Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.5 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.5 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery
Teorie 3 vln ve společnosti
  • je to představa, že následující vlna se prodírá namísto vlny předchozí. V historii lidstva rozeznáváme 3 druhy vln
  • první  vlna (přinesla zemědělskou civilizaci, před 10 tis. lety)
  • druhá  vlna (průmyslová – představuje nástup industriální civilizace, před 300 lety)
  • třetí  vlna (informační – nastupuje v nejvyspělejších zemích světa v posledních cca třech desetiletích)
Vývoj lidské společnosti můžeme zjednodušeně a účelově rozdělit na
  • preindustriální  (výsledek první vlny)
  • industriální (výsledek druhé vlny)
  • postindustriální  (výsledek třetí vlny)
     Postindustriální  společnost zdůrazňuje postupný přesun od významu výrobních odvětví k odvětvím poskytujícím služby a to zejména služby informační. Tyto služby jsou základem znalostí a inovací jako strategických činitelů rozvoje společnosti. Tzn., že informace souběžně se třemi klasickými zdroji (práce, půda, kapitál) podmiňují rozvoj společnosti. Informace jsou čtvrtý ekonomický zdroj, přitom však zdroj významně prioritní. Inovační, znalostní společnost vyžaduje inovační změny a myšlení a jednání lidí. Vznikla tak nová filozofie řízení.
    • inovace = představuje systematické využívání příležitostí ke změnám a to nejen v technice, ale ve všech oblastech lidské činnosti i v nás samotných.
Schumpeterovy podněty pro chápání inovačních procesů uvnitř firmy

     Jednou z jeho nových myšlenek je pojem 'technologické trajektorie'. K technologické změně může dojít jen tehdy, je-li (kromě  tržních předpokladů) subjekt změny dostatečně připraven, tedy má-li vyhovující kvalifikační základnu schopnou osvojit si nové poznatky. To neznamená jen formální vzdělání, ale i dostatečné praktické zkušenosti s aplikací novinek, a především pak pružnou organizační strukturu připravenou provést změny vedoucí k její vyšší efektivnosti, ukáže-li se, že ta stará klade novinkám překážky. Teprve potom se mohou projevit skryté možnosti nové technologie. To v souhrnu bývá označováno jako technologický potenciál inovační firmy.  

     Inovační  firma nehledá inovace ve všeobecném zásobníku vědomostí a znalostí, z nichž všechny jsou každému stejně dostupné. Naopak, sama se stává velmi specifickou entitou, shromažďující vlastní zkušenosti a rozšiřující je vlastní činností, často ovlivněnou náhodou. Dokonalá znalost minulého vývoje osvojování technologií je podmínkou úspěšného vyjednávání a hledání optimální varianty inovace. 

     Proces inovace se dnes stává multidisciplinární záležitostí  s mnoha aktéry (technikové, finanční útvary, vlastníci, různé  složky managementu), jejichž cíle se mohou výrazně lišit, a že tedy je třeba umět se vyrovnat s konflikty od přípravných fází projektu, přes zavádění inovace, zkušební provoz, až po rutinní provoz a jeho sledování a vyhodnocení. Nemá tedy smysl oddělovat od sebe technologický obsah projektu a  strategické rozhodování. V přípravě technicko-organizačních změn je třeba neustále sledovat více prvků: firemní zájmy, dosud osvojené technologie, očekávání managementu firmy i priority jejích zaměstnanců.  
 

Výrobní  inovace - cílem výrobní inovace (vlastního procesu výroby – techniky a technologie) je snížení pracnosti změnou technologie, přizpůsobení se výrobě nového výrobku (nové technické zařízení, nový technologický postup), zlepšení pracovního a životního prostředí… Tímto druhem inovace se zabývá logistika. 

Typy inovací      Druh řízení

výrobkové      Řízení jakosti

výrobní (procesní, technicko –technologické) Logistika

marketingové      Postprodejní marketing

finanční       Controlling

personální      Personální management

organizační       Reengineering

řídící       Reengineering 
 

     Zdrojem inovací mohou být nečekané události, rozpory, potřeby procesu, změny oborové a tržní struktury, demografické  faktory, změny v pohledu na svět, nové znalosti. 

     Moderní  výroby vyžaduje i moderní, zejména předvýrobní, obchodní a servisní zázemí. Podnik, založený na inovacích, bere člověka jako „zdroj inovačního potenciálu“, který je schopen dát své schopnosti a tvořivost pro plnění podnikových cílů. Úkolem marketingu je ukládat výrobě úkol být nejlepší ve výrobě výrobků, které jsou či budou žádané a úkolem výroby je tento úkol splnit. V důsledku soutěže dochází ke stále se zrychlujícímu zdokonalování, vývoji a inovaci v oblasti výroby a služeb.


 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 21.2.2017
Dnes má svátek Lenka
původ jména je neznámy a znamená: pochodeň
Nové komantáře
Když otec nevede nevěstu k oltáři...
Leni 17.2.2017 13:30
Svatbu teprve řeším a už předem vím, že chci jít k...
Android tipy: Jak posílat hudbu, fotky a videa pře
edimer 11.2.2017 19:05
Někomu se bude uriče hodit návod jak rychle a jedn...
Kdo byl a je Josef Laufer? aneb Moje VELKÉ zklamán
vend123 7.2.2017 12:04
Nejsem si tím vůbec jist, ale můj otec mi vyprávěl...
Může vzniknout závislost na hudbě?
urjo 2.1.2017 1:38
Poslouchám všechny hudební žánry a jedno za čas na...
Může vzniknout závislost na hudbě?
tonda 25.12.2016 4:29
elektromagnetické vlnění vyvtváří naší realitu? a ...
TOPlist