčka v té době nejrychlejší “rotující” disk Western Digital VelociRaptor WD1500HLFS-01G6U1, jehož plotny se otáčejí rychlostí 10 000 otáček za minutu (u běžných disků je to “jen” 7200 rpm). Připravil jsem při té příležitosti srovnávací test, ve kterém VelociRaptor poměřil síly s Barracudou ST31000528AS konkurenčního Seagatu.

Protože pevné disky jsou tak trochu mou závislostí, ať co do kapacity, jež pojmou, nebo do rychlosti, bylo jasné, že se někdejší vlajková loď WD v počítači dlouho neohřeje. Rok se s rokem sešel, a já stále intenzivněji uvažoval o SSD. Nakonec jsem se rozhoupal a pořídil jsem si 80GB Intel 320 series, konkrétně model SSDSA2CW080G3. Pochopitelně mě zajímal poměr ceny a výkonu, takže jsem disk otestoval stejnou metodou, jako před rokem.

Testy

Aby bylo mé hodnocení objektivní, provedl jsem sérii testů s celkem pěti různými nástroji. V rámci co možná nejvyšší přesnosti jsem každý test prováděl sedmkrát. Níže uváděné výsledky pak vznikly následovně:

 • Ze sedmi provedených testů jsem každý jednotlivý parametr “očistil” vypuštěním nejlepší a nejhorší naměřené hodnoty.
 • Ze zbylých pěti výsledků jsem udělal aritmetický průměr.

Tímto způsobem by měly být výsledky dostatečně objektivní a směrodatné.

Během testů neběžel na počítači žádný rezidentní antivirový nebo podobný program, který by mohl zapisovat či číst z disku. Vždy jsem postupně provedl všechny testy a následně restartoval počítač, aby byla jistota, že je disk v “čerstvém” stavu.

Proti loňskému testu nebudu tentokrát bodovat, neboť díky mimořádně krátké přístupové době, která je cca 70x lepší proti WD VelociRaptoru a 140x ve srovnání Seagatem Barracuda, by SSD disk získal takový náskok, který by v dalších parametrech nikdo neměl šanci překonat.


HD Tune 2.55

Vypadlo nám srovnání teploty, kterou SSD disk nereportuje. Není to ani nutné – na rozdíl od běžných disků se skoro vůbec nezahřívá.

Srovnávat přístupovou dobu je víceméně zbytečné – Intel 320 díky své konstrukci, kdy disk nemusí čekat, než hlavičky dosáhnou požadované sekce, prakticky anuluje pojem “přístupová doba.”

Podobně přesvědčivých výsledků dosáhl SSD disk také v přenosových rychlostech, kde dosáhl v průměru bezmála dvojnásobné rychlosti proti VelociRaptoru. U SSD disku navíc rychlost přenosu dat nezávisí na poloze sektoru na plotně – je konstantní při čtení i zápisu z jakéhokoli místa, zatímco u obou konvenčních disků byla minimální rychlost cca poloviční proti maximální. To jsou dva faktory, které v praxi určitě pocítíte.

SSD disk ale prohrál v rychlosti přenosu dat mezi RAM a vyrovnávací pamětí pevného disku (“burst rate”) a také více zatěžoval procesor počítače.

HD Tune 2.55
HD Tune 2.55
HD Tune 2.55
parametr a jednotky WD VelociRaptor Seagate Barracuda Intel 320 series
Transfer rate minimum [MB/s] 64,3 53,9 152,9
Transfer rate maximum [MB/s] 123,3 125,9 211,3
Transfer rate Average [MB/s] 102,4 97,5 202,2
Access Time [ms] 7,1 13,7 0,1
Burst Rate [MB/s] 179,9 185,6 55,8
CPU Usage [%] 2,6 2,0 4,6

HD Tach 3.0.4.0

Test ukázal následující:

 • V Burst speed se SSD disk vyrovnal Velociraptoru.
 • Průměrná přístupová doba je ve srovnání s klasickými disky nepoměrně kratší.
 • SSD disk opět dvakrát více vytěžoval procesor.
 • Předchozí nedostatek ale bohatě kompenzuje dvoujnásobnou průměrnou rychlostí čtení.
HD Tach 3.0.4.0
HD Tach 3.0.4.0
HD Tach 3.0.4.0
parametr a jednotky WD VelociRaptor Seagate Barracuda Intel 320 series
Burst speed [MB/s] 252,6 226,8 254,7
Random access [ms] 7,0 13,9 0,1
CPU Utilization [%] 2 2 4
Average read [MB/s] 107,7 103,5 211,0

ATTO 2.47.0.0

ATTO má poněkud jinou metodiku testování. Zatímco předchozí dva testy spadaly spíše do kategorie syntetických, ATTO testuje čtení a zápis různě velkých souborů. Právě práce s malými soubory totiž bývá pro rotační pevné disky slabinou, zatímco u velkých souborů lze většinou dosáhnout maximálního možného výkonu.

Co test ukázal?

 • V případě malých souborů je SSD disk při čtení srovnatelný s klasickými disky, pokulhává ale v jejich zápisu, kde dosahuje cca poloviční rychlosti.
 • U větších souborů se ale začne rozdíl stírat – zápis se vyrovná diskům s rotujícími plotnami, zatímco rychlost čtení se vyšvihne na bezmála dvojnásobek.
ATTO 2.47.0.0
ATTO 2.47.0.0
ATTO 2.47.0.0
parametr a jednotky WD VelociRaptor Seagate Barracuda Intel 320 series
0,5 write [KB/s] 9425 10641 5044
0,5 read [KB/s] 9929 10715 9904
1,0 write [KB/s] 17347 20755 10682
1,0 read [KB/s] 17025 22519 19470
2,0 write [KB/s] 32379 38011 21278
2,0 read [KB/s] 31780 41082 35804
4,0 write [KB/s] 57553 65714 42826
4,0 read [KB/s] 55548 72493 63955
8,0 write [KB/s] 88154 101772 84611
8,0 read [KB/s] 86788 111645 101067
16,0 write [KB/s] 109860 118287 94414
16,0 read [KB/s] 109164 122372 147059
32,0 write [KB/s] 112498 118133 95806
32,0 read [KB/s] 109785 122372 193743

DiskSpeed32 3.0.0.5

Patrně nejdrsnější test pevného disku, který znám. Testuje každičký sektor a měří rychlost, jakou z něj lze přečíst data. Díky tomu tento test patřil k časově nejnáročnějším.

Osobně DiskSpeed32 používám k testování povrchu disků, neboť (pokud si správně vyložíte zobrazená data) může včas ukázat na blížící se problém. Je schopen detekovat vadné sektory, případně lze sledovat postupné opotřebovávání povrchu disku, během kterého se v průběhu času zhoršují naměřené parametry.

Z grafů lze také podrobně vyčíst průběh rychlosti čtení vzhledem k poloze sektorů na disku. Dozvíte se nejen přístupovou dobu, ale též nejvyšší a nejnižší naměřenou rychlost. Zásadním údajem ale je průměrná rychlost, odrážející celkovou kvalitu čtení z jednotlivých sektorů.

Z testu benchmarkem DiskSpeed32 vyplynulo:

 • Přístupová doba je opravdu bezkonkurenční.
 • Burst speed je, bohužel, méně než poloviční.
 • Nejpomalejší čtení SSD disku je srovnatelné s nejvyšší dosaženou rychlostí konvenčních disků a cca sedmkrát rychlejší než nejpomalejší sektor obou konvenčních disků.
 • Průměrná rychlost čtení je o 46 % vyšší než v případě VelociRaptoru.
DiskSpeed32 3.0.0.5
DiskSpeed32 3.0.0.5
DiskSpeed32 3.0.0.5
parametr a jednotky WD VelociRaptor Seagate Barracuda Intel 320 series
Avrerage Access time [ms] 7,1 13,5 0,1
Read burst speed [mbps] 231,8 240,9 108,7
max speed [kBps] 146138 151632 180733
min speed [kBps] 18455 23904 13728
Avr. Speed [kBps] 115895 108758 169802

h2benchw 3.13

Na závěr jsem si nechal test, který považuji za nejvíce vypovídající – není to jen syntetický test, ale provádí i tzv. “aplikační testy,” během kterých simuluje operace a běžnou práci uživatele s některými programy (Wordem, Photoshopem, antivirovým programem, kopírování a swapování). V předchozím testu jsem proto zahrnul i další modely, se kterými SSD od Intelu změřilo síly.

Výsledky jsou více než vypovídající – v aplikačním indexu, který odráží reálný výkon disku při běžném používání, dosáhl SSD disk 2,4krát lepšího skóre než nejlepší testovaný konvenční disk.

h2benchw 3.13
parametr a jednotky WD VelociRaptor 150 Seagate Barracuda 1 TB Samsung SpinPoint F3 500 Seagate Barracuda 200 WD Caviar 160 Seagate Momentus 120 Intel 320 series
Sequential read rate medium (w/out delay) [KByte/s] 124667 124540 123585 74286 65053 44703 199942
Sequential transfer rate w/ read-ahead (delay) [KByte/s] 177577 230786 121857 111766 70116 85572 207916
Repetitive sequential read (“core test”) [KByte/s] 215897 219879 119510 120626 157494 102855 81318
Random access read (average) [ms] 7,02 13,84 13,47 13,32 13,70 16,02 0,13
Application profile swapping [KByte/s] 19640,9 20308,4 16272,7 11955,9 10162,6 8587,1 45350,2
Application profile installing [KByte/s] 35900,8 29112,5 22598,7 13528 13475,5 9495,8 126339,1
Application profile Word [KByte/s] 46725,2 46500,9 33229 21458,1 19670,2 14650,3 139179,4
Application profile Photoshop [KByte/s] 44741 41938,6 31122,8 21095,2 18522,1 12052 105461,52
Application profile copying [KByte/s] 154856,5 120868,7 76031,2 52835,9 30748,7 39215,1 144980,0
Application profile F-Prot [KByte/s] 20173,2 16915,7 13326 9938,9 9357,1 7003,5 65254,6
Result: application index 39,8 35,6 26,3 18 15,2 12,3 93,9

Subjektivní dojmy

Zatímco v případě výměny 7200otáčkového Seagatu Barracuda za 10 000otáčkový VelociRaptor jsem pocítil jen mírné zrychlení systému, v případě nahrazení VelociRaptoru SSD diskem je zlepšení odezvy velmi citelné. Samotný start systému není o mnoho rychlejší, což je patrně dané faktem, že disk provozuji pod Windows XP, nicméně od okamžiku, kdy se zobrazí plocha, se doba prakticky pro všechny následující činnosti zkrátila odhadem na polovinu. Rychlejší je načtení aplikací spouštěných se startem systému, výrazně se zkrátila doba spouštění grafických editorů i aplikace pro střih videa. RSS čtečka FeedDemon, vyznačující se poměrně výrazným “lagováním” při aktualizaci článků, nyní běží naprosto plynule. Rozdíly cítím zejména v momentě, kdy sedím u papírově sice výkonnějšího PC v zaměstnání, které je osazeno běžným 7200otáčkovým HDD. Ačkoli tento počítač je osazen lepším procesorem a má více operační paměti, při jakékoli práci s pevným diskem prohrává i v řádu jednotek sekund.

SSD disk Intel série 320 tedy mohu doporučit jako rychlý systémový disk. Částka, kterou vynaložíte do jeho pořízení, se vám několikrát vrátí v ušetřeném čase.

Kategorie: Počítače

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *