Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.3 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.3 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery

Princip plánování výrobních procesů

 
 • Plánování  výrobního procesu stanoví, jakými výrobními postupy, během kterého období a ve kterých nákladových střediscích se má vyrábět plánované množství výrobků.
 
 • Plánování  nákupu rozlišuje 3 druhy nákupu :
 1. příležitostný nákup, kdy bezprostřední potřeba vede k nákupu, např. zakázková výroba
 1. výrobně – synchronní nákup, který je plně závislý od spotřeby
 2. nákup do zásoby
 
  • Při dlouhodobém a střednědobém plánování se podnik perspektivně rozhoduje o dalším ekonomicko- technickém rozvoji, o základní struktuře výrobního a odbytového programu včetně vývoje nových výrobků, jakož i o výrobních postupech, které je nutno použít, o druhu a rozsahu hmotného investičního majetku, o potřebě a stavu pracovních sil.
 
  • Krátkodobé  plánování výrobního programu vychází z dostupného hmotného investičního majetku a pracovních sil. Základní struktura sortimentu  průmyslového podniku je již určena dle plánováním rozšíření výrobního programu o zcela nové druhy výrobků.
 
  • Plánování  výrobního programu se vztahuje jednak na podniky, které nabízejí sortiment standardizovaných výrobků, dále podniky, které vyrábějí na zakázku.
 
  • Z hlediska výrobního programu výrobní proces členíme podle toho, jak se jednotlivé výrobní procesy podílejí na tvorbě výstupních prvků. Rozeznáváme :
 1. hlavni výrobní proces – představuje souhrn operací, jež mění složení, jakost surovin, materiálu, které přímo vstupují do výrobků. Je základem výrobního procesu v podniku a v souladu s výrobním plánem podniku:
 1. pomocný výrobní proces – zabezpečuje výrobu výrobků a realizaci výrobků bezprostředně potřebných pro zabezpečení chodu hlavního výrobního procesu, které vejdou do výrobků a jen málokdy opouštějí podnik (výroba výrobních pomůcek, údržbářské a opravárenské práce);
 1. vedlejší výrobní proces – zabezpečuje všechny druhy energií;
 1. přidružený výrobní proces – v jeho rámci se realizuje výroba výrobku, které bezprostředně nesouvisí s výrobním plánem.
 
  • Další členění  výrobního procesu může být z hlediska výrobní složitosti, podle účasti přírody, člověka a techniky, z hlediska technologie nebo z hlediska skladby výrobku.Pro pochopení plánování výrobního programu je nutná znalost produkční funkce.
 
  • Primárním cílem podniku není zásobování trhu určitým zbožím. Přestože proces podnikových výkonů a jejich zhodnocení je pouze prostředkem k realizaci nejvyššího cíle v systému tržního hospodářství, tj. dle maximalizaci zisku, nemá žádná z dílčích podnikových oblastí přednost. Chceme-li dosáhnout maximálního zisku, musí být všechny oblasti vzájemně koordinovány.
 
 
 
 
 
 

Systém MRP II

     MRP II (material resource planning) je poměrně nový systém pro plánování, organizaci a řízení výroby. Vznikl rozšířením původních principů řízení výroby o poznatky ze systému plánování požadavků na materiál MRP (material requirements planning). Tato filozofie byla založena na konverzi=změně plánu výroby navrženého pro „skupinu výrobků“ na plán výroby pro komponenty jednotlivých výrobků. 

     Vlastní  konverze byla realizována rozpadem kusovníků hlavního výrobku. Nevýhodou klasických koncepcí systémů MRP II je, že modul MRP určuje termíny výrobních úkolů a jejich velikosti na základě předpokladu neomezených výrobních kapacit. Až dodatečně se v modulu pro kapacitní plánování (CRP – capacity requirements planning) určí skutečné kapacity pro splnění daného úkolu.  

     V případě, že požadavek na kapacity zdrojů přesahuje jejich aktuální výrobní možnosti, musí plánovač rozhodnout, jakým způsobem se bude tento problém řešit (např. přeplánováním požadavků na jiný termín, kdy jsou zdroje méně vytíženy, rozšířením kapacit, úpravou původního plánu apod.). Po vyrovnání požadavků na kapacity s aktuální disponibilní možností (kapacitou) jednotlivých zdrojů, je možné určit skutečné velikosti výrobních úkolů a stanovit priority pro řízení produkčního procesu. 

Systém MRP I  nebo MRP II

 • moderní systémy výrobního plánování
 • vstupy - prognózy, zákaznické objednávky
 • netvoříme přímo výrobky, ale požadavky na materiálové vstupy
 • plán hlavní výroby ovlivňuje kapacitní plánování a materiálové požadavky
 • pracovní požadavky - postupy pro to, abychom věděli kdo má co vykonávat
 • pouze plán výroby a zásobování

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Vstupy a výstupy systému MRP

 
 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Systém MRP II 
 

Výrobní  plán

 • agregovaný výrobní plán
  • není členěný - je celistvý
  • odráží naše výrobní možnosti
 • konkrétní - nevztahují se k jednotlivým výrobkům
  • dlouhodobé (strategické) - dlouhodobé využívání kapacit, rozmístění strojů a zařízení, projekty, výrobky
  • střednědobé (taktické) - zaměstnanost, výkony, způsob snižování zásob, časová úprava zásob, kooperace s dodavatelem
  • krátkodobé (operativní) - velikost sérií výrobků, množství zakázek, rozdělení jednotlivých činností
 
 
 
 
 
 
 

Př. Sestavní  agregovaného plánu

 • našim úkolem je vytvořit agregovaný plán na 6 měsíců. Máme začít a také skončit s nulovou zásobou. K dispozici máme 15 dělníků
 
Období 1 2 3 4 5 6 celkem
Předpověď odbytu 200 200 300 400 500 200 1800
 

Náklady:

Výstup:  Pracovní doba 2 tis. Kč/jednotka

      Přesčas 3 tis. Kč/jednotka

      Kooperace 6 tis. Kč/jednotka

      Zásoby 1 tis. Kč/jednotka

      Nedodělky 5 tis. Kč/jednotka/měsíc 

Řešení:  Průměrná výroba v každém období je 300 jednotek (1800/6). Řešení v následující tabulce. 

Období 1 2 3 4 5 6 celkem
Předpověď odbytu 200 200 300 400 500 200 1800
 
Výstup
Pracovní  doby 300 300 300 300 300 300 1800
Přesčas - - - - - -  
Kooperace - - - - - -  
Rozdíl (V-P) 100 100 0 -100 -200 100 0
 
Zásoby
Počáteční 0 100 200 200 100 0  
Konečná 100 200 200 100 0 0  
Průměrná 50 150 200 150 50 0 600
Nedodělky 0 0 0 0 100 0 100
 
Náklady v tis. Kč
Výstup
Pracovní  doby 600 600 600 600 600 600 3600
Přesčas - - - - - -  
Kooperace - - - - - -  
Propouštění - - - - - -  
Zásoby 50 150 200 150 50 0 600
Nevyřízeno 0 0 0 0 500 0 500
Celkem 650 750 800 750 1150 600 4700
 

Nejvýhodnější by bylo mít jen 14 dělníků a platit jim přesčasovou práci.  


 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 25.3.2017
Dnes má svátek Marián
původ jména je latinský a znamená: muž
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist