Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.15 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.15 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Kapitálová  struktura podniku

   • představuje strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je financován jeho majetek. Tedy původ majetku; zdroje, ze kterých byl majetek pořízen; jak je podnik zadlužen.
 

Při rozhodování  o kapitálové struktuře musí  podnik respektovat tyto základní faktory:

 1. náklady (cenu) spojené se získáváním příslušného druhu kapitálu(ceně kapitálu)
 1. náklady jednotlivých druhů kapitálu (náklady dluhů, s akciemi)
 1. průměrné náklady kapitálu
 • závislé na nákladech jednotlivých druhů kapitálu
 • závislé na podílu jednotlivých druhů kapitálu na celkových pasivech
 • cena vlastního kapitálu = dividenda
 • cena cizího kapitálu = úrok
 
 1. ekonomická  charakteristika podniku, jde o:
 1. stabilita výše tržeb a zisku
 1. struktura podnikatelského majetku (čím méně likvidní majetek, tím více budeme na něj používat dl. majetek)
 2. udržení kontroly nad činností podniku
 
  • porušení  bilančního pravidla
 1. překapitalizování – k financování kr. potřeb se používá dl. majetek, důsledky – neefektivnost
 1. podkapitalizování – k financování dl. potřeb se používá i kr. majetek, důsledky – po určité době se podnik dostává do platební neschopnosti (insolvence, zánik)

Náklady kapitálu jsou prezentovány jako

 1. výdaj, který musí podnik zaplatit za získání příslušného druhu kapitálu
 2. nebo jako výnosnost, která je požadovaná investory a věřiteli při vkládání svého kapitálu do příslušného podniku

Náklady (cena) kapitálu jsou ovlivněny

 1. dobou splatnosti příslušného druhu kapitálu (čím delší splatnost, tím dražší kapitál,           u cizího kapitálu (banka) - úrok, u vlastního kapitálu -  dividendy a zisk)
 2. náklady cizího kapitálu jsou ovlivněny systémem zdanění podniku (daňová legislativa – v ČR jde o zákon o dani z příjmů) = daňová úspora (šťít) = legální úspora podniku dle zákona, který určuje, že některé položky nepodléhají daním (úroky z úvěru nebo obligací jsou odčitatelnou položkou pro zdanění zisku, dividendy nikoliv, pouze polovina daně z dividend. Z toho pohledu může být užití cizího kapitálu výhodnější)
 3. stupeň rizika
 1. pro věřitele (investora) – čím více se podnik zadluží, tím větší je riziko vrácení kapitálu (dl. úvěr)
 1. pro uživatele – nejvýhodnější je akciový kapitál, riskuje při emitování obligací

Optimalizace hospodářské struktury podniku

  • základním problémem při formování finanční (kapitálové) struktury je požadování relace mezi vlastním a cizím kapitálem
  • tato relace je závislá především na nákladech spojených se získáním příslušného druhu kapitálu

Optimální  míra zadluženosti

 • Na optimální  míru zadluženosti jsou nejednotné názory. Míra zadluženosti ovlivňuje výrazně náklady na pořízení celkového kapitálu firmy a tím i tržní hodnotu firmy. V této oblasti není názorová jednotnost:
 1. názor: Nebere v úvahu vliv daní, říká, že náklady kapitálu se změnou finanční struktury se nemění. Podle totoho názoru není nutno hledat optimum.
 1. názor: Respektuje vliv daní, které snižují cenu cizího kapitálu. Náklady kapitálu klesají při vyšším zadlužení. Proto je výhodné mít co největší podíl cizího kapitálu.
 2. názor: Teorie tzv. U křivky celkových nákladů a kapitálu. Je založena na myšlence, že od určité míry zadlužení začnou náklady stoupat, protože vliv daní na cenu cizího kapitálu je pohlcen vyššími požadavky věřitelů na úroky při vyšším zadlužení. Stoupá totiž riziko bankrotu. Je vhodné, aby měl podnik takový vzájemný vztah mezi vlastním a cizím kapitálem, při níž jsou celkové náklady na pořízení kapitálu nejnižší a tím i tržní hodnota firmy nejvyšší.
 
 • Vývoj nákladů  kapitálu vychází z toho, že s růstem zadluženosti rostou náklady dluhu a také náklady vlastního kapitálu. Vzniká zvýšené riziko věřitelů a akcionářů. Průměrné náklady kapitálu se nejprve snižují. Teprve při vysoké zadluženosti stoupají. Nejvýhodnější je pro firmu varianta zvýšené zadluženosti při nejnižších průměrných nákladech.
Optimální  finanční struktura

Z teoretického hlediska se za optimální finanční strukturu považuje takové rozložení kapitálu:

 • které je spojeno s minimalizací veškerých nákladů na jeho pořízení
 • které je zároveň v souladu s předpokládaným vývojem tržeb a zisku
 • který je v souladu s majetkovou strukturou podniku
 
 

Předpoklady pro stabilitu podniku lze shrnout do „zásad Udržování finanční  rovnováhy“:

  • zadluženost nesmí překročit určitou mez
  • použitý kapitál by měl odpovídat stupni likvidity jednotlivých složek aktiv
  • dlouhodobě vázaný majetek by měl být financován dlouhodobým kapitálem (zdroji)
  • fixní aktiva typická pro odvětví by měla být financována vlastním kapitálem, ostatní dlouhodobá aktiva cizím kapitálem;
  • část trvale vázaných oběžných aktiv je žádoucí financovat dlouhodobými zdroji (kapitálem)
  • k zabezpečení adaptability podniku je nutné zajistit dostatečnou likviditu oběžných aktiv (OM snížený o zásoby by měl být minimálně tak velký jako krátkodobé závazky).

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 27.3.2017
Dnes má svátek Dita
původ jména je hebrejský a znamená: židovku, lid
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist