Ne i ano. Věru otázka, která by mohla potrápit občany věřící na pohádky o demokratickém zřízení v našem Česku. Ústavní soud rozhodl. Jak jinak než po Česku. Vládní balíček škrtů v sociální oblasti se od konce roku 2011 ruší, protože zákon nebyl přijat v souladu s legislativou.

Za daných okolností nám první odstavec § 99 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny sděluje, že za mimořádných okolností, hrozí-li státu značné hospodářské škody, vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze na určitou dobu. Mimořádné okolnosti ale neznamenají problémy při projednávání a schvalování zákonů v Poslanecké sněmovně. Mimořádné okolnosti nejsou ani snadno předvídatelné obtíže při diskuzi a obhajobě asociálních úsporných škrtů. Mimořádné okolnosti nejsou dokonce ani to, když koaliční partneři včetně Věcí veřejných, v diskuzích kolem přijímání asociálních zákonů, musí s barvou ven a veřejně vyjevit, že zachraňovat korupcí a tunely podlomenou finanční situaci hodlají především nikoli na úkor vysoko příjmové skupiny ale na úkor bezmocných a na úkor nízko a středně příjmových vrstev. A protože mimořádné okolnosti znamenají přírodní či jinou nepředvídatelnou katastrofu a nikoli výše uvedené záležitosti, proto v dané situaci šlo o uznání či odmítnutí kamufláže, podvodných hrátek se slovíčky a s pojmy. Potažmo o uznání či odmítnutí legitimity takto podvodného jednání vůbec. Rozhodnutí Ústavního soudu vyznělo jako ano i ne zároveň. Nelegitimní podvodné jednání neplatí, ale po určitou dobu platit může. S podmínkou, že se podvodníci polepší a podvodné jednání napraví. Inu a budiž. Rozhodnutí Ústavního soudu lze alespoň z části přijmout jako rozhodnutí pozitivní, jako rozhodnutí, že demokracie u nás zatím stále ještě neleží na lopatkách.

A to přestože naše legislativa někdy a někomu umožní cokoli, kdežto jiného za to samé potrestá, dle toho, jak se lidem s legislativou nakládajícími zlíbí. A to přestože v odvolacím soudním řízení je tu a tam vynesen diametrálně odlišný rozsudek, aniž by soudce, který vydal rozsudek chybný a tudíž vypracoval zmetek, nesl za zmetek následky stejně, jako je nese každý řadový dělník ve fabrice.

Pravda, postupem času může většinová společnost dospět k takovému odklonu od demokratického systému, že demokracie jednou na lopatkách bezmocně ležet bude. Domnívám se ale i díky rozhodnutí Ústavního soudu, že čas k realizaci takového odklonu zatím ještě nenastal. Bude to chtít jen více snahy, úsilí a času.

Zkušební balonek v podobě zásahu přepadového komanda v ČT částečně nasvědčuje tomu, že společnost ve změnu demokratického systému jakkoli zpotvořenému, ještě nedozrála. Na druhou stranu eskapády, Liborem Michálkem a následným nactiutrháním Libora Michálka počínající, aférou kolem firmy Promopro pokračující a zásahem v ČT rozhodně nekončící, jsou alarmující o to více, oč více pořádkumilovných občanů odsuzuje Libora Michálka a schvaluje zásah vojenské policie v ČT.

Jestliže by mohl být vyhlášen stav legislativní nouze pouhopouze na základě chtění a vychytralosti nynější vládní koalice, není až tolik obtížné představit si vyhlášení stavu ohrožení státu (spočívající třeba jen v ohrožení dnešní vládní koalice), včetně obsazení významných hromadných sdělovacích prostředků se zákazem sdělovacích prostředků méně významných. Bohužel, fantasmagorie uvedené představy po zásahu vojenské policie na fantasmagorii hodně ztrácí.

Luděk Prokop
14.3.2011

Kategorie: Komentáře

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *