Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.8 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.8 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Klasifikace nákladů

 
 1. dle druhu spotřeby výrobních faktorů (druhové členění) – členění vychází z finančního pojetí nákladů. Je to soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých výrobních činitelů. Potřebné údaje najdeme ve VZZ. Základními druhy nákladů jsou:
    • spotřeba materiálu, surovin, paliv a energie
    • odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
    • mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, sociální pojištění ...)
    • finanční náklady (pojistné, úroky…)
    • náklady na služby (dopravné, cestovné, opravy a údržba)
 
 • Členíme je dle druhu spotřeby jednotlivých výrobních faktorů v okamžiku vstupu do procesu, s očekávaným výnosem. Náklady z tohoto pohledu dělíme na externí (vstupují do podniku z vnějšku), prvotní (vyskytují se poprvé), jednoduché (jsou tvořeny jen jednou položkou).
 
 • Náklady v druhovém členění nerozlišují účel a neříkají tak nic o efektivnosti využití nákladů, jsou však sumarizovány na velké celky, to je plus. Vyskytují se zde náklady nepřímé režijní – nejsme u nich schopni určit náklady na jednotku výrobku, ale lze je celkově určit za podnik.
 
 1. dle účelu jejich vynaložení (účelové členění)členění vychází z hodnotového pojetí nákladů. Náklady jsou určitá hodnota, kterou je potřeba vynaložit, bez nutnosti podložených výdajů. Třídíme je podle:
  • místa vzniku a odpovědnosti, tj. podle vnitropodnikových útvarů (středisek) - toto třídění nákladů odpovídá na otázku, kde náklady vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik
  • výkonů, tj. kalkulační třídění nákladů

  

   1. dle vztahu k objemu výkonů (kalkulační třídění) –  je to rozdělení nákladů do 2 skupin:
 1. přímé (jednicové) náklady - hodnotu můžeme vztáhnout na jeden produkovaný výrobek, víme, kolik energie bylo spotřebováno na výrobu 1 výrobku
 1. nepřímé (variabilní, režijní) náklady - náklady, které nejme schopni určit na jednotku produkce, ale určíme je globálně na celý podnik; je nutné vědět, jak je přiřadit

 

   Zde se objevují další kategorie nákladů:

 • celkové náklady – veškeré náklady vynaložené na celkový objem produkce
 • průměrné (jednotkové) náklady – náklady na jednotku produkce. Vypočteme je tak, že celkové náklady CN dělíme celkovým množstvím produkce q. Je-li objem produkce vyjádřen v Kč (Q), dostaneme haléřový ukazatel nákladovosti h = CN / Q
 • průměrné přírůstkové náklady – tvoří přírůstek nákladů vyvolaný přírůstkem objemu produkce
 • průměrné přírůstkové náklady – zjistíme, když celkové přírůstkové náklady vydělíme odpovídajícím přírůstkem produkce
 • marginální (mezní) náklady – náklady vyvolané přírůstkem produkce o jednu jednotku
 
 
 

   Základní  kalkulační vzorec

  • Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. přímý materiál
  • přímé mzdy
  • ostatní přímé náklady
  • výrobní režie
  • zásobovací režie
  • správní režie
  • odbytová režie
 
 • Výrobní  režie - všechny náklady, které souvisí s výrobou produktu, ale nejsme je schopni vstáhnout k jednotlivým výrobkům
 • Zásobovací režie - nákup surovíin a jejich umístění na sklady
 • Správní režie - týká se správy - management, počítačové sítě, doprava, budovy...
 • Odbytová režie - prodejny, marketingový útvar - tyto náklady se vztahují ke všem
 

  Kalkulační  vzorec:

    přímý materiál

   + přímé mzdy

   + ostatní přímé náklady

   + výrobní režie

   = vlastní náklady výroby

   

   + zásobovací režie

   + správní režie

   = vlastní náklady výkonu

   

   + odbytová režie

   = úplné vlastní náklady výkonu

   

   + zisková marže

   = nákladová cena 

   1. dle využití  v rozhodovacím procesu – většina manažerských rozhodnutí vychází ze srovnání nákladů s výnosy. Manažerské pojetí vychází z toho, že se pracuje s ekonomickými (skutečnými, relevantními) náklady, které oproti nákladům uváděným v účetnictví zahrnují i tzv. oportunitní (alternativní) náklady. Přitom uvažujeme o nákladech v pojetí ekonomické teorie, tzn. při každém rozhodování bereme v úvahu přírůstkové náklady, tj. ty náklady, které jsou tímto rozhodnutím ovlivněny. Zbývající náklady považujeme za irelevantní tomuto rozhodnutí a nazýváme je utopené náklady.
 

  Dále pak při pohledu na náklady rozlišujeme krátkodobý a dlouhodobý  pohled. TZN. dělení nákladů na variabilní a fixní. 

 • V krátkodobém pohledu jsou výrobní činitele podniku neměnné, fixní (počet strojů, výrobních zařízení) a některé jsou proměnné , variabilní a mění se s objemem vyráběné produkce (množství spotřebované práce, surovin). Fixní činitele vyvolávají vznik fixních nákladů a proměnné činitele variabilní – proměnných nákladů.
 
 • V dlouhodobém pohledu jsou veškeré výrobní činitele proměnné (manažeři rozhodují o velikosti a počtu strojů) a tudíž žádné fixní náklady neexistují.

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 21.2.2017
Dnes má svátek Lenka
původ jména je neznámy a znamená: pochodeň
Nové komantáře
Italská svatba – zvyky, tradice a přípravy
Sara 21.2.2017 15:44
Ja jsem chtela vzdycky svatbu v zahranici ale ne t...
Když otec nevede nevěstu k oltáři...
Leni 17.2.2017 13:30
Svatbu teprve řeším a už předem vím, že chci jít k...
Android tipy: Jak posílat hudbu, fotky a videa pře
edimer 11.2.2017 19:05
Někomu se bude uriče hodit návod jak rychle a jedn...
Kdo byl a je Josef Laufer? aneb Moje VELKÉ zklamán
vend123 7.2.2017 12:04
Nejsem si tím vůbec jist, ale můj otec mi vyprávěl...
Může vzniknout závislost na hudbě?
urjo 2.1.2017 1:38
Poslouchám všechny hudební žánry a jedno za čas na...
TOPlist