Podrobný návod ukazující, jak snadno a rychle provést instalaci třeba i několika desítek identických počítačů, včetně software a nastavení.


Ve článku Změna licenčního klíče ve Windows XP jsem popisoval, jak změnit tzv. “Product Key,” pokud potřebujete například provést klonování počítačů. Tehdy se v diskuzi ozval můj ex-kolega Laika, který mě upozornil na skutečnost, že v případě, kdy provedu prosté klonování počítačů,jež budou v jedné síti, může dojít k problémům. Jádro pudla je ukryto v tom, že všechny stroje budou mít stejný SID (tj. jednoznačný identifikátor). Se slovy “ještě jednou a správně” jsem se tedy pustil do práce s nástrojem SYSPREP a tímto článkem bych se chtěl podělit s ostatními čtenáři, kteří někdy stáli před otázkou, jak snadno a rychle provést instalaci systému (včetně software a nastavení) třeba i několika desítek identických počítačů.

 1. Standardním způsobem nainstalujte operační systém. Chcete-li si usnadnit práci, můžete si připravit instalační CD Windows XP s integrovaným service packem.
 2. Instalace systému Windows
  Instalace systému Windows - volba disku
  Instalace Windows - grafické rozhraní
 3. K provedení aktualizací budete pravděpodobně potřebovat síť. Nakonfigurujte ji podle vašich požadavků. Nastavení se nebude přenášet na klonované počítače, takže se nemusíte obávat např. duplicitních IP adres.
 4. Instalace sítě
 5. Máte-li síť s doménou, doporučuji do ní výchozí počítač nezařazovat a nechat ho jen ve skupině.
 6. Počítač v této fázi do domény dávat nebudeme!
 7. Po přihlášení k nainstalovanému systému je vhodné hned po instalaci ovladačů sítě provést kompletní Windows Update, abyste později nemuseli aktualizovat každý počítač zvlášť.
 8. Aktualizace systému Windows prostřednictvím Windows Update
  Aktualizace systému Windows prostřednictvím Windows Update
 9. Po provedení aktualizací nainstalujte software, který budete na počítačích potřebovat. Dávejte pozor: některé aplikace nesnesou klonování z jednoho stroje na druhý (např. antivir AVG protestuje i když máte koupenou multilicenci). Tyto programy je pak nutné instalovat zvlášť na každé PC.
 10. Ověřte, zda je na počítači skutečně vše, co budete potřebovat, případně proveďte aktualizace nainstalovaných programů (zejména doporučuji v případě MS Office).
 11. Nyní přicházíme ke krokům, kterými si připravíme počítač do výchozího stavu. Takto upravený počítač bude při prvním spuštění vyžadovat zadání údajů, jako je například licenční číslo Windows, nastavení sítě, domény atp..
 12. Vložte tedy do CD mechaniky instalační médium Windows.
 13. Přejděte do složky X:SUPPORTTOOLS (kde X je písmeno vaší CD mechaniky), kde najdete archiv DEPLOY.CAB. V tomto archivu jsou soubory (v Průzkumníkovi se do něj dostanete běžným dvojklikem), které rozbalte na systémový disk do složky, kterou nazvete SYSPREP (tedy zkopírujte obsah archivu do C:SYSPREP). Tato složka bude po dokončení instalace každého počítače automaticky vymazána.
 14. Umístění souborů nástroje SYSPREP na instalačním CD Windows
  Zkopírování nástrojů do složky SYSPREP na systémovém disku
 15. Nyní z pevného disku spusťte soubor SYSPREP.EXE (tedy C:SYSPREPSYSPREP.EXE). Odklikněte varovnou hlášku, z níž je důležité především to, že po skončení přípravy bude počítač vypnut.
 16. Upozornění, že po ukončení nástroje bude počítač vypnut.
 17. V nastavení nástroje zaškrtněte volbu Použít MiniSetup a stiskněte tlačítko Autorizovat.
 18. Nastavení nástroje SYSPREP
 19. Upozornění, že při startu budou restartovány identifikátory zabezpečení SID, potvrďte OK (o to nám při klonování počítačů, jež budou v jedné síti, právě jde!). Nejpozději v tomto okamžiku si do mechaniky připravte startovací (tj. bootovací!) CD nebo disketu programu, kterým budete klonovat disk.
 20. Upozornění, že po restartu budou resetovány identifikátory SID
 21. Počítač se po chvilce vypne. Nyní je čas na vytvoření “image” systému, který použijete pro instalaci dalších strojů.

Postup klonování záleží na použitém nástroji, takže zde nemohu uvést nějaký konkrétní návod. Použít můžete například Norton Ghost, Acronis True Image, nebo jinou aplikaci, která umí vytvořit přesný obraz pevného disku a následně tento obraz duplikovat na jiný počítač.


Důležité je to, co se stane, pokud takto naklonovaný počítač spustíte!

 1. Po nastartování se spustí tzv. “MiniSetup,” ve kterém potvrdíte licenční smlouvu, zvolíte jazykové prostředí, vyplníte jméno a organizaci.
 2. Příprava spuštění mini-instalace
  Příprava spuštění mini-instalace
  Vyplnění jména a názvu organizace
 3. Dále vyplníte licenční číslo, což je užitečné především tehdy, máte-li na jednotlivých strojích OEM licence, takže každý počítač má vlastní “Product Key.”
 4. Zadání kódu Product Key
 5. Následně zadáte název počítače a heslo lokálního administrátora.
 6. Zadání názvu počítače a hesla administrátora
 7. Zbývá nastavit časové pásmo a nakonfigurovat síť (opět výhoda, protože každému stroji můžete nastavit vlastní IP adresu).
 8. Nastavení sítě během instalace
 9. Teprve v tuto chvíli je vhodný okamžik na zařazení počítače do domény!
 10. Zařazení nainstalovaného počítače do domény
 11. To je poslední krok mini-instalace systému. Po restartu máte připravený komplet nainstalovaný počítač, včetně veškerých aktualizací a programového vybavení. Díky provedení SYSPREPu má tento počítač unikátní identifikátor SID, takže nemůže dojít ke kolizi v rámci sítě.
 12. Dokončení instalace.

Chcete ještě více? Například automatizovat odpovědi na jednotlivé dialogy mini-instalace, nebo používat nástroj SYSPREP z příkazového řádku? Pak doporučuji prostudovat článek Automatizace nasazení systému Windows XP pomocí nástroje Sysprep na webu Microsoftu, kde se dozvíte více.

PS: Speciální poděkování patří ex-kolegovi Laikovi 🙂

Kategorie: Počítače

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *