Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Eurovision Song Contest (Eurosong) 2014: všech 37 písniček na jednom místě!
Týdnoviny aneb Babišův stát jako firma, Babišova firma jako stát?
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Maturitní otázky z účetnictví

Maturitní otázky z účetnictví

3.12.2007 | Visnery

Účetnictví

 

Bártková, H. a kolektiv, Základy účetnictví

Bařinova, Kontrolní otázky a sbírka řešených příkladů

 

Účetnictví, historie, definice: je jedním z nejstarších oboru podnikové informační soustavy

nástroje hospodářské praxe

Jedná se o proces zaznamenávání hospodářských operací, s cílem poskytnout užitečné ekonomické informace uživatelům. 

Relativně samostatná disciplína, jako teorie účetnictví, která se zabývá funkcí účetnictví jako nástroje řízení.

Dříve se na účetnictví pohlíželo, jako na něco, co se muselo vést „nutné zlo“

Direktivně řízené

Podřízené ekonomickému řízení podniku

Kontrola plnění plánu

Poskytuje informace o finančn. vztahů ve firmě, při jednání s bankami, akcionáři, firmami a podobně.

Účetnictví se stále mění a vyvíjí

 

Charakteristika metody účetnictví: soustava prvků a metodických postupů, pomocí nichž účetnictví plní své cíle

 

Charakteristika účetních informací:

relevantnost (důležitost)

objektivita (nestrannost)

včasnost

srovnatelnost

srozumitelnost

průkazné a nezaujaté

 

Právní rámec účetnictví:

zákon č. 513/1991 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 500/2002 Sb.

Směrná účtová osnova

České účetní standardy

 

Majetek podniku:

AKTIVA – představují souhrnně majetek podniku, který byl poskytnut buď vlastníky podniku nebo různými externími subjekty, nebo byl vytvořen podnikem samým.

= jsou výsledkem minulých transakcí, které přinesou do budoucna zisk

člení se na stálá, oběžná a ostatní

Stálá aktiva: slouží podniku dlouhodobě, spotřebovává se postupně

Oběžná aktiva: spotřebují se při činnosti najednou, nebo do jednoho roku (krátkodobý maj.)

Ostatní aktiva: přechodné účty aktiv, dohadné účty aktivní, účty časového rozlišení

PASIVA – zdroje financování podnikových aktiv

= zdroje krytí

 

Rozdělení majetku podniku:

Stálá aktiva:

 Dlouhodobý hmotný majetek (delší, než 1 rok,pozemky bez ohledu na ocenění, stroje, stavby, samostatné movité věci, od 40 tisíc nahoru)

Dlouhodobý nehmotný majetek (doba delší, než 1 rok, povinně od částky 60 tisíc, př.zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, know-how)

 Dlouhodobý finanční majetek (déle, než 1 rok)

 

Krátkodobý majetek (oběžná aktiva)

 Zásoby (polotovary, materiál)

Peníze v hotovosti

Peněžní prostředky u banky

 Pohledávky (za dosud neuhrazené faktury)

 Krátkodobý finančních majetek (státní obligace, vkladové certifikáty)

 

Vlastní zdroje: základní jmění, emisní ažio(představuje rozdíl mezi jmenovitou částku, nebo hodnotou akcií a částkou za kterou jsou vydávány), zákonný rezervní fond, kapitálové fondy(slouží ke krytí ztrát), fondy tvořené ze zisku, výsledek hospodářství – zisk (cílem účetní jednotky a firmy)

 

Cizí zdroje: bankovní úvěry, závazky(krátkodobé, dlouhodobé, využíváme je nyní, ale splatné budou příští období), rezervy (zákonné, ostatní)

 

Bilanční princip = Aktiva se vždy rovnají pasivům

 

Oceňování dlouhodobého majetku:

pořizovací cena

vlastními náklady (pořízen vlastní činností)

reprodukční pořizovací cena (cena za kterou by byl majetek pořízen, v době, kdy se o něm účtuje, je to majetek nabitý bez úplaty, tzn. dar, přebytek po inventarizaci a pod.)

 

Co patří do vedlejších pořizovacích nákladů: doprava, montáž, clo, správní poplatky, provize za zprostředkování

 

Co nepatří do vedl. pořiz. nákladů: nenále, sankční poplatky, kursové rozdíly,

 

Rozvaha:

Obsahem a základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat k určitému časovému okamžiku majetek podniku v peněžním vyjádření z hlediska jeho formy (aktiva) a finančních zdrojů (pasiva), zjistit výsledek hospodaření a poskytnout základ pro zjištění a zhodnocení finanční situace podniku.

Rozvahový den – první nebo poslední den v měsíci, ke kterému sestavujeme rozvahu

Rozvahová položka – každé jednotlivé aktivum a pasivum v rozvaze

Rozvahový stav – peněžní vyjádření jednotlivého aktiva a pasiva v rozvaze, které tvoří počáteční zůstatek na účtě.

 

Změna rozvahových položek:

z hlediska vlivu účetních případů na rozvahu rozeznáváme 4 typy základních změn:

1) A+ A-         (př. Převod peněz na bankovní účet)

2) P+ P-          (splacení dluhu dodavatelům přímo z úvěru)

3) A+ P+         (nákup zboží na fakturu, nákup zboží z úvěru)

4) A- P-          (úhrada závazku z bankovního účtu)


 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 28.3.2015
Dnes má svátek Soňa
původ jména je ruský a znamená: moudrost
Nové komantáře
Kalendář formule 1 pro sezónu 2014 do vašeho Outlo
Ventil 11.3.2015 1:24
Zdar, už jsem posílal před časem email, ale nereag...
Jsem INTJ a kdo je víc?!
Karolína 4.3.2015 17:35
Ahoj, jsem také INTJ a vše na mě velice pasuje. Na...
Vzpomínky na devadesátky: Passion Fruit
Marek 3.3.2015 4:34
díky za tento článek.....
Ukrajina - 21.díl: Metro + mapa Kyjevského metra
Filip 20.2.2015 10:30
Mohu vás ujistit, že u nás dozorčí opravdu při prá...
Test osobnosti aneb Který typ je nejběžnější a kte
Filip 10.2.2015 2:29
Tento test je, poměrně, na pytel.Dělal jsem si něk...
TOPlist