Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.4 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.4 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

V podniku lze nalézt dva typy organizačních struktur (OS)

 1. Formální – účelová struktura organizačních jednotek ve formálně organizovaném podniku. Formální OS musí být pružná – měla by poskytovat volnost jednání. Zároveň však individuální úsilí musí být usměrňováno tak, aby bylo v souladu s cíli skupiny a firmy.
 2. Neformální – síť osobních a sociálních vztahů, které nejsou vytvářeny ani požadovány formální OS, ale které vznikají spontánně tím, že se lidé navzájem spolčují. Tato neformální OS se neobjevuje na organizačním schématu.
 
  • Každá formální OS by měla být projektována tak, aby bylo jasné, kdo a jaké úkoly má plnit, kdo je zodpovědný za výsledky. V rámci OS jsou jednotlivé činnosti a lidé seskupováni do organizačních jednotek, které vytvářejí osu celého podniku.
 

Základní  typy organizačních jednotek

 1. Funkcionální OS – podstatou je seskupování činností podle základních podnikových funkcí, jimiž zpravidla jsou marketing, engineering, výroba a finance. Je to nejčastější způsob pro organizační činností a vyskytuje se téměř v každém podniku. Vedoucí jednotlivých funkčních útvarů nadřízené jednotky řídí vedoucí funkčních útvarů v podřízených jednotkách.
 

vedení

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. marketing (výzkum trhu,           engeneering (konstrukční projekty,          výroba (plánování výroby,záso-          finance (fin. plánování,rozpočty, 

mark.plánování,reklama a  elektrotech eng., hydraulický e.,              bování, nástroje, sériová výroba, účetnictví, statistika a zpracování

propagace,prodej) balení, řízení jakosti)         údržba) dat) 

 • Výhody: účelné využívání disponibilních zdrojů, soustředění závažných strategických rozhodnutí do jednoho místa na nejvyšší úroveň, udržuje výkonnost a prestiž hlavních funkcí, zjednodušuje školení, umožňuje důkladnou kontrolu vrcholovému vedení, krátké komunikační cesty, flexibilita, příkazy přicházejí z odborně kompetentních míst.
 • Nevýhody: pomalost v rozhodování v důsledku hierarchicko-byrokratických vazeb, malý důraz na celkové cíle podniku, menší koordinace mezi funkcemi, pomalá adaptace vůči změnám v prostředí, nebezpečí rozporných příkazů a kompetenčních konfliktů mezi f-čně specializovanými pracovníky.
 
 1. Teritoriální  OS – podstatou je seskupování podle určitých zemí. Tohoto využívají podniky, jejichž činnost pokrývá značnou geografickou oblast.
 

  vedení

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

         marketing                                    personalistika                                    zásobování                                 finance         

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

  západní oblast               JZ oblast                            centrální oblast              JV oblast             východní oblast 

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

                       prodej                    engineering          výroba                   účetnictví

  • Výhody: důraz na lokální trhy a lokální problémy, důraz na odpovědnost na nižších úrovních, lepší koordinace v dané oblasti, lepší komunikace s lokálními zájemci, lepší výcvik běžných manažerů
  • Nevýhody: obtížné zabezpečování centrálních ekonomických služeb a častý vznik požadavků na oblastní úrovni (např. personální nebo zásobovací), obtížnější kontrola vrcholovým managementem.
 
 1. OS zaměřená  na zákaznické skupiny, popř. na produkty – tato OS je využívána v případě existence vyhraničených zákaznických skupin nebo také při zaměření se na určitý produkt.
 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. vedení banky

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

běžné bank. služby    bank. služby pro korporace      bank. služby pro instituce     hypoteční bank. sl.      sl. pro zemědělce

                                                                                                                                  půjčky 
 

   • Výhody: důraz na potřeby zákazníků, rozvoj odborníků v zákaznické oblasti.
   • Nevýhody: vyžaduje manažery a odborníky, kteří se vyznají v problematice zákazníků. Zákaznické skupiny nemusí být vždy jednoznačně definovány.
 
 1. OS zaměřená  na proces či řízení – jednotlivé org. jednotky jsou vytvářeny podle procesu (lakování, elekt. pokování) nebo podle zařízení (automaty na výrobu šroubů, děrovací lisy).
 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. vedení

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

     marketing                engineering                   výroba               finance                personál

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.                                                                  

                                              děrovací lisy        svařování        elektrické pokování 

    • Výhody: ekonomicky výhodná, možnosti použití speciálních technologií, využití speciálních dovedností, jednodušší výcvik.
    • Nevýhody: obtížná koordinace jednotek, odpovědnost za zisku je pouze na vrcholu.
 
 1. Výrobková  OS – tato struktura je vytvářena u společností, jež vyrábějí několik výrobkových řad či větší počet výrobků. Speciální druh výroby zabezpečuje samostatný závod. Např. v rámci holdingu to může být samostatný závod energetika, ocelárna,…

vedení

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

            marketing                                    personál                                         zásobování                                 finance 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.                                       

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.                                      

                                    divize přístrojů                             divize nástrojů                                  divize měřidel

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

engin.                         účetnictví                   výroba         prodej                                                                            engin.       účetnictví      výroba    prodej 

 • Výhody: důraz na výrobkové řady, možnost využívání speciálních zařízení, odpovědnost za zisk na divizionální úrovni, vhodné prostředí pro výcvik běžných manažerů.
 • Nevýhody: vyžaduje více manažerů, obtížná kontrola ze strany TOP-MAN, preference cílů divize před cíli podniku jako celku, neefektivní využívání zdrojů.
 
  1. Maticová  OS – tato struktura vzniká kombinování funkcionální, projektové či výrobkové tvorby organizačních jednotek v rámci jedné OS.

vedení

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

                                          výzkum                       marketing/výroba             finance                 personalistika 

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. projekt A 

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. projekt B

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. .

  .

  .

  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. projekt N 

 • Výhody: orientace na konečné výsledky, důraz na profesionalitu, jednoznačná zodpovědnost za zisk z projektu, vysoká flexibilita.
 • Nevýhody: možnost vzniku kompetenčních sporů, dvojí podřízenost, nutnost řešení mezilidských vztahů.
 

Další dělení  organizačních struktur dle Lednického

  1. OS podle hlediska sdružování činností
  1. funkcionální struktury (viz kap. 2.1)
  2. výrobkové struktury (viz kap. 2.1)
  3. ostatní účelové struktury – podle specifických potřeb může jít především o sdružování dle – zákazníků, teritoriálního nebo geografického umístění dílčích organizačních jednotek, poskytování služeb, technologické uzavřenosti obslužných procesů a zařízení
 
  1. OS podle hlediska rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti
   1. liniové struktury – s přímou rozhodovací a přikazovací pravomocí, zabezpečuje „příkazové“ řízení „shora dolů“
   2. štábní struktury – plní především poradní funkci k zabezpečování kvalifikovaného rozhodování strukturálních jednotek s liniovou pravomocí. Štábní útvary tak uplatňují své specializované znalostí odborníků pro určitou funkční oblast činnosti.
   3. kombinované struktury – slučuje předešlé funkce, obvykle vznikají, když liniová strukturní jednotka deleguje část svých pravomocí na štábní strukturní jednotky. Cílově programová struktura kombinuje organizační vztahy vyplývající z příslušnosti k útvaru a zároveň z účasti na nějakém projektu. K rozšířeným strukturám tohoto typu patří různé modifikace tzv. maticových struktur.
   4. struktury komisionálního typu – formy komisí, jde o účelově sestavené skupiny lidí, ať již na dlouhou dobu (stálé komise) nebo na úkol, které řeší stanovené úkoly

     
 

  1. OS dle míry delegace pravomocí a zodpovědnosti – jde o to, do jaké míry, resp. jak pevně vede strukturní jednotka - vedoucí své podřízené za „ruku“, a do jaké míry jim deleguje pravomoc a zodpovědnost pro rozhodování a v čem.
   1. centralizované
   2. decentralizované
 
  1. OS podle členitosti – zda je strukturní jednotce podřízeno málo nebo mnoho útvarů
   1. ploché OS, popř. OS s širokým rozpětím (větší delegace pravomocí, vyšší nároky na samostatnost)
   2. špičaté OS, popř. OS s úzkým rozpětí
 
  1. OS podle časového trvání
   1. dočasné (např. práce v týmu)
   2. trvalé – dlouhodobější trvání
 

Tendence v rozvoji OS

    • vyváženě vymezit poslání a úlohu struktury
    • podporovat jednoduchost a pružnost metod a forem organizování vzhledem k nutnosti rychlé adaptace na měnící se příležitosti a hrozby
    • podporovat autonomnost org. jednotek a cílem rozvoje jsou vnitřní i vnější podnikové činnosti
    • redukovat org. formy, které jenom připravují rozhodování či práci pro jiné útvary a samy necítí přímou odpovědnost
    • zajišťovat „hubenost“ štábních útvarů a jejich obsazení profesně a kvalifikačně vhodnými lidmi
    • zvyšovat prestiž a váhu liniových vedoucích
    • spojovat metody a formy organizování lidí s motivačními systémy participace na dobrých i špatných výsledcích práce
    • nahrazovat rigidní pravidla, normy, org. formy rozvojem přímé a neformální komunikace mezi vedoucími a spolupracovníky i org. stupni
    • využívat neformální struktury
 
     • V současné době začaly společnosti používat org. prvek obecně nazývaný strategická obchodní jednotka (SBU). Předstupněm podnikatelských jednotek jsou podnikatelské útvary – ty jsou tvořeny podle výrobků nebo skupin výrobků, které mají odbyt na určitých trzích a mají stejné konkurenty. Východiskem pro stanovení podnikatelských jednotek je analýza výrobního programu, trhu a konkurence. Organizace podle podnikatelských jednotek má řady výhod, je pružná, umožňuje diferencované zpracování trhu, u velkých podniků je to vynikající prostředek pro podporu podnikatelské aktivity. Nevýhodou je integrace jednotlivých tržních strategií.
 
     • Začíná se objevovat nový typ OS, s jehož rozvojem se počítá po roce 2000. Představuje obrat ve filosofii, kdy podnik je chápán jako nástroj podnikání – vlastník má více podniků – jestliže se jeden nevyplatí, pak ho prodá a zaměří se na jiný. Nemusí se přitom jednat o hmotný podnik, ale o tzv. dutý podnik.
 
     • Dutý  podnik nemá pevnou OS. Je znázorňován ve formě sudu, kde víko sudu představuje vlastníka, dno sudu zase management. Prostor v sudu je závislý na uskutečňovaných projektech – ty se mohou měnit podle měnících se podmínek, podle příležitostí, trendů. Dutý podnik je tvořen týmovou podnikatelskou jednotkou, dostává úkoly, vypracovává projekty. U malých firem se často jedná o externí jednotky. Dále je tvořen servisní jednotkou, managementem (harmonizuje vztahy, transformuje požadavky do projektu) a vlastníkem firmy.

     VÝBĚR PRACOVNÍKŮ – strategická personální činnost, jejímž úkolem je porovnat předpoklady uchazečů s požadavky na pracovní místo a vybrat uchazeče s nejlépe vyhovující kvalifikací. V této souvislosti je velmi důležitý popis a specifikace pracovního místa, který umožní stanovit relevantní kritéria výběru, požadavky na pracovníka odpovídající nárokům obsazovaného pracovního místa.

     Výběrový  proces probíhá zpravidla v určitých fázích, kdy se nejprve shromažďují údaje o uchazečích,  ověřují se odborné a osobností předpoklady uchazečů (testování), realizují se výběrové pohovory, je možné předvést práci a pracoviště v reálné podobě (představit pracovní skupinu, předvést pracovní prostředí), následuje vyhodnocení uchazečů, jejich informování o výsledcích výběrového řízení (informace pro úspěšné uchazeče i pro ty, kteří se neumístili) a celý výběrový proces končí uzavřením pracovní smlouvy.

     Mezi metody výběru patří analýza personální dokumentace, testování  odborné způsobilosti, psychologické posouzení, ověření jazykové způsobilosti, lékařské vyšetření, grafologie, pohovor, assessment centre ad. Zpravidla je využíváno kombinace více metod vzhledem k charakteru obsazované pozice. Velmi významnou z uvedených metod je pohovor s uchazečem, který může mít formu rozhovoru individuálního (jeden tazatel-vedoucí pohovoru a uchazeč) či panelu (více tazatelů a uchazeč) či výběrové komise (vyhlášení výběrového řízení, jmenovaná výběrová komise, postup při výběrovém řízení). Má-li být pohovor s uchazečem přínosný (poskytne informace o uchazeči, které nelze získat z osobní dokumentace a s využitím dalších výběrových metod), je nezbytná jeho příprava -  témata a otázky k pohovoru, příprava informací pro uchazeče, zajištění vhodného prostředí a atmosféry, profesionální přístup tazatele, vyhodnocení pohovoru (záznam). 

     V závěru celého výběrového procesu se hodnotí, zda je uchazeč schopen vykonávat danou práci, jeho vztah k této práci a jeho výkon v průběhu výběrového řízení. Nejúspěšnějšímu z uchazečů (nejlépe vyhovujícímu stanoveným nárokům) je nabídnuto obsazované pracovní místo.   

     ROZMÍSŤOVÁNÍ  PRACOVNÍKŮ představuje řízení pohybu pracovníků do organizace, uvnitř organizace a z organizace, týká se vnější a vnitřní mobility pracovníků. Rozmísťování pracovníků reprezentuje úkoly strategického personálního řízení – využít schopností jednotlivců, posílit jejich individuální výkon, formovat týmy, posílit týmový výkon, zlepšit výkon organizace.

     Pojem staffing vyjadřuje kvalitativně vyšší úroveň rozmísťování pracovníků (rozmísťování pracovníků je součástí staffingu). Staffing zahrnuje budoucí požadavky pracovních míst, jedná se o formování počtu, struktury a pracovních schopností pracovní síly (personálu) organizace, řízení kvantitativních a kvalitativních stránek její mobilitu. Staffing sleduje výkon organizace, její rozvoj, konkurenceschopnost, efektivitu, formování pracovní kvalifikace podle současných požadavků i z hlediska perspektivní potřeby (připravenost na změny, rozšiřování pracovních schopností).

     Při rozmísťování pracovníků je třeba vycházet z popisu a specifikace pracovního místa a z hodnocení pracovníků. Formy rozmísťování pracovníků v rámci vnitropodnikové mobility jsou povyšování, převedení pracovníka na jiné místo, přeložení na nižší funkci. Koubek rozlišuje aktivní stránku vnější mobility (získávání, výběr, přijímání a orientace pracovníků) a pasivní stránku vnější mobility (formy ukončování pracovního poměru). Rozmísťování pracovníků v rámci vnější mobility, které může organizace ovlivnit, je propouštění a penzionování.

     Při snižování počtu pracovníků by měla organizace postupovat tak, aby neutrpěla její pověst, aby průběh snižování  byl pro pracovníky co nejšetrnější a byly maximálně zmírněny dopady na zaměstnance. 


 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 28.3.2017
Dnes má svátek Soňa
původ jména je ruský a znamená: moudrost
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist