Kritické pozastavení nad nově vybudovaným semaforem ve Studénce, který bude buzerovat a trestat nejen piráty silnic, ale i slušné řidiče.

Koncem srpna začal ve Studénce na ulici 2. května u základní školy vyrůstat semafor. Považoval jsem to za celkem dobrý nápad, který by mohl přispět k vyšší bezpečnosti přecházejících dětí. Úsek je sice poměrně přehledný – jedná se o kilometr dlouhou rovinku – nicméně i coby chodec vím, jaká je někdy neochota řidičů dát přednost chodcům “na zebře.” Přesto, alespoň co je mi známo, nedošlo v tomto místě k žádné kolizi mezi chodcem a autem.

Nově postavený semafor-Studénka, ulice 2. května

Kromě nově vybudovaného semaforu je na zmíněné ulici již nějaký ten pátek v jednom směru také informační tabule, ukazující aktuální rychlost projíždějících vozidel. Alespoň na mne působí taková zařízení preventivně, byť rychlost v obci není něco, s čím bych měl někdy problém.

Jaké ale bylo mé překvapení, když se těsně před začátkem školního roku před semaforem objevily cedule s upozorněním: “Radar, při překročení rychlosti budete zastaveni.” Zprvu jsem jejich význam nepochopil a domníval jsem se, že obecní strážníky vyhnali do ulic Studénky s radarem. V době rekonstrukce a následného pádu mostu totiž dostalo město od kraje dotaci na posílení stavů městské policie a nákup nového auta s tím, že strážníci budou hlídat u železničního přejezdu, přes který toho času vedla objízdná trasa. Realita byla ale taková, že noví strážníci se u přejezdu objevovali velmi sporadicky, povětšinou zašití v křoví tak, aby na ně nebylo vidět, postupem času se pak na daném místě nevyskytovali prakticky vůbec.

RADAR při překročení rychlosti budete zastaveni - Studénka, ulice 2. května

Nakonec mi to ale sepnulo: ono zastavení nebude provádět příslušník městské policie, nýbrž nově postavený semafor! Do Studénky tak přichází fenomén, jež se v jiných městech setkal s poměrně kontroverzními výsledky (viz článek z praxe). Osobně jsem vždy byl proti tomuto způsobu použití světelné signalizace, neboť jsem přesvědčen, že tak dochází k její degradaci v očích řidičů. Zatímco běžný semafor slouží jako regulační prostředek k nespornému prospěchu všech zúčastněných (tj. chodců i řidičů, přijíždějících na křižovatku ze všech stran), semafor s radarem je pouze restriktivním opatřením a s bezpečností a plynulostí provozu nemá nic společného. Význam červeného světla, které dosud znamenalo “Stůj! Teď jedou ostatní,” se v takovém případě posouvá k “Zlobil jsi a proto Tě potrestáme drobným zdržením.” Kromě významu světelné signalizace se tak mění i její smysl z bezpečnostního na represivní a jistě se nebude čemu divit, když řidiči nebudou brát zmíněný semafor stejně vážně, jako ty ostatní. Pro příklad nemusíme chodit daleko: ve výše odkazovaném článku autorka popisuje, jak někteří řidiči přišli na to, že pojedou-li rychlostí 90 km/h, stihnou semafor projet “na krvavě oranžovou.” Místo nějakých 60-70 km/h se tak obcí řítí již skutečně nebezpečnou rychlostí. Nemusím snad dodávat, o kolik nebezpečnější je moment, kdy se před takovým řidičem objeví chodec na přechodu.

Hlavní nevýhodu tohoto způsobu represe vidím v trestání stylem “padni, komu padni.” Zastaven/potrestán totiž nebude jen ten, kdo poruší dopravní předpisy, ale i všechna vozidla jedoucí za ním (a předpokládám, že i v protisměru), jejichž řidiči se přitom ničeho nedopustili. Proč mají být buzerováni i ti, kteří jezdí slušně? Porovnáme-li tento systém s klasikou – tedy policistou s radarem a “kasírující hlídkou” opodál, je rozdíl více než patrný: semafor potrestá i ty největší “vzorňáky,” kteří prostě jen měli smůlu, že jeli za nějakým idiotem, zatímco hlídka si odchytí jen hříšníka a slušní řidiči mohou pokračovat v cestě.

Na serveru Moravské hospodářství se objevil článek Ve Studénce zastaví rychlé auto červená. V podstatě popisuje to uvedený stav a přidává argumenty, proč se město rozhodlo nikoli pro semafor aktivovaný chodcem, ale právě pro tento. Vedoucí odboru rozvoje města Studénka Jan Marák k tomu řekl: “Na krajské silnici v ulici 2. května neustále zaznamenáváme, že řidiči překračují rychlost. Jeden projel dokonce rychlostí 190 kilometrů za hodinu. Proto jsme se rozhodli nainstalovat tuto novou technologii.” Podivuji se především na určitou mírou naivity pana Maráka. Opravdu si myslí, že piráta, který bezmála čtyřnásobně překročil povolenou rychlost, zastaví červená na semaforu? Pokud ten pirát bude znalý místní situace, celý slavný semafor bude ignorovat a pravděpodobně stihne projet ještě na zelenou či oranžovou. Zastaveni budou všichni ostatní za ním (případně i v protisměru), s výjimkou přestupce.

Za milion korun má tedy Studénka tzv. “buzersemafor,” jehož přínos je přinejmenším sporný. Ta samá částka by přitom stačila na výplatu dvou strážníků, kteří by v inkriminovaném místě mohli stát cca. rok a půl osm hodin denně. Kromě toho, že by město získalo jistě nemalé částky z vybraných pokut (z nichž by se možná zaplatili i ti městští policajti), by takové opatření přineslo výrazně citelnější efekt. Pokud by totiž piráti věděli, že daný úsek je oblíbeným místem pro měření rychlosti, jistě by sundali nohu z plynu, neboť okamžitý trest v podobě pokuty a odebraných bodů by postupem času eliminoval ty největší hříšníky. Je jen otázkou nedlouhého času, kdy by ulice 2. května získala v širokém okolí pověst “bacha, tady se často měří,” jak je tomu například v nedaleké Kopřivnici. Místo toho se ale investoval milion do technologie, která sama o sobě nezajistí vůbec nic, k vyšší bezpečnosti přispěje jen minimálně (pokud vůbec) a bude trestat i ty, jež se ničeho nedopustili.

Kategorie: Komentáře

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *