Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Výpis rubrik  > Maturitní otázky
Rubrika Maturitní otázky
Publikované články
1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.20. Sociální potenciál firmy
Co je to sociální potenciál a čím je dána jeho celková úroveň. Podnik jako sociální systém a jeho cíl. Rozdíl mezi řízením lidských zdrojů a tradičním personálním řízením. Personální politika, způsob rozhodování a její hodnoty. Vyjmenujte negativní jevy,

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.19. Úřady práce a zaměstnavatel
Činnosti úřadu práce. Zprostředkování zaměstnání, vzdělávání a rekvalifikace, aktivní politika zaměstnanosti (zaměstnávání občanů se zdravotním omezením, podpora vzniku nových pracovních příležitostí) a poradenství v pracovně právních otázkách, ochrana za

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.18. Přerušení, ukončení podnikatelské činnosti
Přerušení, ukončení podnikání fyzické osoby – podmínky, ohlašovací povinnosti. Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným (vypořádací podíl, jeho výše, blokace, zdanění, volný podíl).

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.17. Živnostník
Podmínky pro získání živnostenského oprávnění. Odpovědný zástupce. Provozovna. Povinnosti osoby samostatně výdělečně činné – živnostenský úřad, finanční úřad, zdravotní pojištění, OSSZ. Platby záloh na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Hlavní a

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.16. Společnost s ručením omezeným
Práva a povinnosti společníků, ručení za závazky společnosti, odměňování. Práva a povinnosti jednatele, ručení, odměňování. Změny v postupu založení společnosti s ručeným omezeným s věcnou návazností, časovými termíny a požadovanými listinami platné od

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.15. Podnikatel jako zaměstnavatel
Ohlašovací povinnosti zaměstnavatele. Malá organizace. Úkoly v nemocenském pojištění, v sociálním zabezpečení, pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Kontrolní činnost v pojištění u malých organizací. Pojištění zaměstnavatele. Pracovní úrazy.

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.14. Současné manažerské metody a přístupy
Charakteristika a uplatnění používaných manažerských metod současného období: outsourcing, benchmarking, BSC, reengineering, „7 dynamických S“, franchising, metoda „3C“, strategické řízení a další.

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.13.Podniková kultura
Definice podnikové kultury, její charakteristika, význam, druhy a výhody i nevýhody slabé i silné podnikové kultury.

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.12.Týmy, týmová práce a koučování
Definujte tým, jeho charakteristické znaky. Uveďte tři nejčastější důvody pro vytváření týmů v organizaci. Popište (chování, postoje) a nakreslete fáze vývoje výkonu pracovních skupin. Vysvětlete pojem „koučování“ a jeho efekty v manažerské práci.

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.11.Rozhodování a delegování
Rozhodování manažera – předpoklady k rozhodování, struktura rozhodovacího procesu, riziko a nejistota v rozhodování, řešení problémů (postup, stručně charakterizujte metody a techniky zahrnované do řešení problémů: např. Occamova břitva, Ishikawův diagr

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.10.Sociologický výzkum
Vymezení výzkumu a průzkumu, fáze sociologického výzkumu, metody a techniky výzkumu, charakteristika dotazníku, rozhovoru, pozorování a studia dokumentů.

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.9.Organizace
ymezení organizace, charakteristika formální a neformální struktury organizace, vymezení a prvky sociálního klimatu v organizaci. Organizační struktura.

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.8.Sociální skupina
Vymezení a třídění skupin, charakteristika jednotlivých prvků skupiny, projevy a účinky koheze a tenze ve skupině, vymezení, třídění a význam sociální mobility mezi skupinami v organizaci.

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.7.Sociální komunikace
Vymezení, třídění a význam interpersonální komunikace, obsah komunikace, charakteristika jednotlivých fází komunikace, komunikační šumy, faktory ovlivňující kvalitu komunikace, komunikační dovednosti.

1.2.2009 - Maturitní otázky - Visnery
Státnicové otázky: č.6.Konflikty a stres
Vymezení a třídění konfliktů, příčiny konfliktů, pozitivní a negativní důsledky konfliktů, možnosti řešení konfliktů. Vysvětlete doporučený postup řešení konfliktů pro manažery. Vymezení pojmu stres, příčiny stresu, pozitivní a negativní důsledky stresu,


Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 28.3.2017
Dnes má svátek Soňa
původ jména je ruský a znamená: moudrost
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist