Znáte to: pracujete na dálku (přes RDP, VNC, …) s nějakým počítačem, najednou se “cosi” stane a vzdálený stroj přestane reagovat na veškeré podněty. Co teď? Pokud je počítač ve vedlejší kanceláři, asi se zvednete, dojdete k němu a pokusíte se ho oživit. Co ale dělat v případě, kdy se nereagující počítač nalézá kilometry od vás? Máte-li k dispozici nějakého člověka “na dohledu,” můžete ho požádat, ať PC restartuje. Ani toto ale není vždy pravidlem. Snadným způsobem, jak se zbavit těchto (a mnohých dalších) problémů je tzv. “GSM zásuvka” (nebo též GSM spínač). Společnost Mikrovlny s.r.o. nám umožnila otestovat GSM spínač GS300, což je – jak říká titulek na návodu – zásuvka ovládaná SMS a prozvoněním. Pojďme se tedy podívat na to, co nám toto užitečné zařízení může nabídnout.


Balení a co najdete v krabičce?


Výrobek se dodává v jednoduché, takřka minimalistické krabičce, po jejímž otevření na vás vykoukne barevný český návod a samotné zařízení. Krabička je papírová, takže po skončení záruky se jí bez problémů zbavíte. Návod, tedy sešitek o formátu cca. A6, čítá dvacet stránek, je velmi podrobný a názorný a jak již bylo řečeno, je v našem mateřském jazyce. V tom se ostatně odehrává i veškerá komunikace s GSM zásuvkou, což vidím jako jednu ze zásadních výhod, neboť je mnohem jednodušší zapamatovat si příkazy v češtině.

Krabička spínače GS300 Balení GSM spínače GS300

Popis GSM spínače


Na čelním panelu naleznete tři LED diody – červená signalizuje napájení, zelená připojení externího čidla a žlutá stav zásuvky. Malý problém vidím ve velikosti zařízení, díky které může nastat problém při zapojení do zásuvky, umístěné těsně nad podlahou. V takovém případě se patrně neobejdete bez prodlužovací šňůry.


Zapojení je jednoduché: do zařízení vložíte SIM kartu (slot je umístěn ze spodní strany a karta se “zacvakává” podobně, jako paměťové karty např. do digitálních fotoaparátů; pozor: SIM karta nesmí požadovat kontrolu PIN!) a zapojíte jej do zásuvky. Spínač pak nabízí jednu zásuvku, do které můžete zapojit ovládané zařízení (počítač, prodlužovačku, …) s odběrem až 10 A. Po krátké inicializaci, trvající ne déle, než 10 vteřin, se rozbliká zelená kontrolka, signalizující, že se SIM karta přihlásila do sítě.


Kromě těchto prvků obsahuje spínač ještě teplotní čidlo, vstupní a výstupní JACKy, na které můžete připojit další zařízení a mikrofon pro odposlech.


Během prvních deseti minut lze provést některé kroky konfigurace, jako je nastavení aktuálního data a času.

Čelní pohled na spínač GS300 Boční pohled na GSM spínač GS300

Základní funkce


Základní funkcí je samozřejmě vypínání a zapínání napájení výstupní zásuvky. To se provádí jednoduchými příkazy VYPNI či ZAPNI, které zašlete SMSkou na číslo SIM karty, vložené ve spínači. Jestliže jste nezměnili nastavení, pak po provedení operace odešle spínač zpět potvrzující SMS zprávu, že požadovaný úkon byl splněn. Pokud byste nechtěli utrácet kredit na SIM kartě v zařízení, je možné potvrzující SMSky úplně vypnout. Díky této funkci ale máte okamžitou kontrolu nad tím, v jakém stavu se zařízení nachází. Kromě vypnutí a zapnutí napájení lze podobným způsobem vypínat a zapínat i vstupní a výstupní zařízení, připojené přes konektory typu JACK (k těm se dostaneme níže).


Potřebujete-li provést restart (tedy vypnutí napájení na nějakou dobu a následné zapnutí), můžete použít příkaz RESTART, díky kterému ušetříte jednu SMS. Po zaslání této SMSky dojde k vypnutí zařízení na 1 až 180 vteřin (prodlevu je opět možné nakonfigurovat SMS zprávou) a jeho následnému zapnutí.


Jestliže chcete vědět, v jakém stavu se GSM spínač aktuálně nachází, stačí zaslat požadavek STAV. Jako odpověď dostanete SMS, kde se dozvíte nejen to, zda je zařízení zapnuté či vypnuté, ale i teplotu (snímanou integrovaným čidlem), sílu signálu mobilní sítě, zapojení vstupu, aktuální systémový čas a nastavení alarmu. Není ani problém nechat si zaslat aktuální výši kreditu na vložené SIM kartě, kterou tak nemusíte vůbec vyndávat z přístroje.


Tip


Chcete-li tímto způsobem ovládat (vypínat/zapínat) počítač, budete muset v BIOSu nastavit, co se má provést v případě přerušení a obnovení napájení. U většiny základních desek se do BIOSu dostanete stiskem klávesy Delete při spuštění počítače (časté jsou také klávesy F1 či F10). Nastavení najdete v sekci Power Management Setup (nastavení správy napájení), kde položku State After Power Failure (stav po výpadku napájení) nastavíte na On (zapnout).


Ovládání prozvoněním


Kromě SMSek lze některé funkce ovládat i zadarmo prozvoněním. Co se má po prozvonění provést, lze samozřejmě nastavit. Možnosti jsou následující:


  • nestane se nic (tedy dojde jen k zavěšení)

  • restart

  • přepnutí stavu zásuvky (z vypnuto na zapnuto a naopak)

  • odposlech – moc užitečná funkce, pokud máte spínač zapojený například na pohybové čidlo a chcete zjistit, co se ve sledovaném objektu děje. Odposlech probíhá přes mikrofon, integrovaný ve spínači.

Podobně, jako v případě zaslání příkazu SMS zprávou je možné nechat si potvrdit provedení úkolu SMS odpovědí, lze při ovládání prozvoněním použít variantu, kdy vám zásuvka pro potvrzení zavolá zpět.


Zabezpečení


Možná vás už během čtení předchozích řádků napadlo, že je to všechno super, ale jen do chvíle, kdy číslo SIM karty zjistí váš kolega a začne si se zařízením hrát. GSM spínač GS300 nabízí hned dvě varianty zabezpečení, které lze navíc vzájemně kombinovat. Předem upozorňuji na fakt, že tato nastavení je nutné provést do deseti minut od zapojení zařízení do zásuvky, což je vlastně další formou zabezpečení, aby se někdo nepokusil převzít kontrolu nad již nakonfigurovaným spínačem.


První je ochrana PINem, která funguje tak, že ke každému příkazu musíte na začátek přidat číselnou kombinaci – “heslo.” Samozřejmě i toto by mohl zvídavý kolega zjistit, takže přichází na řadu další forma ochrany, kterou je seznam tzv. “povolených čísel.” Zařízení je schopno pojmout až sedm čísel, z nichž bude akceptovat zaslané příkazy, takže není problém nadelegovat práva dostatečnému počtu správců a zamezit tak neautorizovaným činnostem. Taktéž všechny tyto operace lze provádět pomocí příkazů, zasílaných formou SMS.


Součástí zabezpečení je i možnost povolit posílání příkazů z webových bran operátorů, díky čemuž je možné ovládat zařízení prakticky zadarmo.


Další funkce


Termostat


Chtěli byste, aby se při určité teplotě například zapnul větrák, topení, nebo teplomet a po dosažení jiné teploty se vypnul? Ani to není pro GS300 problém! Díky integrovanému teplotnímu čidlu (které lze kalibrovat podle podmínek, kde se nachází) lze nastavit i tuto funkci. SMS příkazem pak nastavíte teplotu (ve stupních Celsia), při které má spínač sepnout a teplotu, při níž se vypne (tedy po vyhřátí, nebo ochlazení na daný stupeň). Můžete tak regulovat teplotu v místnosti i se zařízeními, která sama o sobě touto funkcí nedisponují.


Jednou z funkcí je i možnost nechat se informovat o překročení teplotního rozsahu pomocí SMS zprávy. Tady vidím využití především v případě umístění do serverovny s klimatizací, kdy v případě, že například někdo zapomene zapnout klimatizaci (a že se nám to již stalo 🙂 ), dostanete upozornění, na které můžete reagovat.


Plánovač


Další užitečnou funkcí je plánovač, díky kterému může GS300 pracovat jako časový spínač. Celkem můžete nastavit až osm záznamů s příkazy pro zapnutí/vypnutí zásuvky, nebo například připojeného alarmu v daný čas. Nastavit lze nejen hodinu (například “každé ráno v osm mi zapni kávovar”), ale i konkrétní dny v týdnu. Využití této funkce vidím například u zařízení, která používáte jen v dané době – tedy pokud jezdíte každý pátek ve čtyři odpoledne na chalupu, můžete si nastavit zapnutí topení ve dvě odpoledne a přijedete do pěkně vyhřáté místnosti. Při odjezdu se pak nemusíte starat o vypínání spotřebiče. Kromě toho lze plánovač využít i pro simulování přítomnosti v domě v době, kdy jste pryč – jednoduše nastavíte rozsvěcení a zhasínání lampy, nebo televize v daných dnech a časech, čímž vzbudíte dojem, že v domě někdo přebývá (při větším počtu těchto spínačů můžete udělat sousedům celkem pěkný “koncert” 🙂 ).


Alarm


Jak již bylo řečeno výše: ke spínači je možné připojit celou řadu dalších zařízení prostřednictvím konektoru typu JACK. Výrobce Mikrovlny s.r.o.  přímo v návodu nabízí například detektor pohybu, dveřní kontakt, požární čidlo, detektory vlhkosti, hořlavých plynů, oxidu uhelnatého (pokud máte doma karmu, viděl bych zde veliký potenciál!!) a další zařízení. Čidel je možné zapojit i více současně, pomocí rozbočovače, díky čemuž se může GSM spínač proměnit v multifunkční alarm. V případě, že čidlo zaznamená podnět (otevření dveří, pohyb v místnosti, požár, vodu, ….), může reagovat hned několika způsoby – například prozvoněním, zasláním SMS a současně s tím aktivací zařízení na výstupu – konkrétně například spuštěním sirény. Díky těmto funkcím se může GSM spínač účinně podílet jako aktivní součást ochrany objektu. V případě, že zvolíte možnost prozvonění při poplachu, je možné přijmout hovor a skrze již zmíněný mikrofon odposlouchávat, co se ve sledované místnosti děje. Vše je samozřejmě konfigurovatelné skrze SMS zprávy.


Závěr


Zařízení jsem testoval několik dnů a musím konstatovat, že jsem se stal nejen spokojeným a nadšeným uživatelem, ale shledal jsem GS300 velice užitečným. Hodně jsem přemýšlel nad možnostmi využití a našel jsem jich celou řadu, počínaje maličkostmi typu “zapínání kávovaru před mým příchodem do práce,” přes restart vzdálených počítačů, nad kterými ztratím kontrolu, nebo vytápění/chlazení místností na danou teplotu, až po účinné zabezpečení objektů či místností skrze externí čidla.


Jako výrazný plus vidím nejen kompletně český manuál (který u výrobků z této branže leckdy chybí), tak především kompletní komunikaci se zařízením v českém jazyce, což významně zjednodušuje správu a obsluhu. Zejména pro firemní použití jistě oceníte, že GS300 má prohlášení o shodě..


Za cenu 2500 Kč bez DPH jde, podle mého názoru, o velice zajímavou investici – ostatně uvědomme si, že zařízení má (kromě možnosti mluvit 🙂 ) v sobě komponenty, odpovídající mobilnímu telefonu s celou řadou funkcí navíc. Při odběru většího počtu kusů pak výrobce nabízí množstevní slevy.


Kde koupit?

  • Nejlépe přímo od výrobce na e-shopu – adresa na produkt GS300 je http://www.mikrovlny.cz/produkt/11.
  • Jak již bylo řečeno, cena je 2500 Kč bez DPH.
  • Na stránkách www.mikrovlny.cz pak najdete celou řadu dalších, neméně zajímavých zařízení.
Kategorie: Počítače

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *