Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.24 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.24 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Zakladatelský  rozpočet

 • Je nejdůležitější části, kterou si musíme sestavit, při zahájení podnikání. Hlavní smysl zakladatelského rozpočtu spočívá v kvantifikaci a specifikaci finančních zdrojů, které budou sloužit nejen k úhradě administrativních aktů spojených se založením společnosti, ale především s vytvořením věcných předpokladů výroby nebo poskytování služeb. Mimo to musí být podnikatel připraven na počáteční fázi „hladu“, kdy společnost sice bude již fungovat, avšak nebude mít zajištěn příliv likvidních prostředků. Bude tedy nutno profinancovat výrobu do doby úhrad prvních faktur za prodané zboží nebo služby.
 
 • Zakladatelský  rozpočet nám pomůže vyhnout se v počáteční fázi neúspěchu a měl by obsahovat posouzení:
 1. předpokládaného rozsahu výnosů, nákladů a zisku
 1. potřebného rozsahu dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku včetně rozsahu jednotlivých složek oběžných aktiv a specifikace zdrojů
 2. propočet očekávané výnosnosti podniku jako celku, výnosnosti vlastního kapitálu a další propočty návratnosti celého záměru.
 

Podnikatelský  plán

 • Sestavujeme ho, pokud potřebujeme získat peníze od banky či jiného finančního ústavu a proto by měl být náš plán srozumitelný, stručný, pravdivý a logický.
 • Adresáti: (tzn. pro koho je podnikatelský záměr určen) – budoucí spoluvlastníci; banky; manažeři; pracovníci; popř. zákazníci
 

Struktura podnikatelského záměru:

 1. představení společnosti
 2. stručná analýza okolí společnosti (analýza trhu, vliv rozvoje vědy)
 3. vymezení specifických předností podniku
 4. analýza silných a slabých stránek společnosti
 5. charakteristika zákládajícího projektu – popis projektu, uplatnění na trhu, technologie, výrobní náklady, ekonomická rozvaha
 6. popis cílového stavu – tempo růstu společnosti, struktura výrobního programu, systém řízení)
 7. formulace výzkumných změn při přechodu na cílová stav
 8. návrh dalšího postupu prací
 

Charakteristika podnikatelského záměru:

 • doba životnosti podnikatelského projektu – nižší doba životnosti tzn. nižší míra rizika, podstatné faktory (poptávka, technologie) se mění v krátkém čase pozvolna
 • zapojení cizího kapitálu do podnikání – čím větší tím větší riziko (firma by měla mít alespoň 20 – 25 % vlastního kapitálu) jinak hrozí předlužení
 • pružnost projektu – větší specializace vyšší riziko
 • diverzifikace podnik. projektu – koncentrace na 1. výrobek, služby – vysoké riziko
 • citlivost projektu na změny vnějšího prostředí (poptávka, růst úrokových sazeb, změna devizového kurzu) = větší riziko
 • etapová příprava  a realizace = snížení rizika
 
 
 

ß

Mezi klíčová  rozhodnutí podnikatele patří:

 • rozhodnutí o předmětu činnosti
 • rozhodnutí o finančně eko
 • rozhodnutí o právní formě podnikání
 • rozhodnutí o umístění podniku
 

Rozhodnutí  o předmětu činnosti – volba právní  formy podnikání, kritéria rozhodování:

 • způsob, rozsah ručení
 • oprávnění k řízení
 • počet zakladatelů
 • nároky na počáteční vklad
 • administrativní nároky
 • účast na zisku
 • finanční možnosti, přístup k cizím zdrojům (u založení a. s. na emisi akcií)
 • daňové zatížení
 • zveřejňovací povinnost
 

Rozhodnutí  o umístění: blízkost místa k surovinovým zdrojům atd. viz učebnice 

Podnikatelský  záměr 

 • je základní dokument každého podnikání, který se zaobírá střednědobým a dlouhodobým vývojem podniku. Nejčastěji se zpracovává při každém obstarávání finančních zdrojů.
 • Úkolem PZ je provést analýzu minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti
 

Cílem podnikatelského záměru je: 

 • analyzovat výchozí stav
 • ujasnit postup dalšího rozvoje
 • ukázat, že cílů může být dosaženo
 • dokázat, že výsledky uspokojí potřeby podniku
 • přesvědčit, akcionáře, investory, .., že výsledky budou zajímavé i pro ně
 

Druhy

 1. PZ k získání příspěvku či subvence  (k rozvoji oboru či určitého regionu)
 2. PZ k získání úvěru  (obsahuje: částku, na jak dlouho, úroky, záruky,..)
 3. PZ k získání půjčky či kapitálové účasti  (nutná snaha odhadnou míru rizika)
 4. PZ pro vnitřní informaci  (potřeba informací a mobilizace vnitřních rezerv)
 

Struktura PZ 1:

 1. představení společnosti  (historie, současnost, investice, teritoriální rozmístění, finanční a ekonomická analýza, management a zaměstnanci, organizační struktura)
 2. stručná analýza okolí (analýza: trhu a postavení společnosti na něm, vlivu rozvoje vědy a techniky, teritoriálního uspořádání)
 3. specifické přednosti společnosti
 4. analýza silných a slabých stran
 5. charakteristika základního problému  (popis projektu, investiční plán, modernizační strategie)
 6. popis cílového stavu
 7. formulace významných změn při přechodu na cílový stav
 8. návrh realizace kontroly
 

Struktura PZ 2:  (doporučená metodika)

 1. úvodní část (charakteristika projektu, cíle, představení společnosti)
 2. Mková část (produkt, cena, distribuční kanály, odbyt a jeho podpora, konkurence)
 3. finanční část (náklady, výnosy, majetková struktura, finanční zdroje, finanční plán)
 4. technologická část (budovy, stroje, zařízení, materiál, zásobování)
 5. organizace, Mgnt, personalistika (organizační struktura, kvalifikace zaměstnanců)
 6. ostatní informace (vliv na kulturu, politiku, ekologické a bezpečnostní aspekty)

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 26.3.2017
Dnes má svátek Emanuel
původ jména je hebrejský a znamená: Bůh s námi.
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist