Ikona programuAčkoli výrobce – společnost Lavasoft – stále více protlačuje placenou verzi, je Ad-Aware klasikou mezi antispywarovými programy. Zatím naštěstí stále dává k dispozici i variantu, kterou je možné používat zcela zdarma.


Na našem blogu jsme vám představili již dva produkty, které mohou pomoci v boji s nežádoucím softwarem: Spybot S&D a Spyware Terminator. Ad-Aware bych zařadil na třetí místo právě za tyto dva. Nuže, pojďme se podívat na to, co vám tento program přináší.


Stažení a instalace


Hned na úvodní stránce Lavasoftu si můžete zvolit jednu ze tří verzí: Plus a Pro jsou placené, Free je zdarma. Právě tu poslední podrobíme dnes krátkému testu. Proti Ad-Aware Plus chybí “zadarmovce” antivirová ochrana, rozšířená detekční databáze, ochrana a detekce v reálném čase a podpora. My jsme testovali verzi 2008 7.1.0.8, jejíž instalační soubor má 18,2MB.


Instalační procedura zahajuje volbou jazyka. K dispozici je angličtina, němčina, italština, francouzština, portugalština, španělština a holandština. Čeština v nabídce, bohužel, chybí (Spybot S&D i Spyware Terminator českým rozhraním disponují). Následuje tradiční potvrzení licenční smlouvy a v dalším kroku si můžete vybrat, zda má být aplikace dostupná všem uživatelům počítače, nebo jen aktuálně přihlášenému. Teprve pak lze zvolit buď pokročilou, nebo standardní instalaci. V té pokročilé budete dotázáni na to, zda se má Ad-Aware spouštět při startu Windows a do jaké složky se má nainstalovat.


I přesto, že jsme stáhli verzi “Free,” tedy zdarma, byli jsme během instalace požádání o vložení licenčních informací. Ano, je zde k dispozici tlačítko Use Free, ale osobně toto hodnotím opravdu negativně.


Žádost o registraci během instalace


Po dokončení instalace se Ad-Aware sám připojí na aktualizační servery a stáhne aktualizace. Bohužel – v našem případě skončila tato snaha hláškou Connection Failed, což vidím jako další důvod, proč dát tomuto programu minusový bod.


Ad-Aware v praxi


Po spuštění se objeví designově celkem pěkně zvládnuté okno programu. Po jeho levé straně najdete šest tlačítek (tlačítka Ad-Watch a Tools & Plug-Ins jsou opět jen pro platící uživatele), vpravo pak vidíte detaily aktivní volby. Ani zde nechybí (vlevo dole) tlačítko pro objednání placených verzí Plus a Pro – ostatně již na začátku tohoto článku jsme zmiňovali stále větší protlačování komerčních variant.


Hlavní okno programu


Na úvodní obrazovce jste v sekci System Protection Status hned informování o tom, zda máte nainstalovanou rezidentní ochranu Ad-Watch (s tou zkušenosti nemám, ale je pouze pro placené verze) a zapnuté automatické aktualizace. Z hlediska uživatelské přívětivosti je velmi pozitivní, že nejdůležitější tlačítka, tj. update definic a sken systému, jsou dostupná z úvodního dialogu.


Aktualizujeme databázi


Po kliknutí na tlačítko Update se Ad-Aware podívá na Internet, zda nejsou k dispozici novější definice nežádoucích programů. Následně se dotáže, zda chcete aktualizovat databázi a pokud v nějakém (krátkém) čase nezvolíte odmítavou odpověď, update stáhne a nainstaluje. Osobně se domnívám, že by měl vyčkat na to, jak se uživatel rozhodne a ne automaticky konat a reagovat jen v případě, že stihne odmítnout.


Update databáze


Probíhá update


Jdeme hledat havěť!


Kontrolu systému na přítomnost spyware můžete vyvolat tlačítkem Scan v levém panelu, nebo Scan Now v pravé části okna. Obě cesty vedou k volbě varianty kontroly:  • Smart Scan – skenuje nejkritičtější části systému, jako jsou procesy, registry a vybrané systémové složky. Je časově nejméně náročný, ale slouží spíše jen ke zběžné kontrole.

  • Full Scan – kontroluje celý systém a soubory na všech lokálních discích. Trvá – celkem logicky – déle, ale v každém případě doporučujeme volit tuto variantu.

  • Custom Scan – je sice v nabídce, ale pokud se pokusíte jej vyvolat, dozvíte se, že uživatelsky definovaná kontrola je k dispozici pouze v placené verzi.

Pokud byste chtěli naplánovat automatické kontroly systému (tj. použít tlačítko Schedule), pak narazíte podobně, jako v případě uživatelsky definovaného skenu – tato nabídka je dostupná až po zakoupení verze Pro, nebo Plus.


Možnosti skenu


Vybranou kontrolu následně spustíte tlačítkem Scan. Během celého procesu jste o průběhu informováni jak dvěma grafickými ukazateli (“žížalami”), tak i poměrně podrobným popisem toho, co je právě kontrolováno, kolik objektů již bylo prověřeno, kolik z nich je považováno za infekci a nechybí ani celkový čas kontroly. Negativně hodnotím rychlost, s jakou Ad-Aware pracuje – i v případě Smart Scanu trval test přes půl hodiny, což mi připadá příliš dlouho.


Probíhající sken


Výsledky jsou prezentovány ve třech záložkách: Critical Objects zobrazuje vysloveně škodlivé a odstranění-hodné soubory. V Privacy Objects najdete ty méně nebezpečné, které ale mohou mít vliv na vaše soukromí na Internetu (jedná se např. o cookies). Konečně na záložce Log File si můžete prohlédnout výsledky ve formě podrobného textu.


Tlačítky Add to Ignore lze přidat vybraný nález do ignorace -, tj. program jej příště nebude hlásit. Nežádoucí software odstraníte tlačítkem Remove a pokud se toto nepodaří, můžete jej alespoň přesunou do karantény (tlačítko Quarantine). Užitečná je volba System Restore, která provede zálohu formou vytvoření Bodu obnovy. Toto doporučujeme udělat při každém větším zásahu, abyste se v případě následných problémů mohli vrátit zpět.


Výsledky skenu


Zamyšlení závěrem


Svého času byl Ad-Aware opravdovou špičkou na poli antispyware aplikací. Jak se ale stále více přiklání k placeným variantám, mám dojem, jako by Free zůstávala na vedlejší koleji. Ačkoli jsou ve volně šiřitelné verzi některé nabídky dostupné, po jejich zvolení se dočkáte pouze informace, že to či ono bude fungovat až po zaplacení. Přitom například integrovaný antivir najdete zdarma ve Spyware Terminatoru, stejně jako možnost plánování automatických kontrol či rezidentní štít. Celkově vzato bych tedy Ad-Aware bral jako jeden ze skenerů a spouštěl jej v sérii se Spybotem S&D a Spyware Terminatorem. Výhradně na tento produkt bych se však nespoléhal a to nejen kvůli jeho “ořezanosti,” ale i díky menším detekčním schopnostem, než nabízí Spybot.


Ve srovnání se staršími verzemi (v roce 2001 jsem Ad-Aware recenzoval pro Živě ve článku Ad-aware 4.5: Nenechejte se špehovat reklamou!) je současný Ad-Aware o poznání větší, pomalejší a především komerčněji laděný….


Závěrečné hodnocení  • Příjemné a jednoduché uživatelské prostředí.

  • Časté aktualizace databází.

Další informace


Kategorie: Počítače

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *