Jak se stará stát o nezaměstnané?*S Dělnickou stranou zachází policie jako za socialismu, na vrhače vajíček se jen dívá*Jak vyřešit Cikány?*Brožová se procpala na kandidátku*Vajíčkové války primitivů pokračují.


UPOZORNĚNÍ: Uzávěrka těchto Týdnovin byla ve čtvrtek 28.5. ráno, proto reflektují jen události, které se staly do té doby. Například zprávy o tom, že se policie bude zabývat “vajíčkovými útoky” se objevila až ve čtvrtek dopoledne.
Morytáty nezaměstnaného


Jaké to je, když člověk ztratí práci? Určitě to není příjemná zkušenost. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec odvádí po celou dobu nemalé daně a pojištění, očekával bych, že mu v takové situaci stát pomůže – prakticky že mu vrátí alespoň část dosavadních odvodů zpět. Jak ale ukazuje zkušenost v odkazovaném článku, není tomu tak vždy – autor zůstal bez prostředků a stát mu ukázal topolánkovsky vztyčený prostředník. Přitom řady jiných, kteří nikdy nepracovali a pracovat nejspíš nebudou, dostávají tučné dávky. Proč? Protože na rozdíl od autora přijdou na úřad s celou početnou rodinou a slovy pana Čunka “dělají bordel.” Slušný člověk má ale smůlu.


Zajímavý je názor, že by občan měl dostávat finanční pomoc v nouzi podle toho, co předtím odvedl do systému. Připadá mi to jako rozumný nápad, leč v této zemi neprojde, protože by se začaly bouřit již zmíněné hordy nemakačenků a příživníků. Už si zvykli na to, že na dávky mají automatický nárok a přizpůsobují tomu i své rodinné poměry (čím více dětí, tím více dávek). Pak se politici a média diví, že je tu podhoubí pro různé negativistické emoce vůči jisté skupině obyvatel. Sám se přiznám, že jsem si po přečtení oné zkušenosti řekl, že tohle může vyřešit jen některá ze stran, označovaná jako “extremistická.” Přitom ty strany samy o sobě ani nejsou ani tak extremistické, jako spíše hrají na to, co občanům celkem právem vadí.
Nacionalisté žalují ČT, televize podává trestní oznámení na jejich spot


Národní strana chce zneplatnit volby do Evropského parlamentu


Národní strana chce kvůli nevysílání svých spotů zneplatnit volby


Jsme zase tam, kde jsme byli před rokem 1989. Ačkoli Listina základních práv a svobod tvrdí, že cenzura je nepřípustná a volební zákon přikazuje médiím odvysílat dodané předvolební klipy, děje se pravý opak. Kromě toho už došlo i na zatýkání “politicky nepohodlných osob,” o čemž se dočtete níže.


Jak jsem říkal v minulých Týdnovinách, není možné, aby o legálnosti či nelegálnosti jakéhokoli předvolebního spotu rozhodoval “nějaký” ředitel. Přesto se tak stalo a Česká televize i Český rozhlas svévolně zasáhly do volební kampaně, když jejich vedení rozhodlo o nevysílání klipů Národní a Dělnické strany. Z pohledu mocných je totiž národ masou tupých ovcí, kterým je potřeba informace řádně předžvýkat a postarat se o to, aby se nedostali k těm nežádoucím. Co kdyby se totiž s nějakým tím “fuj” názorem ztotožnili?


Jediný, kro může o podobných věcech směrodatně rozhodovat, je soud. Nikdo jiný. Platí to ve všech demokratických zemích a mělo by to platit i u nás. Je celkem logické, že se postižené strany míní na soud obrátit a požádat o zneplatnění voleb, do kterých bylo zasaženo tak zásadním způsobem. Bohužel se ale obávám, že veškerá následná snaha bude marná a soud námitku, přes její logickou důvodnost, zamítne.


PS: svou vychládající polívčičku si na kauze chtějí přihřát Zelení, kteří požadují odstoupení šéfa ČT. Nečiní tak ale z důvodu jeho jednání, které neodpovídá zákonům, nýbrž přesně naopak – za to, že v souladu se zákonem nechal volební klip Národní strany odvysílat.
Zrušte Národní stranu, tvrdí dvě třetiny lidí


Lidé chtějí zakázat rasistické strany


Ukazuje se, že mediální masáž ve stylu ÚV KSČ přináší v této zemi plody. Ostatně ideová propaganda fungovala výborně čtyřicet let, takže není důvod, proč by neměla fungovat dnes. Nevím, zda je to následkem stylu zpravodajství, v němž jsou Národní a Dělnická strana označovány jako “extremistické” a špatné, na což polovina nemyslícího národa udělá “áno, špatné, říkali to v televizi,” nebo jestli se jedná o další část propagandy, díky které si voliči mají říci “tři čtvrtiny lidí říkají že je to špatné , tak já si také myslím že je to špatné, abych nebyl za blbce.” Samo o sobě je dosti vypovídající, že se například nikdy (a to vám garantuji) neobjeví zpráva o tom, kolik procent lidí by zakázalo ODS, nebo Zelené. Takové průzkumy se přeci nedělají. A pak že máme vyvážené a objektivní zpravodajství. “Hovno, Majere, hovno máš!” dodal by klasik.
Policie zadržela v Praze přes 40 stoupenců Dělnické strany


Policie zasáhla proti Dělnické straně, zadržela i předsedu Vandase


Policie ukončila shromáždění Dělnické strany v Praze


Bylo nebylo, v jedné zemi, když se sešlo několik lidí, aby veřejně projevili svůj názor, přijely policejní antony, policajti účastníky naložili a odvezli je na výslech. V roce 1989 přišla revoluce. Po ní se v Listině základních práv a svobod sice objevila klauzule, že “Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno,” ale realita byla taková, že povoleno bylo jen takové shromažďování, které bylo ku prospěchu některé z pěti nejsilnějších stran. Jakékoli jiné seskupování občanů, zejména pak těch, kteří si dovolili mít vlastní názor odlišný od názoru “Oné Jediné Správné strany,” bylo nadále potlačováno.


Co na tom, že zmíněná Listina proklamuje, že “Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.” I to si páni politici upravili podle svého a tak dvacet let po revoluci existuje nutnost nejen demonstraci nahlásit “nahoru,” ale i nechat si ji schválit. Jaképak “…nesmí být podmíněno povolením…,” když existuje obrat “nepovolená demonstrace?” Přesně těmito slovy označili policisté demonstraci Dělnické strany a na základě toho její účastníky naložili do antonů a odvezli k výslechu. Vidí někdo rozdíl mezi tím, co se dělo před rokem 1989 a co se děje nyní? Já vidím velice nápadné paralely a podobnosti. V podání našich mocných je nějaká Listina základních práv jen cárem papíru, platícím jen pro vybrané, zpravidla národnostní menšiny. Běda ale, pokud se někdo pokusí vyjádřit nesouhlas s diskriminační politikou státu, postihující především slušně se chovající a pracující občany. Těm je tento dokument na nic.


BTW: obrat “Policisté jim přehradili cestu a všechny je odvezli na policejní služebny” mi nápadně připomněl kordon policistů na Národní třídě ze 17. listopadu 1989. Není čas na další revoluci?
Jak pomoci Romům? Individuálním přístupem


Jeden z nejrozumnějších článků, zabývajících se problematikou romské menšiny. Autor, který sám pracoval v romském středisku, vychází z praxe, nikoli jen z teorie, jak je tomu v případě ministra pro menšiny Kocába. Ve článku najdete nejen pojmenování základních problémů, ale především pak návrhy řešení, které jsou racionální, podložené a především – je velká šance, že by fungovaly. Povím vám, že kdyby s podobným programem přišla některá z politických stran, okamžitě bych ji volil. Autor, vystupující pod nickem Holden Caulfield, ukázal, že lze tuto problematiku řešit bez extrémismu a přitom bez protežování Cikánů, kterého jsme svědky nyní. Obávám se ale, že v tomto státě se podobně konstruktivní řešení neuchytí. Přeci jen je jednodušší poslat někam Kocába se soustrastným výrazem, než začít něco opravdu dělat.
SPOLEČNOST: Moravanství


Možná jste v předvolební kampani narazili na spoty hnutí Moravané. Jejich rétorika je jednoduchá, skoro až prostoduchá a dalo by se říci, že míří ještě níže, než předvolební populismus ČSSD. Moravané staví na zažité averzi některých zakomplexovaných jedinců vůči Praze. Nic více a nic méně Moravané nenabízejí. Jak vtipně podotkl Arthur Dent – pokud by takový názor, jaký prezentuje tato strana, zastávalo více, než 50% voličů z Moravy, pak by bylo opravdu nejjednodušší provést další dělení republiky a ponechat Moravu jejímu osudu. Obávám se, že hlásné trouby této strany by velice rychle ztichly.


Celkově vzato ale musím po více než dvou letech v Ostravě konstatovat, že podobné názory zde zastává jen naprosté minimum lidí. Díkybohu za to. Když srovnám to, co říkají Moravané, se svou myšlenkou vzájemné slovanské pospolitosti, musím jen udiveně kroutit hlavou a konstatovat, že takto bychom se k sobě alespoň v našem státě chovat nemuseli. Je ale pravda, že pro Čechy (Moraváky, Slezany…) slovní spojení “být na jedné lodi” znamená maximálně tak sedět společně v hospodě, když se hraje mistrovství světa v hokeji, případně se kolektivně ožrat jako dobytkové, když reprezentanti přivezou medaili.
Herečka Brožová má nominaci do Sněmovny od teplické ČSSD


Minulý týden jsem tady chválil lounskou buňku ČSSD za to, že si zachovala zdravý rozum a nenominovala herečku Kateřinu Brožovou na svou kandidátku. Nevím, zda je za tím snaha Jiřího Paroubka, nebo jestli tam v této dámě našli zalíbení z osobních důvodů, ale nakonec se Brožová na kandidátce objeví díky teplické pobočce ČSSD.


Jako levicový volič bych možná měl jásat, že se “oranžovým” podařilo získat tvář, která by mohla přinést hlasy voličů. Leč neraduji se a to hned z několika důvodů. Získávat voliče na tom, že herečku znají z nějakého pofidérního seriálu, nebo proto, že je symbolem jejich platonických představ, je laciné. Chtít ale po většině tohoto národa, aby volil podle programů, podle svého přesvědčení, nebo alespoň podle toho, co kandidáti té které strany dokázali, je patrně příliš odvážné.


Pro mne osobně je nominace Brožové jedním z důvodů, proč nebudu volit ČSSD. Nechci dát svůj hlas straně, která nominuje člověka, jež neudělal nic ani pro stát, ani pro stranu samotnou. Dokázal jsem si představit, že bych volil “oranžové” kvůli lidem, jako je David Rath, Lubomír Zaorálek, nebo s přivřeným okem Vítězslav Jandák a dalším. Nechci se ale připojit k těm, kteří podpoří ČSSD jen proto, že jim nabídla seriálovou hvězdičku.
Odpůrci lisabonské smlouvy vybírají právníky pro ústavní stížnost


Odpůrci lisabonské smlouvy vybírají právníky


Doufám, že právníky a podklady vyberou pečlivěji a důsledněji, než ex-ministr Langer and his boys připravili návrh na zrušení Dělnické strany. Prostor pro to, aby Lisabonská smlouva byla označena za neústavní, tu podle mého názoru je.
Topolánkova vláda dostala známky jako ve škole, on sám si odnesl 4 až 5


Zajímavé. Teď mi ale vysvětlete, kdo tu ODSku volí, když v průzkumu dostala vláda, její ministři a premiér známky, se kterými by na základní škole propadli a na vysoké vyletěli. Kdybych měl osobně zhodnotit předchozí vládu, byly by to čisté pětky odshora až dolů. Nenapadá mě byť jediný ministr, kterému bych dal alespoň čtyřku.
Zabraňte návratu ODS I.: Už žádné snižování přídavků na děti!


js připravil sice poněkud pravicově orientovaný, leč z mého pohledu rozumný a objektivní pohled na volební sliby. Autor upozorňuje na dnes již klasický problém – totiž že ČSSD v kampani do Evropského parlamentu nabízí řešení problémů, které se této instituce vůbec netýkají. Zatímco sliby dané v krajských volbách šlo alespoň částečně plnit, v tomto případě je oranžová kampaň doslova ve stylu “my o voze a ty o koze.”


Celkově je článek pojat jako konfrontace slibů s přidaným názorem. Musím konstatovat, že v mnohém, ač se opakovaně deklaruji jako levicový volič, musím s názory souhlasit. Škoda, že takto chytře neumí argumentovat politici.


PS: js-ův web se tímto dostal do patičky našeho webu coby “oblíbený.” Vida, umím si oblíbit i pravicově orientované názory, pokud jsou podávány s rozumem a slušně.
Provozovatel obchodu Vltava.cz je v insolvenčním řízení


Vltava.cz, gigant internetového obchodu, krachuje


Jeden z nejstarších e-shopů v ČR Vltava.cz je v insolvenci


Není se čemu divit – Vltava.cz patřila v posledních letech k tomu nejhoršímu, co mezi českými e-shopy existovalo. Nejen, že nedržela zboží skladem, což je vzhledem k šíři nabídky pochopitelné, ale neměla ho ani na skladech dodavatelů, což už byl vážnější problém. Nějaké B2B zjevně provozovatelům nic neříkalo, protože jinak by se nemohlo stát, že na webových stránkách obchodů deklarovali dodací lhůty, které v mnoha případech nebyli z nejrůznějších důvodů schopni splnit. Objednat si na Vltavě.cz něco, co jste nesehnali na pultech “kamenných” prodejen, znamenalo počkat si klidně i několik měsíců, nebo nedočkat se vůbec nikdy. Nespokojenost zákazníků rostla i díky tomu, že se nikdo z firmy ani neobtěžoval je informovat o tom, že se zásilka opozdí, nebo že objednávku není možné vyřídit.


Zajímavé zamyšlení přinesl na svém blogu jeden z duchovních otců tohoto projektu Jiří Hlavenka. Přináší v něm souhrn chyb, kterých se Computer Press, coby původní provozovatel, dopustil. Chtělo by se říci “po bitvě je každý generálem” a vzhledem k tehdejší Hlavenkově pozici ve firmě (předseda představenstva CP) i zeptat, proč s tím nic nedělal, když vše nyní vidí tak jasně. Vzpomínám si na tehdejší dobu, kdy jsme probírali Hlavenkovy nápady s jedním z externích redaktorů CP. Došli jsme k tomu, že Hlavenka je skutečně “hlava” a úžasný vizionář, nicméně jeho nápady – jak to v podobných případech bývá – troskotaly na realizaci a především na lidech. Nejinak tomu bylo i v tomto případě.
Číňana hrozícího sebevraždou strčil z mostu kolemjdoucí


Už slyším ty opovržlivé reakce v diskuzi, ale tento komentář si prostě nemohu odpustit. Sebevrazi mně i manželce opakovaně zkomplikovali život, zejména skoky pod vlak, díky kterým se prodlužovaly naše cesty z Prahy do Studénky třebas i na deset hodin. Nemluvím o nepříjemném zážitku, který svým počínáním připravili všem nedobrovolně zúčastněným – od cestujících, přes průvodčí a strojvedoucí, až po hasiče. Tyto události jsem leckdy nekompromisně komentoval na tomto blogu.


Takřka zvykem se stalo nejrůznější demonstrativní jednání, kdy jedinec například vyleze na most a čeká, až si ho někdo všimne a zavolá záchranáře. Nejde ale o sebevraha – ten by přijel, zaparkoval auto a skočil, což se také občas stává. Jde jen o člověka s nějakou psychickou poruchou, projevující se zvýšenou potřebou po pozornosti ostatních. Takový pak balancuje za zábradlím a čeká na příjezd záchranných složek. Když přijedou, nechá se chvíli přemlouvat a pak – často výměnou za cigaretu – přeleze zpět. Zajímavé, že člověk, hrající rozhodnutí ukončit svůj život, má ještě v takové chvíli potřebu své dávky nikotinu.


Jeden Číňan to vyřešil stručně a jasně – když kvůli demonstrativnímu skokanovi policie zastavila na pět hodin dopravu, přišel k němu a strčil ho dolů. Těm, co museli stát takovou dobu v koloně, se nejspíš pořádně ulevilo. Pokud bych byl obhájcem tohoto člověka, postavil bych obhajobu na tom, že dotyčný chtěl ukončit život, své přání projevil tím, že překonal zábranu na mostě a tudíž tento čin byl ve své podstatě jen podáním pomocné ruky. I staré české pořekadlo říká: “kdo chce kam, pomozme mu tam.”
Za zdánlivým snížením počtu nehod v opilosti stojí vychytralost řidičů


Toto téma jsme na našem blogu již rozebírali, ale nebude na škodu se k němu krátce vrátit. Policie ČR, placená z našich daní, chce mít co možná nejméně práce. Proto bylo zákonem stanoveno, že by se měla volat jen ke škodám, které přesahují 100 000 Kč. Tím samozřejmě významně klesly statistiky nehodovosti, neboť většinu “ťukanců” motoristé ani nenahlásí. Když pojišťovny doporučily svým klientům, aby policii volali i k menším škodám, ozvaly se ze strany policie velice nelibé ohlasy.


Jistě není překvapením, že statisticky klesl i počet nehod, způsobených řidiči pod vlivem alkoholu. Takový viník se raději “dohodne,” než aby přivolal policejní hlídku a dostal body, případně přišel o řidičák. Ministerstvo se tedy může kasat pěknými čísly, ačkoli počet mrtvých na našich silnicích je víceméně stále stejný.


Navážu myšlenkou, kterou jsem zde publikoval už dřív: totiž že policie by měla vyjíždět ke všem nehodám. Důvod je prostý: aby “obdarovala” viníka trestnými body, protože prakticky žádná nehoda se nestane, aniž by při tom nebyl porušen některý paragraf silničního zákona. V tuto chvíli jsou trestáni jen ti, kteří měli smůlu, že svůj přestupek udělali před policejní hlídkou, nebo kamerou/radarem, kdežto ti, jejichž počínání bylo tak nebezpečné, že vyvrcholilo bouračkou, zůstávají bez bodů. To prostě není spravedlivé.
„Velký bratr“ začne už brzy monitorovat provoz na britských silnicích


Opět ukázka budování Velkého bratra ve Velké Británii. Překvapuje mě, že na tyto kroky nezaznamenávám z médií žádné negativní reakce. Kdypak se podobné vymoženosti objeví u nás? Orwell by se divil, nakolik se realita dnešních dnů přibližuje jeho legendárnímu románu.
Praha zvažuje, že znovu namaluje na silnice nedávno zrušené přechody


Tohle je takové typicky české: nejdříve se řeklo, že přechody přes tramvajové koleje nesmí být bez semaforů. Následně se několik desítek přechodů zrušilo – zamalovalo. Pak přišel pražský magistrát s tím, že to byla chyba a přechody se znovu namalují. Kdo to zaplatí? Že by ten, kdo toto chybné rozhodnutí udělal? Ale kdepak, to by nebyli naši politici. Zaplatí to samozřejmě daňový poplatník. V Technické správě komunikací se jistě radují, že v době krize mají díky politikům tolik práce.
Ministryně: Pojišťovny přestanou rozdávat dárky


Velice rozumný rozhovor s ministryní zdravotnictví Danou Juráskovou, která v něm ukazuje, že je ženou, která problémy ve svém resortu dobře zná, což se o leckterém jejím předchůdci nedalo říci. Škoda, že se tato dáma nechce v politice dále angažovat – ODSka by měla ve svém týmu alespoň jednoho rozumného člověka.
Chcete Ameriku? Tak to pane doktore, bude 3500 za čekání.


Někteří lékaři prý přišli s tím, že by rádi sankcionovali pacienty, jež se objednají a přijdou se zpožděním. Slyšel jsem i o takových, kteří by rádi vybírali něco jako pokuty za zanedbávání preventivních prohlídek. Na jednu stranu zní první zmíněný návrh docela logicky – přeci jen čas lékaře je drahý a pozdě přicházející pacienti je mohou nejen rozčílit, ale také jim pravděpodobně rozhodí přijímání pacientů po celý zbytek ordinačních hodin.


Je tu ale jedna věc, nad kterou stojí za to se zamyslet. Jistě nejeden z vás zažil, že lékař sám dorazil do ordinace později, než měl. Někdy to bylo způsobené hledáním parkovacího místa, jindy se zdržel u pacienta, nebo jde prostě o “zavedený zvyk” v duchu “paní doktorka chodívá až kolem půl deváté.” Čas lékařů je drahý, na tom se shodneme, ale co čas pacientů? Pomiňme teď důchodce, kterým může být jedno, zda sedí doma, nebo v čekárně. Co třeba takový podnikatel? Tomu může za hodinu nečinnosti utéct zajímavá zakázka v rámci několika tisíc korun. Kdo mu nahradí lékařovo zpoždění? Že by pan doktor sáhl do pokladničky, kam si střádá regulační poplatky a zaplatil pacientovi adekvátní částku? To se asi nestane – většinou se pacient ani nedočká omluvy. Má být rád, že pan doktor vůbec přišel a bude se mu věnovat.


Co jsem tím chtěl říci? Pokud lékaři navrhují tento postup, měl by fungovat oboustranně – tedy při zpoždění pacienta zaplatí “pokutu” pacient, pokud se zpozdí lékař, bude rozdávat kompenzaci těm, kteří na něj museli čekat. Co myslíte, projde to? A jak by se to líbilo pánům doktorům?
Na Paroubka znovu létala vejce. Policie poprvé udělila pokutu


ODS: Přestaňte házet vejce na ČSSD


Odpůrci zasypali Paroubka a spol. stovkami vajec


Vajíčkový protest vygradoval v Praze, na Paroubka jich letěly stovky


Lidé v Praze zaútočili na Paroubka stovkami vajec


Může za to nálada nenávisti, říká o vaječných útocích Jiří Paroubek


Primitivismus pravičáků vygradoval tento týden na mítinku ČSSD v Praze. Ano, stále si trvám na tom, že za útoky stojí voliči nebo sympatizanti pravice – jednak je to logické (levicově smýšlející volič nemá důvod házet cokoli na politiky ČSSD) a druhak to vyplývá i z faktu, že na pravicových mítincích se nic podobného neděje. Co jsem si tak všiml, “vhrači” se rekrutují především z řad studentů, tedy těch, kteří nepřispěli tomuto státu ani svou prací, ani svými daněmi. Vejce házejí ti, kteří nyní ještě mohou zadarmo studovat, za což vděčí právě levicovým vládám – ty pravicové celkem jasně proklamují, že by chtěly zavést školné. Patrně začnu na základě těchto faktů docházet k tomu, že školné není vůbec špatným nápadem – studenti by si museli na svou školu vydělávat a neměli by tak čas a nejspíš ani chuť provádět podobné výtržnosti.


Je zřejmé, že v případě ODS platí “jaký pán, takový krám.” Předseda “modrých” Topolánek je doslova ikonou ohroublosti a vulgarismu, čímž se patrně stal pro mladé, mentálně ještě zcela ne vyspělé, jakýmsi vzorem, který chtějí napodobovat. To právě nyní vidíme v praxi.


Všimněte si další zajímavosti – totiž až podezřele liknavého přístupu policie. Ta tvrdí, že při největší “vajíčkové přestřelce” mohla jen přihlížet. Na jednu stranu, když jde ulicemi Dělnická strana, policajti postaví kordon, zastaví dopravu a nečiní jim problém pozatýkat přes čtyřicet lidí. Když jde ale o projevy proti členům ČSSD, policie najednou neumí nic jiného, než legitimovat pár lidí, případně udělit symbolickou pokutu.


Milí studentíci a další “vrhači” by patrně potřebovali studenou sprchu, nebo ukázku toho, jak v našem státě fungovala policie v době, kdy ještě podobné chování bylo zcela nepřípustné. Nejspíš bylo chybou rozpuštění pohotovostního pluku, protože ten by si v takových situacích věděl rady a zakomplexovaní puberťáci by rychle pochopili, co si mohou dovolit a co ne. Jak se ale ukazuje, dnešní policie, notně poznamenaná vládou ex-ministra Langera, je tu jen pro někoho. Konkrétně: pokud někdo dělá demonstraci, která se nelíbí politikům ODS, postupuje policie nekompromisně. Jakmile se ale jedná o opozici, jako by se policisté ztratili a vrcholem snahy je nečinné přihlížení několika městských strážníků bez kompetencí.


Ukazuje se, že Češi si z větší části demokracii nezaslouží. Na jednu stranu si nechají od politiků doslova srát na hlavu, na stranu druhou jejich děti umí projevit nesouhlas jedině primitivním způsobem, hodným žáka zvláštní školy. Skutečně bych těmto lidem doporučil návrat před rok 1989 – taková rána obuškem, nebo osprchování z policejní cisterny by jim možná rozsvítilo v hlavě a začali by se chovat slušně.


Miloš Zeman říká, že průměrný volič je chytřejší/inteligentnější, než průměrný politik. I když si vezmu jako etalon Mirka Topolánka, docházím k závěru, že minimálně v těchto případech voličských projevů se Zeman hluboce mýlí.

Kategorie: Týdnoviny

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *