Jestliže často pomáháte jiným uživatelům s jejich počítačem, naučte je používat TeamViewer. Je to maximálně jednoduché a vy tak dostanete do rukou nástroj, skrze který jim poskytnete dokonalou podporu.

Aplikací pro vzdálený přístup k počítači je celá řada – oblíbené jsou například nejrůznější deriváty VNC. Dnes si stručně představíme TeamViewer, který je v tomto segmentu považován za špičku – a nutno dodat, že právem!

Hned na začátek zmiňme dvě hlavní výhody: aplikace je pro nekomerční účely zcela zdarma a je kompletně lokalizována do českého jazyka.

Co TeamViewer umí?

Základní funkcí je vzdálený přístup na jiný počítač. Oba počítače přitom nemusí být ve stejné síti – zcela bez problémů můžete na dálku pracovat s jakémkoli počítačem, který je připojený k Internetu (samozřejmě musíte znát přihlašovací údaje). Program funguje dokonce i tehdy, je-li jeden nebo oba počítače za routerem nebo firewallem, což je zásadní výhoda proti VNC, jež toto samo o sobě nezvládá. Navíc není nutné, aby jeden nebo oba počítače měly veřejnou IP adresu – s tímto údajem se v TeamVieweru vůbec nepracuje (na rozdíl od VNC), stejně tak nemusíte otevírat žádné porty.

Praktické využití asi najdete sami: pokud například často radíte rodičům či přátelům po telefonu, jak mají udělat na PC to či ono, pak je TeamViewer tím nejlepším možným pomocníkem. Ten, kdo potřebuje pomoc, vám sdělí ID a heslo (to se automaticky mění při každém spuštění), vy ho zadáte do své aplikace a během vteřiny už vidíte to samé, co uživatel na vzdáleném počítači. Samozřejmě nemusíte jen sledovat – se vzdáleným systémem můžete pracovat naprosto stejným způsobem, jako byste u něj seděli.

Instalace a její možnosti

Stažení instalačního balíčku je otázkou několika mála sekund – má totiž jen 3,88 MB, což je, s ohledem na možnosti, které TeamViewer nabízí, hodně málo.

V jednom z prvních kroků dostanete na výběr, zda chcete program instalovat, nebo jen spustit. Ať už tedy budete na straně, která potřebuje pomoc, nebo naopak budete pomáhat vy, není nutné program instalovat na disk. Jednoduše ho spustíte, dostanete přihlašovací údaje, které ten druhý zadá do své aplikace, a můžete s TeamViewerem zcela plnohodnotně pracovat. Dalším plusem spuštění místo instalace je fakt, že k tomuto způsobu provozování TeamVieweru nepotřebujete administrátorská práva, která bývají zejména v podnikových sítích záměrně omezena.

Chcete TeamViewer jen spustit, nebo nainstalovat?
Chcete TeamViewer jen spustit, nebo nainstalovat?

Druhá varianta – tedy instalace – se hodí tehdy, chcete-li s TeamViewerem pracovat častěji, případně jestliže potřebujete přistupovat na vzdálený počítač bez nutnosti interakce s uživatelem (časté využití: chcete-li se z domova připojovat na počítač v práci, zvolte instalaci).

Při instalaci nejprve zadáte, zda chcete aplikaci používat k osobnímu nebo komerčnímu účelu. Pokud za TeamViewer nechcete platit, je přípustná pouze první uvedená varianta.

Velice zásadní je volba typu instalace, kde můžete vybírat mezi dvěma možnosti. Pokud na otázku odpovíte Ne, bude k počítači možné přistupovat jen tehdy, pokud ho uživatel spustí a řekne vám přihlašovací údaje. Odpovíte-li Ano, proběhne po dokončení instalace vytvoření účtu. K počítačům, které jsou sdružené pod jedním účtem, je následně možné přistupovat kdykoli a bez zadávání hesla (resp. heslo se zadává při registraci do skupiny). I v tomto režimu lze ale určit, že veškerá připojení a akce musí odsouhlasit uživatel, ke kterému se připojujete.

Volba typu instalace
Volba typu instalace

Pokud se rozhodnete pro bezobslužný přístup, budete požádáni o zadání jména počítače (nemusí se shodovat s jeho skutečným jménem) a hesla.

Zadání jména a hesla pro bezobslužný přístup
Zadání jména a hesla pro bezobslužný přístup

V dalším kroku přichází třešnička na dortu – počítač můžete zařadit do tzv. seznamu partnerů. K tomu budete potřebovat účet na TeamVieweru. Registrovat se musíte jen jednou – u všech dalších počítačů už jen zadáváte jméno a heslo k dříve vytvořenému účtu.

Přidání počítače do seznamu partnerských
Přidání počítače do seznamu partnerských

Seznam partnerů

V případě, že jste počítač přidali do seznamu partnerů (tj. zaregistrovali jste ho nebo připojili ke stávajícímu účtu na TeamVieweru), budete mít v aplikaci k dispozici okno, ve kterém uvidíte všechny ostatní stroje ve skupině. Kromě toho, že okamžitě vidíte, který je zapnutý a který vypnutý, se na každý můžete připojit pouhým dvojklikem a to bez nutnosti zadávat heslo.

Základní funkce

Podívejme se nyní na samotnou aplikaci, kterou si popíšeme podrobněji.

Okno aplikace TeamViewer
Okno aplikace TeamViewer

Červeně jsme označili oblast s údaji pro připojení. Pokud tedy chcete, aby se někdo připojil na váš počítač, sdělíte mu vaše ID a heslo (heslo je možné změnit na vlastní, ID nikoli). Toto ID a heslo se průběžně mění, takže je nutné je pokaždé sdělovat a zadávat znovu (že je to z bezpečnostních důvodů, asi netřeba vysvětlovat).

Jestliže se chcete připojit ke vzdálenému počítači, bude vás zajímat zeleně označená oblast. V ní zadáte ID stroje, ke kterému se chcete připojit (jak jste jistě pochopili, tento údaj vám sdělí protistrana) a vyberete jeden ze tří režimů. Poté budete požádáni o zadání hesla.

  • Vzdálené ovládání – zobrazí obrazovku vzdáleného počítače a umožní vám s tímto počítačem pracovat stejně plnohodnotně, jako byste u něj byli fyzicky přítomni. K tomuto režimu se ještě dostaneme.
  • Přenos souborů – tím vyvoláte jednoduchého správce souborů, kde na jedné straně máte lokální počítač a na straně druhé počítač vzdálený. Soubory můžete přenášet oběma směry, mazat je, nebo přejmenovávat. Ideální například tehdy, pokud kamarádovi/kolegovi chybí instalační soubory aplikace, které máte k dispozici.
    Jednoduchý správce souborů, umožňující přenos souborů mezi lokálním a vzdáleným PC
    Jednoduchý správce souborů, umožňující přenos souborů mezi lokálním a vzdáleným PC
  • VPN – Pokud při instalaci zvolíte instalaci adaptéru VPN, budete moci vytvářet virtuální síť mezi dvěma počítači. V tomto režimu dostane každý stroj svou IP adresu, přes kterou je možné k němu přistupovat. Přes ní lze se vzdáleným počítačem pracovat stejně, jako kdyby byl ve vaší síti.

Žlutě označené okno obsahuje seznam partnerských počítačů. Jak můžete vidět, v ukázkovém příkladu je dostupný jeden počítač, na který je možné se připojit pouhým dvojklikem. Další dva počítače jsou momentálně offline.

Vzdálené ovládání

V tomto režimu se zobrazí okno, ve kterém “v přímém přenosu” vidíte obrazovku vzdáleného počítače. S počítačem můžete plnohodnotně pracovat – hýbat myší, klikat tlačítky, psát na klávesnici – prostě přesně tak, jako byste u daného PC seděli doopravdy.

Ovládání vzdáleného počítače
Ovládání vzdáleného počítače

V horní liště, která se dá šikovně schovat, máte připravenu sadu užitečných nástrojů. Pod tlačítkem Akce tak například najdete poslání klávesové zkratky Ctrl+Alt+Del (pokud ji stisknete na klávesnici, nepřenese se na vzdálený počítač, ale provede příslušnou akci na lokálním PC), uzamčení, nebo restart vzdáleného počítače (včetně možnosti restartu do nouzového režimu). V určitých situacích také oceníte odesílání klávesových zkratek – tj. pokud stisknete nějakou kombinaci kláves (například Win+R), neprovede se na lokálním, ale na vzdáleném PC.

Vynikající je také volba Zakázat vzdálený přístup. Ta deaktivuje klávesnici a myš počítače, ke kterému jste připojeni. Jediným kliknutím tak připravíte uživatele o možnost, aby se s vámi přetahoval o kurzor, nebo jakkoli zasahoval do vašeho počínání. Kdo někdy pracoval na vzdáleném počítači, u kterého seděl nezkušený uživatel, ten jistě zná klasickou hlášku: “Teď, prosím, nic nedělejte!” následovanou po chvíli: “Nesahejte na tu myš!” 🙂

V menu Zobrazit najdete nastavení kvality přenášeného obrazu (automatické nastavení, které hledá kompromis mezi kvalitou a rychlostí linky, se během testu ukázalo jako optimální), měřítka (pokud je monitor vzdáleného PC větší než lokálního, program ve výchozím stavu provádí zmenšení okna) a v případě, že má vzdálené PC více monitorů, můžete mezi nimi jednoduše přepínat.

Zvuk nebo video probereme níže.

Přenos souborů – ten jsme probrali výše, takže není potřeba tuto funkci dále rozvádět.

V doplňcích najdete například možnost nahrát si veškeré své počínání do souboru (bohužel ne jako video), můžete vytvořit VPN (vysvětlili jsme výše), nebo na dálku aktualizovat aplikaci TeamViewer.

Funkcí je ještě daleko více, další se zobrazují s ohledem na aktuální situaci – například při zobrazení přihlašovacího dialogu se přímo v liště objeví tlačítko pro odeslání Ctrl+Alt+Del, pokud má vzdálené PC více monitorů, přibude v liště ikonka pro jejich rychlé přepínání atd..

Komunikace se vzdáleným uživatelem

Nejčastějším prostředkem komunikace v případě řešení problémů s počítačem bývá telefon. Odmyslíme-li si náklady operátorovi, zbývá ještě řada dalších nevýhod – například nutnost držet v jedné ruce sluchátko/mobil a druhou pracovat s myší i klávesnicí současně. TeamViewer nabízí snad všechny myslitelné způsoby, jak můžete komunikovat s uživatelem, ke kterému jste připojeni. Nechybí základní textový chat, hlasová komunikace (zde je samozřejmě dobré, aby obě strany měly mikrofon a reproduktory, případně headset) a dokonce ani přenos videa (můžete se tak například dívat, jak váš kolega překvapeně sleduje, co mu děláte s počítačem 🙂 ).

Chat s uživatelem na vzdáleném PC
Chat s uživatelem na vzdáleném PC

Ovládejte počítač i z mobilu!

Určitě to znáte: kolega, kamarád, nebo příbuzný vám zavolají, že mají problém, právě v okamžiku, kdy jste mimo dosah svého počítače. TeamViewer ale nabízí aplikace i pro mobilní zařízení – konkrétně pro telefony s operačním systémem Android, iPhone a iPad. Program funguje stejně, jako jeho desktopová verze – dokonce umí pracovat se seznamem partnerů. Problémem není ani menší displej telefonu – obraz vzdáleného PC lze zvětšovat a zmenšovat dle aktuální potřeby.

TeamViewer můžete používat i z telefonu Aplikace pro Android zvládá práci se seznamem partnerů
TeamViewer můžete používat i z telefonu Aplikace pro Android zvládá práci se seznamem partnerů

Během testu jsme zkoušeli práci s počítačem na telefonu LG Optimus One (OS Android). I před pomalé datové připojení EDGE bylo možné na vzdáleném stroji plnohodnotně pracovat a nenarazili jsme na žádné omezení. Osobně jsem si aplikaci v telefonu nechal, protože se díky ní mohu kdykoli a kdekoli připojit na svůj domácí i pracovní počítač a dělat na něm cokoli potřebuji.

TeamViewer z prohlížeče

K tomu, abyste se připojili ke vzdálenému počítači, nakonec nepotřebujete mít TeamViewer ani nainstalovaný. Existuje webová aplikace TeamViewer Web Connector, do které se přihlásíte skrze svůj účet a následně se můžete přímo z webového prohlížeče připojovat k počítačům (buď zadáním ID a hesla, nebo na partnerské počítače přímo). Jedinou podmínkou k plné funkčnosti je nainstalovaný Flash (ten většina počítačů má).

Bezpečnost na první místě

Obávat se nemusíte ani o bezpečnost – jak uvádí webové stránky TeamVieweru: “Všechny verze obsahují plně zabezpečené datové kanály s výměnou klíčů s šifrováním relace AES (256 bit), které poskytuje stejný standard zabezpečení, jako protokoly https/SSL.”

Resumé

Jestliže často pomáháte jiným uživatelům s jejich počítačem, naučte je používat TeamViewer. Je to maximálně jednoduché a vy dostanete do rukou užitečný a plnohodnotný nástroj, skrze který jim poskytnete dokonalou podporu. Funkcí je skutečně mnoho a je těžké vybrat jen jeden důvod, proč byste měli zvolit právě TeamViewer. Osobně mi nejvíce vyhovuje schopnost připojení k počítači bez ohledu na to, zda je za firewallem, routerem, nebo jiným síťovým prvkem, bez nutnosti používat VPN. Hlavní výhoda je ale více než jasná: až zase někomu něco nebude fungovat, vy se nemusíte ani zvednout ze židle, abyste mu pomohli problém vyřešit.

Informace o programu TeamViewer

Testovaná verze: 6.0.10194 z 27. ledna 2011
Stránky výrobce: http://www.teamviewer.com/cs/index.aspx
Velikost souboru: 3,88 MB
Licence: pro nekomerční použití zdarma
Podporované operační systémy: Windows 7/Vista/XP/2000, Linux, Macintosh, Android, iOS
Minimální požadavky: nejsou uvedeny
Instaluje se: ano, ale není to podmínkou
Česká lokalizace: ano
Odkaz ke stažení: http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_cs.exe

Kategorie: Počítače

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *