Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.22 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.22 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery
 

Finanční  řízení 

 • Základním cílem finančního řízení je maximalizace tržní hodnoty firmy (tržní ceny akcií). Podnik musí taky průběžně zajišťovat svou platební schopnost. Finanční řízení podniku se vztahuje na finanční operace, spočívající v získávání finančních prostředků s co nejnižšími náklady.
 
 • Předmětem finančního řízení je: předpovídání potřeby finančních prostředků a výběr nejvhodnější možnosti jak je získat, řízení daní, usměrňování fin vztahů s bankami a ostatními investory, formulace řízení úvěrové politiky podniku, zajišťování platební schopnosti tj. solventnosti a likvidity.
 
 • Solventnost podniku (platební schopnost) – je schopnost podniku dostát neomezeně v určitém okamžiku splatným platebním závazkům. Podnik, který není schopen dostát svým závazkům je odsouzen k zániku. Solventnost podniku je důležitá, ale není jediným předmětem finančního řízení. Těžiště finančního řízení je v získávání peněz a kapitálu, v investování kapitálu, v rozdělování zisku.
 
 • Ziskovost podniku (rentabilita) – výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou vyjádření míry zisku, obecně je definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu.
 

Finančním  řízením podniku se zabývá finanční management, má tyto úkoly:

 1. získávat finanční zdroje pro podnik – jde o soustřední podnikového kapitálu od vlastníků, věřitelů, popřípadě dotace, důležité pro běžné a budoucí potřeby podniku.
 2. rozhodovat o struktuře fin zdrojů – tj. poměr vl a cizího kapitálu
 3. rozhodovat o umisťování (alokaci) kapitálu – do jednotlivých složek podnikového majetku
 4. rozhodovat o rozdělení výsledků hospodaření
 5. zaznamenávat, analyzovat, kontrolovat a řídit hosp stránku činnosti podniku.

Vlastní  financování

  • Kapitálová  struktura podniku je struktura zdrojů, z nichž majetek podniku vznikl. Jedná se buď o vlastní nebo cizí kapitál.
   1. Vlastní kapitál – je kapitál, který patří majiteli, je nositelem podnikatelského rizika. Výše vlastního kapitálu se mění podle výsledků hospodaření, pokud podnik dosáhne zisku vlastní kapitál roste, v případě ztráty je tomu naopak. Podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu je finanční nezávislost podniku. Mezi vlastní kapitál řadíme:
    1. odpisy – část ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, která se v průběhu jeho životnosti systematickým způsobem zahrnuje do provozních nákladů podniku; odpisy jsou rozhodujícím zdrojem interního financování podniku
    2. nerozdělený zisk
    3. dlouhodobé finanční rezervy (rezervní fond (VK), rezervy (CK)) - představují část zisku podniku, které si podnik ponechá jako ochranu proti různým rizikům, a jsou součástí jeho vlastního kapitálu.
 
 
 
 
   1. Cizí  kapitál je dluhem, který musí podnik v určité době splatit. Může být krátkodobý (do 1 roku) nebo dlouhodobý (nad 1 rok). Externí financování umožňuje přesněji reagovat na potřebné změny podnikového majetku v souvislosti se změnou situací na trhu, umožňuje také rychlejší a rozsáhlejší tvorbu podnikového kapitálu při zakládání podniku. Externí zdroje financování
    1. akcie - je cenný papír, který zaručuje  majiteli vlastnická práva na podíl na podnikovém kapitálu. Majitel akcie se podílí na řízení akciové společnosti nepřímo hlasováním o rozhodujících strategických otázkách podnikání
    2. obligace - je cenný papír, který vyjadřuje závazek dlužníka (emitenta) vůči majiteli (věřiteli)
    3. dluhopisy
    4. dlouhodobé bankovní úvěry
    5. dlouhodobé dodavatelské úvěry
    6. finanční leasing
    7. projektové financování - jde o zvláštní způsob financování velkých investičních akcií
    8. forfaiting - jde o pohledávky vzniklé většinou v rámci zahraničních obchodně – úvěrových vztahů
 

Důvody použití cizího kapitálu

Podnikatel nedisponuje dostatečně velkým vlastním kapitálem potřebným pro založení podniku nebo pro nákup majetku; použitím cizího kapitálu nevznikají jeho poskytovateli žádná práva řízení v podniku; cizí kapitál je většinou levnější než vlastní, to zvyšuje rentabilitu podniku a to proto, že rok jako součást N snižuje zisk, ze kterého se platí daně a to způsobuje daňový efekt, to ale působí jen při dosahovaní zisku.

Samofinancování

 • zjevné – k financování podniku používáme interní zdroje (zisk, odpisy)
 • skryté – vyplývá z existence tichých rezerv

tiché  rezervy – vznikají podceněním části majetku, mohou být krátkodobé, dlouhodobé např. firma může vytvářet velmi vysoké rezervy na nedobytné pohledávky Þ podceňování podniku nebo zvolíme velmi vysoké odpisy Þ podcenění podniku Þ velmi vysoké N Þ snížení zisku. Pokud existují tak dochází k daň únikům.

Zlatá  pravidla financování

Zdroje podniku mají být použity podle životnosti majetku

 • umírněný způsob financování
 • konzervativní způsob – management je opatrný, používá dl. zdroje i na financování krátkodobých potřeb Þ překapitalizování Þ neefektivní využití drahých fin zdrojů
 • agresivní způsob – používání ke krytí dl potřeb i krátkodobého zdroje Þ podkapitalizování Þ vysoká platební neschopnost Þ bankrot

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 25.3.2017
Dnes má svátek Marián
původ jména je latinský a znamená: muž
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist