Již několikrát jsem během své praxe řešil otázku, jak spustit nějaký program současně se startem operačního systému. Možností je samozřejmě více, ale jako nejspolehlivější se z mnoha důvodů ukázalo spuštění aplikace jako služby Windows. Bohužel Windows samy o sobě nastavení jakéhokoli programu jako služby nepodporují. Je nutné jim pomoc. Právě k tomu slouží program Any2Service, který si dnes představíme.

Co je Any2Service?

Any2Service je program, nebo přesněji řečeno podpůrná aplikace, díky které lze spouštět jiné programy či spustitelné soubory (EXE, COM, BAT), které to samy o sobě nepodporují, jako službu. Podmínkou pro správnou funkci jsou patřičná práva v systému a schopnost požadované aplikace běžet na pozadí.

S vytvořenou službou lze pak pracovat jako s jakoukoli jinou službou operačního systému tj. lze ji spouštět automaticky nebo ručně, je možné ji zastavovat, pozastavovat, restartovat i spouštět.

Kdy se vyplatí spouštět program jako službu?

Důvodů může být samozřejmě více. Tím patrně nejčastějším bude potřeba spouštět nějakou aplikaci současně s operačním systémem. Zde sice existuje alternativa v podobě zařazení do složky Po spuštění (případně přes Registry), ta ale vyžaduje přihlášení uživatele. Služba se proti tomu spustí ještě předtím, než se uživatel přihlásí a přihlášení tedy není nutné, což se hodí především na serverech.

Dalším přínosem je možnost spuštění služby pod libovolným uživatelským účtem, jehož práva pak aplikace dědí. To se hodí například tehdy, potřebujete-li programu přidělit administrátorská práva.

Jak začít?

Začneme samozřejmě stažením instalačního balíčku a spuštěním instalace. Balíček je distribuován v archivu ZIP o velikosti pouhých 951 KB. Po jeho rozbalení získáte instalátor Setup.exe, který spustíte. Instalační proces je bytostně triviální. V prvním kroku stisknete tlačítko No-Question-Asked Installation (instalace bez dotazů na uživatele) a počkáte několik vteřin, než proběhne instalace. Bohužel tedy neexistuje žádná možnost volby složky nebo vytvoření ikon. Druhým a posledním krokem je stisknutí tlačítka Thanks! (děkuji).

Jak spustit program jako službu?

V menu Start-Programy byste nyní měli najít složku Any2Service a v ní stejnojmenného zástupce Any2Service. Po jeho spuštění se otevře jednoduché okno, v němž lze nastavit vše potřebné.

Důležité informace • Pro vytvoření služby jsou nezbytná práva lokálního administrátora. Nemáte-li je, patrně se vám vytvořit službu nepovede.

 • Any2Service je nezbytný pro správnou funkci takto nainstalovaných služeb (programy, spouštěné jako služby, se ve skutečnosti volají přes něj). Pokud jste takto vytvořili nějaké služby, nemůžete Any2Service odinstalovat. Pokud tak přesto učiníte, takto vytvořené služby nebudou poté fungovat (pravděpodobně se dočkáte hlášení, že při spuštění systému selhala alespoň jedna služba).


Podrobný postup 1. V roletkovém menu Select PC vyberte počítač, na kterém se bude služba spouštět. Pracujete-li na lokálním PC, vyberte jeho jméno. Kromě toho lze vybrat i jiný počítač v síti (podmínkou ale je, abyste k němu měli administrátroská práva).

 2. Do políčka Service Name vepište název, pod kterým bude služba prezentována ve správci služeb (podrobnosti viz níže). Samozřejmě je vhodné nepoužívat mezery a specifické znaky včetně těch s českou diakritikou.

 3. Položka Select File bude obsahovat kompletní cestu k požadovanému spustitelnému souboru. Její vypisování si můžete ulehčit tlačítkem Browse, kterým vyvoláte klasický dialog pro otevření respektive výběr souboru. Na tomto místě je vhodné znovu připomenout, že jako službu lze spustit pouze program, tedy soubor s příponou .exe.com či .bat.

 4. Zbývá poslední krok – stisknutím tlačítka Apply vytvoříte z daného programu službu. O úspěšném provedení informuje řádek v dolní části okna, kde by se mělo objevit Service název_služby has been created successfully.

Okno aplikace Any2Service

Tím je proces nastavení vybraného programu jako služby dokončen.

Spravujeme služby

Ke správě služeb je možné použít standardní nástroje Windows. Patrně nejrychlejší cesta vede přes pravé tlačítko na ikoně Tento počítač a dále přes položku Spravovat v kontextovém menu. Po otevření konzole pro správu počítače přejděte do sekce Služby a aplikace-Služby.

Pozor: nesprávným zásahem v této sekci (například zastavením či zakázáním pro systém důležité služby) můžete způsobit pád systému nebo neschopnost spuštění. Počínejte si tedy s maximální opatrností – nejlépe měňte parametry pouze těch služeb, jež jste sami vytvořili.

V seznamu služeb vyhledejte vámi vytvořenou službu a otevřete ji dvojklikem levým tlačítkem myši. Zobrazí se systémový dialog pro nastavení služby, kde by vás mohly zajímat následující volby:


 • Záložka Obecné – zde lze v roletkovém menu Typ spouštění nastavit, zda se má služba spouštět automaticky při startu systému (Automaticky), případně ji můžete spouštět sami (volba Ručně) nebo naopak její spuštění zcela zakázat (Zakázat).

  Správa služby-záložka Obecné


 • Na stejné záložce najdete i tlačítka, kterými můžete službu spouštět, pozastavovat a zastavovat (Spustit, Zastavit, Pozastavit, Pokračovat). Aktivní jsou vždy jen ta tlačítka, která jsou v daném okamžiku relevantní. Po nainstalování služby přes Any2Service je tato zastavená. Spustit ji můžete právě zde, případně se spustí sama po restartu systému.

 • Záložka Přihlášení umožňuje nastavit účet, pod kterým bude služba spouštěna a jehož práva bude tím pádem mít. Jako výchozí je možnost Místní systémový účet. Chcete-li použít jiný účet (např. administrátora), přepněte volbu na Tento účet a zadejte jméno účtu a dvakrát jeho heslo.

  Správa služeb-záložka Přihlášení


 • Na třetí záložce Zotavení lze nastavit, co se má provést v případě, kdy služba “spadne.” Jestliže potřebujete, aby služba běžela nepřetržitě, bude patrně nejlepší volbou Restartovat službu ve všech třech roletkových menu.

  Správa služeb-záložka Zotavení


 • Nastavení služby ukončíte tlačítkem OK.

Spravovat služby můžete i přímo z Any2Service. Stačí v menu File zvolit položku Service Manager nebo stisknout klávesu F4. V následujícím okně pak vyberete počítač, jehož služby chcete spravovat. Služby v tomto rozhraní lze nejen zastavovat a spouštět, ale také mazat, což výchozí systémový nástroj nedovoluje. Tuto funkci použijete především v případech, kdy se potřebujete některé služby zbavit. Vhodné je také smazání takto vytvořených služeb v případě, kdy budete chtít Any2Service odinstalovat (jak jsme si řekli výše, vytvořené služby by přestaly fungovat a vyvolávaly by chybová hlášení).

Service Manager aplikace Any2Service

V tuto chvíli víte vše, co potřebujete k vytvoření, nastavení a správě služeb.

Resumé

Any2Service je velice jednoduchý nástroj, umožňující spouštění libovolného programu jako služby. Využití najde především v případě, kdy potřebujete spouštět nějakou aplikaci společně se systémem nebo s určitými právy. Kromě jednoduchého nastavení je významným plusem i jeho nulová cena.

Informace o Any2Service

Kategorie: Počítače

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *