Tento článek měl být původně součástí zítřejších Týdnovin. Protože ale má reakce překročila svou délkou stanovený “limit” deseti řádků, vydávám ho samostatně již dnes. Reaguji v něm na následující informace:Miroslava Kalouska považuji už několik let za jednoho z největších křiváků a podrazáků české politiky. Pamatuji si, jak v roce 2006 šokoval veřejnost ochotou podporovat sociální demokraty a komunisty. Samozřejmě jsem jako tehdejší levičák měl radost, nicméně objektivně jsem se ptal, zda to není podraz na voliče KDU-ČSL. Podraz to samozřejmě byl a velký, což ale Kalouskovi ani za mák nevadilo – KDU-ČSL i on osobně jsou známi touhou po korytech a bylo jedno s kým či jakými prostředky tohoto cíle dosáhnou.


Po odvolání z funkce předsedy jsem předpokládal, že Kalousek upadne v zapomnění. Přeci jen otevřeně deklarovat podporu KSČM je v této zemi hodně za hranou a nedovolí si to ani velký Jiří Paroubek. Kalousek je ale nezmar a protože občané mají jen omezenou paměť, získává se svou novou stranou TOP 09 poměrně značnou popularitu.


O tom, jak je Kalousek křivý, svědčí i nedávno představená marketingová kampaň, během níž dostanou voliči do poštovních schránek složenku na 121 tisíc korun. Částka odpovídá výši státního dluhu přepočteného na hlavu. Kalousek osobně k tomu řekl: “Chceme tak voliče upozornit, že státní dluh je dluhem každého občana,” což je pokrytectví nejvyššího kalibru. Dluh způsobili politici a významnou měrou i Kalousek samotný, když působil jako poslanec a později i ministr financí. Rozdělovat naše peníze mu šlo dobře a necítil potřebu ptát se voličů, zda souhlasí s nesmyslnými investicemi, neprůhlednými státními zakázkami za miliardy, vojenskými misemi, zřizováním zbytečných úřadů a dalšími výdaji. V otázce jím a jeho předchůdci způsobeného dluhu se ale směle obrací na občany způsobem: “Udělali jsme za vaše peníze dluhy, vy byste je teď měli zaplatit!” Výjimečně se shoduji s předsedou KDU-ČSL Cyrilem Svobodou, který celý nápad komentoval: “Miroslav Kalousek žaluje složenkou sám na sebe. Za sumu uvedenou na jeho složence je z velké části zodpovědný také on. Místo, aby uznal svoje chyby, hází odpovědnost na občany a posílá lidem složenky.” Cyrilovi bych snad vzkázal jen: jaké chyby? Miroslav Kalousek nemá žádné chyby a nikdy žádné neudělal! On je přeci nejlepším ministrem financí Evropské unie!


Jedné věci jsem rád: že nejsem Miroslav Kalousek. Kdybych jím byl, patrně bych každé ráno při pohledu do zrcadla zvracel – viděl bych v něm totiž největšího křiváka české politické scény, což je – vzhledem k silné konkurenci – opravdu mimořádný titul.


Kritiku si Kalousek vysloužil i od místopředsedy Svobodných, který přišel s těžko zpochybnitelnými fakty – návrhy rozpočtu a záznamy hlasování pana Kalouska. Matějka dochází k jednoznačnému závěru: “Celkově naplánované schodky státního rozpočtu za jeho osobního přispění ve významných politických funkcích za deset let tedy činí neuvěřitelných -745.852.878.000,- Kč.” Ze 121 tisícového dluhu tedy bezmála 75 tisíc “odmával” svou vlastní rukou ten, kdo ho chce nyní splatit po občanech – Miroslav Kalousek osobně.


Kriticky vyznívá i článek Jiřího Baťy na Britských listech: “Stačí když bude uvedeno, jak bezcharakterní, pokrytečtí, vypočítaví, bezohlední, morálně pokleslí, či jinak řečeno profláknutí jsou všichni, kteří jsou původci tohoto stavu, jak jsou zbabělí a falešní, když nedovedou předstoupit před národ či občany a přihlásit se k zodpovědnosti. Říci něco na způsob: Vážení občané, předstupujeme před vás s pocitem velké viny a vašeho oprávněného zklamání nad stavem věcí veřejných. Ano, byli jsme to my, kteří jsme tento stav zavinili a jsme si vědomi odpovědnosti a chceme tyto chyby (i když se o chybě vůbec nedá uvažovat), tento stav vlastním přičiněním napravit. Začneme u sebe, uděláme pro to vše, abychom věci uvedli na pravou míru. Omlouváme se tímto všem našim občanům a voličům, že jsme včas nedokázali (spíše nechtěli) čelit projevům a důsledkům světové krize, nedokázali usměrňovat a regulovat výdaje státního rozpočtu a všech ostatních negativ, které zapříčinily situaci, ve které se dnes nacházíme! Žádáme vás, vážení občané, dejte nám šanci, dejte nám ještě důvěru a příležitost, abychom mohli své prohřešky a nepravosti napravit!

Na vyslovení něčeho podobného je pan Kalousek (a ostaní) moc velký srab, takovou odvahu nemá, protože sám dobře ví, jak by se znemožnil.”


Je asi jasné, že díky své paměti na věci minulé a jejich projektování do současnosti nejen že nemohu volit TOP 09, ale nejsem schopen ani pochopit ty, kteří této straně chtějí dát svůj hlas. Dají tím jen další příležitost člověku, který se na státním dluhu podílel více než z poloviny a přesto je schopen pohlédnout svým voličům do tváře a tvrdit jim, že je to přeci i jejich dluh.

Kategorie: Komentáře

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *