Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.8 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.8 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Klasifikace nákladů

 
 1. dle druhu spotřeby výrobních faktorů (druhové členění) – členění vychází z finančního pojetí nákladů. Je to soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých výrobních činitelů. Potřebné údaje najdeme ve VZZ. Základními druhy nákladů jsou:
    • spotřeba materiálu, surovin, paliv a energie
    • odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
    • mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, sociální pojištění ...)
    • finanční náklady (pojistné, úroky…)
    • náklady na služby (dopravné, cestovné, opravy a údržba)
 
 • Členíme je dle druhu spotřeby jednotlivých výrobních faktorů v okamžiku vstupu do procesu, s očekávaným výnosem. Náklady z tohoto pohledu dělíme na externí (vstupují do podniku z vnějšku), prvotní (vyskytují se poprvé), jednoduché (jsou tvořeny jen jednou položkou).
 
 • Náklady v druhovém členění nerozlišují účel a neříkají tak nic o efektivnosti využití nákladů, jsou však sumarizovány na velké celky, to je plus. Vyskytují se zde náklady nepřímé režijní – nejsme u nich schopni určit náklady na jednotku výrobku, ale lze je celkově určit za podnik.
 
 1. dle účelu jejich vynaložení (účelové členění)členění vychází z hodnotového pojetí nákladů. Náklady jsou určitá hodnota, kterou je potřeba vynaložit, bez nutnosti podložených výdajů. Třídíme je podle:
  • místa vzniku a odpovědnosti, tj. podle vnitropodnikových útvarů (středisek) - toto třídění nákladů odpovídá na otázku, kde náklady vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik
  • výkonů, tj. kalkulační třídění nákladů

  

   1. dle vztahu k objemu výkonů (kalkulační třídění) –  je to rozdělení nákladů do 2 skupin:
 1. přímé (jednicové) náklady - hodnotu můžeme vztáhnout na jeden produkovaný výrobek, víme, kolik energie bylo spotřebováno na výrobu 1 výrobku
 1. nepřímé (variabilní, režijní) náklady - náklady, které nejme schopni určit na jednotku produkce, ale určíme je globálně na celý podnik; je nutné vědět, jak je přiřadit

 

   Zde se objevují další kategorie nákladů:

 • celkové náklady – veškeré náklady vynaložené na celkový objem produkce
 • průměrné (jednotkové) náklady – náklady na jednotku produkce. Vypočteme je tak, že celkové náklady CN dělíme celkovým množstvím produkce q. Je-li objem produkce vyjádřen v Kč (Q), dostaneme haléřový ukazatel nákladovosti h = CN / Q
 • průměrné přírůstkové náklady – tvoří přírůstek nákladů vyvolaný přírůstkem objemu produkce
 • průměrné přírůstkové náklady – zjistíme, když celkové přírůstkové náklady vydělíme odpovídajícím přírůstkem produkce
 • marginální (mezní) náklady – náklady vyvolané přírůstkem produkce o jednu jednotku
 
 
 

   Základní  kalkulační vzorec

  • Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. přímý materiál
  • přímé mzdy
  • ostatní přímé náklady
  • výrobní režie
  • zásobovací režie
  • správní režie
  • odbytová režie
 
 • Výrobní  režie - všechny náklady, které souvisí s výrobou produktu, ale nejsme je schopni vstáhnout k jednotlivým výrobkům
 • Zásobovací režie - nákup surovíin a jejich umístění na sklady
 • Správní režie - týká se správy - management, počítačové sítě, doprava, budovy...
 • Odbytová režie - prodejny, marketingový útvar - tyto náklady se vztahují ke všem
 

  Kalkulační  vzorec:

    přímý materiál

   + přímé mzdy

   + ostatní přímé náklady

   + výrobní režie

   = vlastní náklady výroby

   

   + zásobovací režie

   + správní režie

   = vlastní náklady výkonu

   

   + odbytová režie

   = úplné vlastní náklady výkonu

   

   + zisková marže

   = nákladová cena 

   1. dle využití  v rozhodovacím procesu – většina manažerských rozhodnutí vychází ze srovnání nákladů s výnosy. Manažerské pojetí vychází z toho, že se pracuje s ekonomickými (skutečnými, relevantními) náklady, které oproti nákladům uváděným v účetnictví zahrnují i tzv. oportunitní (alternativní) náklady. Přitom uvažujeme o nákladech v pojetí ekonomické teorie, tzn. při každém rozhodování bereme v úvahu přírůstkové náklady, tj. ty náklady, které jsou tímto rozhodnutím ovlivněny. Zbývající náklady považujeme za irelevantní tomuto rozhodnutí a nazýváme je utopené náklady.
 

  Dále pak při pohledu na náklady rozlišujeme krátkodobý a dlouhodobý  pohled. TZN. dělení nákladů na variabilní a fixní. 

 • V krátkodobém pohledu jsou výrobní činitele podniku neměnné, fixní (počet strojů, výrobních zařízení) a některé jsou proměnné , variabilní a mění se s objemem vyráběné produkce (množství spotřebované práce, surovin). Fixní činitele vyvolávají vznik fixních nákladů a proměnné činitele variabilní – proměnných nákladů.
 
 • V dlouhodobém pohledu jsou veškeré výrobní činitele proměnné (manažeři rozhodují o velikosti a počtu strojů) a tudíž žádné fixní náklady neexistují.

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 30.3.2017
Dnes má svátek Arnošt
původ jména je staroněmecký a znamená: čestný, vytrvalý
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist