Zejména ve firemním prostředí je v elektronické korespondenci často používán automatický podpis. Může se ale hodit i běžným uživatelům, kterým se nechce na konci každého mailu opakovaně psát ty samé údaje. Předvedeme vám, jak si nastavit automatický podpis v MS Outlooku 2000, Outlooku 2003 a Outlook Expressu.Outlook Express: Automatický podpis 1. V menu Nástroje zvolte položku Možnosti.

 2. Přejděte na kartu Podpisy.

 3. Zaškrtněte zatržítko Přidávat podpisy ke všem odesílaným zprávám.

 4. Podle svého přání buď ponechte aktivní nebo deaktivujte zatržítko Nepřidávat podpisy k odpovědím a zprávám předaným dál (osobně doporučuji volbu deaktivovat, aby se podpis vkládal i do e-mailů, jež přeposíláte dál, nebo na ně odpovídáte).

 5. Stiskněte tlačítko Nový.

 6. Do okénka Úpravy podpisu-Text vepište text, který se bude vkládat na konec všech e-mailů.

  Vytvoření podpisu v MS Outlook Express
  Vytvoření podpisu v MS Outlook Express


 7. Jestliže chcete podpis používat jen pro jeden z více účtů, můžete po stisku tlačítka Upřesnit vybrat účty, pro které bude podpis používán (lze tak nastavit různé podpisy například pro soukromou a pracovní poštu; další podpisy lze definovat stiskem tlačítka Nový a dále dle bodu 6 a 7).

 8. Potvrďte vše tlačítkem OK.


Nyní, když vytvoříte novou zprávu, bude automaticky na její konec připojen podpis.


Podpis můžete také vložit ručně – ve zprávě zvolte v menu Vložit položku Podpis. V případě, že máte definováno více podpisů, se bude menu dále větvit.


Upozornění: Outlook Express nepodporuje formátované písmo v podpisech – maximálně je ochoten akceptovat nastavení výchozího písma (Nástroje-Možnosti-Psaní-Písmo-Pošta-Nastavení písma).Outlook 2000: Automatický podpis 1. V menu Nástroje zvolte položku Možnosti.

 2. Přejděte na kartu Formát pošty.

 3. Chcete-li v podpisu používat formátování písma (barvy, velikosti, řezy, …), zvolte v roletkovém menu Odeslat v tomto formátu buď Formát RTF aplikace Microsoft Outlook, nebo HTML. V případě, že ponecháte volbu Prostý text, nebude možné nastavovat vzhled písma v podpisu.

  Vyberte formát písma odesílaných e-mailů
  Vyberte formát písma odesílaných e-mailů


 4. Stiskněte tlačítko Vybrat podpis.

 5. Tím se dostanete k výběru podpisů (je možné mít více podpisů, ovšem na rozdíl od Outlooku 2003 a Outlook Expressu nelze používat různé podpisy pro jednotlivé účty).

  Přehled dosud nastavených podpisů
  Přehled dosud nastavených podpisů


 6. Stiskněte tlačítko Nový.

 7. Do pole Zadejte název pro nový podpis zadejte pojmenování podpisu (např. Pracovní).

  Zadejte název podpisu
  Zadejte název podpisu


 8. Stiskněte Další.

 9. Do textového rámečku zadejte požadovaný podpis. V případě, že to zvolený formát odchozí pošty dovoluje (viz bod 3), můžete tlačítkem Písmo nastavit barvu, typ, řez a další parametry písma v podpisu.

  Zadejte požadovaný podpis
  Zadejte požadovaný podpis


 10. Poté, co nastavíte podpis podle svých požadavků, stiskněte tlačítko Dokončit.

 11. Tím jste se vrátili do seznamu existujících podpisů. Zde můžete upravovat a mazat stávající podpisy, nebo přidávat nové.

 12. Jestliže nechcete přidávat další podpisy, stiskněte OK.

 13. Nyní v roletkovém menu Tento podpis použít jako výchozí: vyberte podpis, který chcete používat.

  Vyberte podpis, který se bude vkládat do odesílaných zpráv
  Vyberte podpis, který se bude vkládat do odesílaných zpráv


 14. Zatržítkem Nepoužívat při odpovídání nebo předávání dál rozhodujete o tom, zda se bude podpis vkládat i do zpráv, na něž odpovídáte nebo je přeposíláte. Doporučujeme tuto volbu deaktivovat (tj. podpis se bude vkládat do všech zpráv).

 15. Nastavení potvrdíte tlačítkem OK.


Podpisy nemusíte vkládat jen automaticky – ručně je vložíte do zprávy přes menu Vložit-Podpis, kde vyberete podpis, který chcete použít.Outlook 2003: Automatický podpis 1. V menu Nástroje zvolte položku Možnosti.

 2. Přejděte na kartu Formát pošty.

 3. Chcete-li v podpisu používat formátování písma (barvy, velikosti, řezy, …), zvolte v roletkovém menu Nové zprávy ve formátu buď Formát RTF, nebo HTML. V případě, že ponecháte volbu Prostý text, nebude možné nastavovat vzhled písma v podpisu.

  Nastavení formátu odesílané pošty
  Nastavení formátu odesílané pošty


 4. Stiskněte tlačítko Podpisy.

 5. Tím se dostanete k výběru podpisů (je možné mít více podpisů a používat různé podpisy pro jednotlivé účty).

  Přehled dosud vytvořených podpisů - zatím je prázdný
  Přehled dosud vytvořených podpisů – zatím je prázdný


 6. Stiskněte tlačítko Nový.

 7. Do pole Zadejte název pro nový podpis zadejte pojmenování podpisu (např. Pracovní).

  Zadejte název vytvářeného podpisu
  Zadejte název vytvářeného podpisu


 8. Stiskněte Další.

 9. Do textového rámečku zadejte podpis, který chcete používat. V případě, že to zvolený formát odchozí pošty dovoluje (viz bod 3), můžete tlačítkem Písmo nastavit barvu, typ, řez a další parametry písma v podpisu.

  Zadejte text podpisu a případně ho naformátujte
  Zadejte text podpisu a případně ho naformátujte


 10. Poté, co nastavíte podpis podle svých požadavků, stiskněte tlačítko Dokončit.

 11. Tím jste se vrátili do seznamu existujících podpisů. Zde můžete upravovat a mazat stávající podpisy, nebo přidávat nové.

 12. Jestliže nechcete přidávat další podpisy, stiskněte OK.

 13. V Outlooku 2003 můžete – na rozdíl od Outlooku 2000 – definovat různé podpisy pro různé účty. Nejprve tedy v roletkovém menu Vyberte podpisy pro účet zvolte účet, pro který chcete nastavit podpis.

 14. Následně v menu Podpis v nových zprávách zvolte z nabídky podpis, který budete chtít používat v nových zprávách odesílaných ze zvoleného účtu.

 15. Podobně v menu Podpis v odpovědích a zprávách předávaných dál vyberete podpis, který se připojí do odpovědí a přeposílaných zpráv. Jestliže nechcete v takových případech vkládat automatický podpis, ponechte zde volbu žádný.

  V Outlooku 2003 je možné nastavovat různé podpisy pro jednotlivé účty
  V Outlooku 2003 je možné nastavovat různé podpisy pro jednotlivé účty


 16. Podle bodů 13, 14 a 15 nastavíte podpisy pro jednotlivé účty elektronické pošty.

 17. Nastavení potvrdíte tlačítkem OK.

Kategorie: Počítače

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *