Svérázný výklad zákona Nejvyšším správním soudem*Stát se chystá šlápnout na krk kuřákům elektronických cigaret.


Padesátku v obci podle soudu neurčují jen značky, ale i zastavěnost území

Řidič musí poznat i bez značky, že je v obci, a jet padesátkou, rozhodl soud

Musím říci, že absurdnější rozsudek jsem snad ještě neviděl: “Pokud řidič přijede do obce po silnici, na které není dopravní značka označující začátek obce, neznamená to, že by nebyl povinen dodržovat povolenou padesátku. Podle verdiktu Nejvyššího správního soudu (NSS) musí řidič přizpůsobit rychlost jízdy svému okolí, a pokud vidí, že je v zastavěné oblasti, má dát nohu z plynu.”

Osobně jsem přesvědčen, že se jedná nikoli jen o mylný výklad, ale záměrnou dezinterpretaci. Zákon 361/2000 Sb. po zatím poslední novelizaci ve vymezení pojmů jasně říká: obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují.” Na to navazuje § 18 “Rychlost jízdy”, který v odstavci 4 říká: “V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1”. Nevidím symbiózu mezi vyneseným rozhodnutím soudu a přesným znění zákona, protože zdůvodnění rozsudku zákonu odporuje. Rozsudek samotný rozporovat nehodlám, neb není řečeno, zda odsouzený řidič přijel či nepřijel do obce po účelové komunikaci.

V matematice jsme se – tuším na gymnáziu – učili výrokovou logiku. Zjednodušený “výcuc”:

  • Pokud postavíme “výrok 1 A výrok 2″, pak celý výrok platí výhradně tehdy, jsou-li splněny oba výroky.
  • Pokud postavíme “výrok 1 NEBO výrok 2″, potom celý výrok platí, jestliže platí jeden, druhý, nebo oba výroky.

Právě “právničina” výrokovou logiku hodně používá – například:

  • “Pachatel bude odsouzen, pokud se dopustí toho A tamtoho”, pak bude odsouzen jedině, když se dopustí obou skutků.
  • “Pachatel bude odsouzen, pokud se dopustí toho NEBO tamtoho”, pak bude odsouzen, pokud se dopustí jednoho či obou skutků.

Vraťme se nyní zpět ke znění zákona, který stanovuje, že “obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami”. To, co vidíme, je větný vztah, ze kterého rozhodně nevyplývá, že k naplnění pojmu “obec” stačí jen zastavěné území.

Pokud bychom uznali argumentaci Nejvyššího správního soudu jako relevantní, pak bychom se museli ptát: jak je definováno zastavěné území? Jsou to dva domy vedle cesty? Nebo dva domy, na každé straně vozovky jeden? Je jasné, že jinak vypadá “zastavěné území” pro obyvatele velkoměsta a jinak pro hajného, žijícího v pustém lese. Od vcelku jednoznačného zákonného výkladu pojmu “obec” bychom se, pokud dopustíme interpretaci soudu, dostali k velmi snadno zpochybnitelným a zneužitelným situacím.

“Pane řidiči, tady je vedle dálnice kadibudka a vy jste jel 130. Jenže kvůli té kadibudce je tu zastavěná oblast, takže jste měl jet stejnou rychlostí, jako v obci. To máme překročení rychlosti o 80 km/h – odevzdejte papíry!”

Jestliže půjdeme lehce do světa fantazie, musíme se ptát: je možné si takto z paragrafu vytáhnout a použít jen to, co se mi hodí? Jak bych asi obstál s argumentací policistovi, který by mě zastavil za značkou “Obec” za překročení rychlosti, pokud bych se bránil argumentem, že je tam sice značka, ale v nejbližším okolí není “zastavěná oblast”? A že míst, kde je značka kilometr před prvními domy a policajti mají tato místa obzvláště rádi, máme v republice tisíce! Mohu takto použít jen jednu část ustanovení zákona? Podle mne nikoli a jsem přesvědčen o tom, že toto právo nemá ani Nejvyšší správní soud.


Kouření škodí ve všech podobách, Šťastný chce omezení elektronických cigaret

Jakmile se v Česku chystá nějaké omezení osobních svobod, nemohou u toho chybět poslanec za ODS Fidél Boris Šťastný a ministr zdravotnictví za TOP 09 Kim Čong Heger. Těmto totalitním diktátorům jim nestačí brojit proti cigaretám a rozhodli se šlápnout na krk i elektronickým kuřákům. Konkrétně hodlají zakázat používání elektronické cigarety všude tam, kde se nesmí kouřit ani ta klasická.

Sám jsem výhradně elektronickým kuřákem už více než 16 měsíců. Došel jsem dokonce do fáze, kdy mi klasická cigareta smrdí a vadí mi načichlé oblečení po návštěvě podniků, kde se kouří (kouření bych tam ale nezakazoval – bylo mou svobodnou volbou jít právě tam). Ať vezmu jakýkoli argument, který používají Heger se Šťastným k plánovaným restrikcím, pro elektronickou cigaretu platit nebude.

  • Nekuřákům může vadit zápach z cigarety – v případě elektronické cigarety o žádném zápachu nemůže být řeč. Možná o jemné vůni (pokud jde o cigaretu s příchutí), která nemůže konkurovat voňavkám či parfémům.
  • Nekuřákům může vadit kouř z cigarety, který citlivější jedince pálí v očích a dráždí ke kašli – v případě elektronické cigarety vydechuje kuřák vodní páru, která se okamžitě rozplyne a nezpůsobuje ani jeden z uvedených symptomů.
  • Nekuřákům může vadit načichlé oblečení – to je v případě elektronické cigarety naprosto nereálná představa. I kdybyste kouřili v uzavřené kadibudce týden v kuse, oblečení vám smrdět nebude.
  • Nekuřákům může vadit údajné riziko rakoviny při vdechování kouře z cigaret – jak jsem již říkal, při kouření elektronického cigára je místo kouře pára. I kdyby ji nekuřák vdechl přímo z vašich úst, riziko rakoviny je prakticky nulové.

I když bych rád viděl alespoň jeden relevantní důvod, proč by s “elektronickými kuřáky” mělo být nakládáno stejně, jako s milovníky klasických cigár, přes sebevětší snahu ho nenacházím. Maximálně si vzpomenu na jedno starší tvrzení, podle kterého “pohled na kuřáka elektronické cigarety vyvolává u kuřáků, jež si nemohou zapálit, bažení”. Proto by prý mělo být používání e-cigár zakázané. V zimě jsem viděl hodně lidí, kterým se kouřilo od úst, aniž by měli jakoukoli cigaretu, ale bažení ve mně rozhodně nevyvolávali. Možná by nebylo marné, kdyby Kim Čong Heger zakázal lidem v zimě dýchat, protože kuřáci by mohli bažit :)).

Samozřejmě už se chystají další regulace – protože podle Šťastného je nikotin jed, bylo by prý vhodné ho kontrolovat a značit. Od toho je pak jen krůček k uvalení spotřební daně. Teprve v tom momentě dá možná stát elektronickým kuřákům pokoj.

Poměrně výstižně komentoval celou zprávu čtenář Václav Pchálek: “Státu ubývá peněz z daní z cigaret, tak pod rouškou bezpečnosti a ochrany zdraví zdaní (a zničí) další segment trhu… Nazývejme věci pravými jmény…”

Kategorie: Týdnoviny

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *