Ikona programu

SysInternals alias Mark Roussinovich vždy patřil k naprosté špičce v softwarových nástrojích pro Windows. O jeho kvalitách svědčí i fakt, že jeho software před časem koupil a dále na svém webu nabízí samotný Microsoft. Dnes si představíme jednu z nejlepších utilit z této dílny: PageDefrag.


PageDefrag se představuje


Jedním z nedostatků standardních defragmentačních nástrojů (včetně defragmentace, zakomponované přímo ve Windows) je fakt, že se nedostane k některým systémovým souborům, jako jsou například registry, nebo stránkovací soubor (známý také jako swap či pagefile.sys). Tyto soubory má totiž operační systém otevřené po celou dobu svého běhu a tím znemožňuje jakoukoli manipulaci s nimi. Přitom právě fragmentace těchto klíčových komponent může být příčinou skutečně výrazného zpomalení vašich Windows. Proto existuje nástroj PageDefrag, který tyto soubory dovede zdefragmentovat a optimalizovat před spuštěním systému, kdy s nimi Windows ještě nepracují.


Testovali jsme verzi 2.32, vydanou v červnu roku 2006.


Instalace


Jednou ze zásadních výhod tohoto programu je fakt, že se nemusí instalovat. Stačí tedy stáhnout .zip soubor, rozbalit ho a spustit pagedfrg.exe. Utilitu si tak můžete nahrát například na flashdisk a používat na více PC. Jestliže se ale rozhodnete pro automatickou defragmentaci při každém spuštění systému, pak je nezbytné uložit pagedfrg.exe na pevný disk počítače, aby byl dostupný během startu.


Jdeme defragmentovat!


Po prvním spuštění se zobrazí licenční ujednání. To si můžete vytisknout a následně je tlačítkem Agree odsouhlasit. Licenční ujednání se zobrazuje z každého umístění souboru pagedfrg.exe vždy jen jednou – při dalších spuštěních je tento krok přeskočen.


Licenční ujednání


Samotné okno programu je velice jednoduché. V horní části vidíte, kolik clusterů zabírají jednotlivé soubory a části registrů a do kolika fragmentů jsou rozděleny. Ideální stav vidíte na obrázku: každý ze souborů by měl být uložen jen v jednom segmentu.


Okno programu PageDefrag


Jestliže tomu tak není a máte soubory rozdělené (a tedy “rozházené po disku”), pak je vhodný čas provést defragmentaci. K tomu slouží volby ve spodní části okna. Aktivní je volba Dont defragment, která neslouží k ničemu (snad jedině, pokud se chcete podívat, jak jsou vaše soubory defragmentovány) a po stisknutí OK provede ukončení programu.


Chcete-li defragmentaci provést jednorázově při následujícím startu Windows, vyberte první volbu – tedy Defragment at next boot. PageDefrag si sám o sobě restart nevyžádá, ale při příštím startu počítače se aktivuje a provede defragmentaci.


Pokud chcete mít registry a stránkovací soubor bez fragmentace permanentně, je tu pro vás druhá varianta: Defragment every boot. Ta zajistí, že se PageDefrag spustí s každým startem operačního systému. Samozřejmě ale musíte počítat s faktem, že se tím celý proces spouštění poněkud prodlouží.


Je-li zvoleno spuštění PageDefragu, systém se během startu zastaví a vyčká několik vteřin s dotazem, zda skutečně chcete spustit defragmentaci. Délku této prodlevy můžete zvolit v políčku Defrag abort countdown xx seconds, kam vepíšete, jak dlouho se má čekat na případné přerušení defragmentace. Samotný proces pak probíhá v textovém režimu a zpravidla netrvá déle než deset vteřin.


Malé upozornění závěrem: defragmentaci je vhodné provádět tehdy, máte-li dostatek místa na pevném disku. V opačném případě nebude mít tak významný efekt.


Příkazový řádek


Pro příznivce příkazového řádku je možné tento nástroj spouštět i pomocí příkazů s parametry. To se hodí například tehdy, chcete-li aplikaci spouštět z dávkového souboru, nebo skriptu. Konvence je následující:


pagedefrag -e nebo -o nebo -n a -t xx • -e – spustí PageDefrag při každém startu

 • -o – spustí PageDefrag jednou při následujícím startu

 • -n – vypne automatické spouštění PageDefragu při startu (použitelné při volbě spuštění při každém startu)

 • -t xx – nastaví dobu odpočítávání před spuštěním na xx vteřin


Další doporučení


Údržba počítače by měla být komplexní, proto doporučujeme v rámci pravidelné údržby vašich Windows, kromě PageDefragu, používat ještě následující nástroje:Výhody SysInternals PageDefrag • Defragmentuje soubory, ke kterým byste se běžnými defragmentačními nástroji nedostali.

 • Jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní.

 • Možnost automatické defragmentace při spuštění Windows.

 • Podpora příkazového řádku.

 • Podpora Windows NT/2000/XP/2003.

 • Program doporučuje přímo Microsoft na svém webu – lze jej tedy považovat za odzkoušený a důvěryhodný.

 • Minimální velikost.

 • Přenositelnost.

 • Program je nabízen jako freeware.


Další informace


Kategorie: Počítače

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *