Před řadou lidí vyvstávají otázky, co a kdo asi tak stojí za nátlakem v Jihočeském kraji. Za prapodivným nátlakem, za kterým stojí snahy o deformování výsledků voleb. Tyto snahy, v prvním kroku znamenají úsilí o odstoupení řádně zvolené radní. Za tímto, vytrvale stupňovaným úsilím, demonstracemi studentů počínajíc, nápady ohledně bivakování před bydlištěm paní radní a proklamačním vyhlášením hladovky pokračujíc, a doposud ještě neznámo čím končíc, stojí jeden, jediný argument. Protože je členkou KSČM. Dodejme, členkou strany umístěné v příslušných volbách na druhém místě.

Dovolím si v tomto článku použít, (dle mého mínění smysluplný), komentář nejmenovaného čtenáře Parlamentních listů:

“Již delší dobu se nemohu zbavit dojmu, že média tuto kauzu a obecně antikomunistické nálady vydatně přiživují. Jinak si neumím vysvětlit tento článek. V úvodním odstavci domněnka, že hladovku podpoří zřejmě další lidé. Domněnka ničím nepodložená. Ve zbytku článku shrnutí celé kauzy. Informační hodnota tedy veškerá žádná. Napadá mě otázka, proč byl vlastně tento článek napsán? Jen aby se o aktivitách studentů psalo? A proč se nepíše, že jsou většině lidí pro smích? Že vznikly dvě petice, jedna na podporu paní Baborové, druhá proti porušování zákona na jihočeských školách? Že by měl někdo zájem strašákem komunismu odvádět pozornost od daleko závažnější problémů a jejich původců?”

V této souvislosti uvádím, jen k dokreslení věci. Jiný čtenář výstižně a přiléhavě upravuje honosně znějící propagační charakteristiku demokratických sdělovacích prostředků, z názvu “hlídací psi demokracie”, vzhledem k danému problému, na výstižnější název, “honicí psi demokracie”. Jeho obavy, že nátlak vyvíjený na paní učitelku, nezvyklou na takový humus, se stane pro ni neúnosným, lze sdílet.

Další čtenář píše:

“Pro paní Baborovou, jakožto slušně vychovaného člověka, musí být ta štvanice těžko únosná – je těžké čelit bezcharakterním a podlým “novinářům”, kteří vytvářejí atmosféru proti slušnému člověku. Jinak si stojím za tím, že blouznící studenty je třeba ignorovat, ale naopak pohnat k odpovědnosti ředitelku, která v rozporu se zákonem dovoluje, aby škola nebyla apolitická!”

Další otázky a poznámky, proč studenti neprotestují např. proti ODS, TOP09 a nezvolené LIDEM ve vládě, kde tyto škodí daleko více, včetně toho, že nátlakové akce jsou organizovány ze stejného hnízda, jako házení vajec, jsou nepochybně rovněž na místě. V neposlední řadě bude asi na místě i poznámka, že dětičkám podnikatelů nasátým na státní rozpočet, je věnováno denně nesouměrně více článků, než prostestům proti této vládě za 2 roky dohromady.

Při výše zmíněné skutečnosti, že sdělovací prostředky se staly na místo psů “hlídacích”, psi “honícími”, vzala si paní radní na bedra nepochybně víc, než si kdy před honičkou rozpoutanou bezcharakterními ubožáckými slouhy, neštítími se zneužít a zmanipulovat studenty, dokázala představit. Možná nemá ani tušení, stejně jako my ostatní, která bije a jak velikou zodpovědnost na sebe nevědomky a nechtíc vzala.

Ano, tuto věc by mohla vzdát. Těžko bychom jí to mohli vyčítat, když naše podpora je víceméně sporadická. Omluvou nám budiž, že sporadická především zásluhou nejen místních, nejspíš zkorumpovaných sdělovacích prostředků, do kterých je přístup nežádoucím názorům, (viz dvě výše zmíněné petice), tvrdě omezen.

Kapitulace paní Baborové a tím i celé radnice, v konečné fázi tedy naplnění snah pohůnků současné nelegitimní vládní koalice, podporované částí zprostituovaných sdělovacích prostředků, by mohla mít důsledky, jaké si zatím stále ještě nemusíme plně uvědomovat.

Neumím zorganizovat podporu paní Baborové, která si ji dle mého mínění zaslouží, ani podporu této naší demokracii, jejíž zbytky dle mých zdání, jsou v silném ohrožení. Nikoli v ohrožení ze strany KSČM podotýkám. Adresu paní Bavorové neznám. Tak se jí pokouším vyjádřit podporu alespoň tímto článkem. Precedent, který by vznikl v případě jejího odstoupení, by mohl mít následky, jehož důsledky si raději nechtějme ani představit.

Luděk Prokop
15. 12. 2012

Kategorie: Komentáře

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *