Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.7 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.7 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Procesní  řízení 

 • Procesní  řízení se nezaměřuje na výsledky, ale na příčiny. Předpokládá, že příčinou špatných výsledků jsou špatně probíhající procesy uvnitř podniku, které je nutno přeprojektovat tak, aby probíhaly efektivně a byly eliminovány všechny činnosti, které nepřinášejí hodnotu zákazníka. Předmětem jeho zájmu jsou hlavní podnikové procesy vytvářející přidanou hodnotu pro zákazníka.
 
 • Přechod na procesní  řízení podniku znamená, že v prvé řadě musí být nalezen zejména nový smysl a účel práce celého podnik (rethinking), zásadně přehodnocen model podnikového řízení (redefinition) a přeprojektovány hlavní i podpůrné podnikové procesy (redesing).
 
  • ,,Přesmyslení“ (rethinking) nalezení nového smyslu a účelu práce celého podniku spočívá zejména ve vytvoření nového klimatu v organizaci. Pracovníkům je osvětlováno procesní myšlení a s pomocí procesního přístupu jsou analyzovány současné organizační problémy a nedostatky. V rámci této etapy je vytvořena mapa stávajících procesů, zachycující stávající tok práce napříč různými útvary včetně různých bariér a ,,třecích ploch“.
 
  • Přehodnocení (redefinition) kompletního systému řízení firmy na základě procesního přístupu zahrnuje stanovení kritických faktorů úspěchu, přijetí radikálních zásad přeměny podniku a vytvoření nové procesní mapy podnikových procesů.
 
  • Přeprojektování (redesing) všech podnikových procesů vyžaduje jejich narovnání ve smyslu odstranění všech zbytečných a duplicitních činností, sloučením činností roztržených funkčními útvary, inovování neefektivních činností, vytvoření nové procesní organizační struktury a vytvoření autonomních týmů.
 
 • Autonomní  tým je stálý tým pracovníků procesů, vytvořený na principech sebeorganizace, sebekontroly, a sebeřízení. Znamená to, že přebírá odpovědnost za to, co se děje uvnitř procesu, má pravomoc rozhodovat o tom, co proces ovlivňuje (přístup ke zdrojům, plánování vlastních činností, řešení problémů, stanovování priorit, monitorování výsledků, výběr členů týmu, hodnocení výkonu týmu, odměňování, rozvoj a vzdělávání členů týmu, jednání se zákazníky a dodavateli, koordinace aktivit s ostatními týmy a procesy apod.) a disponuje k tomu potřebnými znalostmi (plánování práce, řízení zdrojů, příprava rozpočtů, řízení a zlepšování kvality, operativní řízení atd.)
 

Přínosy procesního řízení

  1. pro zákazníka
 • větší péče o zákazníka a jeho potřeby,
 • lepší a rychlejší uspokojování požadavků,
 • podílení se na řešen problémů zákazníka,
 • lepší informovanost zákazníka.
  1. pro pracovníka
 • vyšší motivace daná perspektivou zaměstnání a novou rolí,
 • hladší tok práce, méně stresů,
 • lepší interní komunikace,
 • omezení meziútvarových konfliktů,
 • rozvoj osobního potenciálů.
  1. pro majitele
 • možnost rychleji realizovat záměry firmy,
 • získání konkurenční výhody,
 • snížení nákladů,
 • zvýšení produktivity,
 • odstranění organizačních bariér.

Metoda Just in time (JIT)

   Jednou z nejrozšířenějších metod, která podporuje procesní řízení, je metoda Just in time. Tradičně se tato metoda zaměřovala pouze na optimalizace zásob. Její další vývoj však směřuje spíše k orientaci na trvalé a dlouhodobé snižování nákladů, a to zejména zkracováním doby jednotlivých procesů, omezováním neproduktivních činností a hledáním potencionálních úspor nákladů. Dále se JIT vyznačuje snahou o dosahování co nejvyšší kvality výrobků, rychlé přizpůsobování výkonů a klade důraz na zvyšování hodnoty výkonů v očích zákazníků. 

     V širším pojetí lze charakterizovat metodu Just in time jako celý systém řízení, který si klade za cíl omezit činnosti, které nezvyšují hodnotu výrobků a služeb, a zvyšovat efektivnost a produktivitu. Tohoto cíle se JIT snaží dosáhnout prostřednictví zkrácení cyklu plnění objednávek, který v nejširším pojetí představuje dobu, která uplyne od obdržení objednávky od zákazníka do okamžiku, kdy je výkon předán zákazníkovi.

   Metoda Just in time znamená nový přístup k řízení, který  vyžaduje dlouhodobý proces hledání příležitostí a provádění změn, které umožní zvýšit efektivnost procesů v podniku. Zavádění JIT představuje většinou složitý a dlouhodobý proces, v rámci kterého je třeba vytvořit předpoklady a vyřešit základní překážky pro jeho úspěšné fungování. Efekty z uskutečněných změn se přitom dostaví až po uplynutí určité doby.

Vztah JIT k řízení na základě  dílčích aktivit

   Metoda Just in time i řízení na základě dílčích aktivit jsou zaměřeny velmi podobně. Orientují se na jednotlivé dílčí aktivity v podniku, na náklady, které tyto aktivity vyvolávají a na přínos činností k hodnotě konečných výkonů. Přesto se každá z metod používá v jiných souvislostech. Metoda Just in time se orientuje především na zkrácení a omezení času, který nepřidává hodnotu výkonům; zaměřuje se na řízení zásobování, výroby a distribuci s cílem dosáhnout minimálních zásob a především minimálních nákladů. Řízení na základě dílčích aktivit se orientuje na všechny aktivity podniku; jeho cílem je omezování neproduktivních činností a snižování nákladů. Mezi základní informační nástroje patří účetnictví koncipované takovým způsobem, který poskytuje informace o nákladové náročnosti aktivit a obdobně zaměřené kalkulace a rozpočty.

   Ačkoli se metody zdají být velmi podobné, existuje mezi nimi určitý  rozpor. Metoda Just in time ve snaze omezit zásoby preferuje menší a častější dodávky a z toho plynoucí malé výrobní dávky. Řízení dílčích aktivit se naopak snaží snížit náklady především vyšším využitím režijních nákladů, příčinně vyvolaných dílčími aktivitami. Proto řízení na základě dílčích aktivit preferuje velké dodávky materiálu, zboží, velké výrobní dávky, aby se náklady spojené se zajištěním dodávky, přípravou nové výrobní dávky „více využily“. Just in time ve svých předpokladech preferuje nízké náklady na změnu výrobní dávky, nízké náklady spojené s dodávkou materiálu atd. Snaha o minimalizaci zásob se tak může dostat do rozporu s  řízením dílčích aktivit zejména v oblasti velikosti výrobních dávek.

   Určitý  rozdíl lze zaznamenat i v souvislosti s časovým horizontem a úrovní řízení. Systém Just in time je spojován spíše s dlouhodobým, strategickým řízením. Řízení dílčích aktivit se zaměřuje na všechny náklady a na všechny aktivity a jejich řízení v rámci krátkého i dlouhého období. 

Reengineering 

     Reengineeringem se rozumí zásadní přehodnocení a radikální přeměna podnikatelských procesů s cílem dosáhnout dramatického zlepšení v dosavadních parametrech hospodaření, jako jsou náklady, kvalita, služby a rychlost.

     Podstata reengineering je prostá – začít znovu. Především začít kvalitní inovace procesů, jako integrovaně pojímaných posloupností činností a nejen jejich izolovaně chápaných dílčích částí a organizačních složek.

     Umění  rychle a kvalitní inovace se stává hlavním předpokladem podnikatelské prosperity a zaměření na systémově ucelené procesy, orientované na výstupy pro zákazníky je pak pro pochopení reerngineeringu rozhodující. Pro reengineering jsou rozhodující zejména inovace řídící a organizační, ve změně kvality i kvantity.


 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 28.3.2017
Dnes má svátek Soňa
původ jména je ruský a znamená: moudrost
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist