Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.1 Podniková ekonomika

Státnicové otázky: č.1 Podniková ekonomika

2.2.2009 | Visnery
 • Výrobní činnost podniku spočívá v přeměně výrobních faktoru ve výrobky. Tato přeměna probíhá jako výrobní proces, který sestává z celé řady procesů pracovních, automatických a převodních. Podnik se musí rozhodnou, jaké výrobky a v jakém množství bude vyrábět a v neposlední řadě komu je prodá. Tato strategie je především vázána na inovační, marketingovou a odbytovou činnost.
 

Výrobní  podnik je systém, charakterizován následujícími činnostmi

  1. předvýrobní etapa: předvýrobní příprava výrobků
  2. výrobní etapa: výroba
  3. podvýrobní etapa: balení a expediční činnost
 
 1. Technická  příprava výroby (TPV) = předvýrobní etapa

  TPV je tvořena konstrukční, technologickou a technickoorganizační přípravou výroby, kdy jedna dílčí část činností je vázána na přípravu konkrétního výrobku (zakázky) a druhá, dílčí část na inovační, tj. vývojový, koncepční a plánovací charakter, zajišťující soustavy, dlouhodobý rozvoj jednotlivých oblastí oboru podnikání.

Vzájemný  podíl jednotlivých činností v TPV, jejich organizační  uspořádání, konkrétní fonna používané dokumentace a stupeň podrobnosti jejího rozpracování se liší podle:

 1. charakteru výroby:
  1. hromadná výroba (hutě, mlýny) – výroba velkého množství jednoho druhu výrobku, výrobní proces se opakuje, ustálenost výroby
  2. sériová výroba (elektrické spotřebiče pro domácnost) – výroba stejného druhu výrobku v tzv. sériích
  3. kusová výroba (výroba turbíny, stavební výroba) – vyrábí se jeden nebo omezené množství výrobků od jednoho druhu
 2. místního uspořádání výrobních i technických složek
 3. účelu, k němuž je dokumentace užita
 
 1. Výroba = výrobní etapa

Množina všech výrobků je označována jako výrobní program, Přiřazení kapacitní a časové dimenze k výrobnímu programu udává výrobní náplň. Ta je podmíněna zjištěním výrobních zdrojů, tj. lidé přiřazeni k výrobním strojům, pomocné a dopravní zařízení, hardware 11 software zajištění řídících systémů:

Rozdělení  a popis zdrojů přizpůsobíme rozdělení výroby na jednotlivé  etapy (předvýrobní, výrobní, odbytovou).

Výrobní  činnost podniku je podložena výrobním programem, který musí být plánován. Předmětem plánování výroby je cílené plánování a formování podnikového výrobního procesu. 

  Je nutné  plánovat tyto oblasti:

 1. výrobní program – určuje se, které druhy a jaké množství zboží se mají v určitém období vyrábět plánované množství výrobků (cílem je určit optimální výrobní program)
 2. výrobní proces – uspořádaný souhrn činností, které mají na výstupu služby, výrobky pro zákazníka. Pro výrobní proces jsou nezbytné výrobní faktory (půda-přírodní zdroje, technické prostředky, práce a informace). Plánování výrobního procesu stanoví, jakými výrobními postupy, během kterého období a ve kterých nákladových střediscích se má vyrábět plánované množství výrobků.
 3. připravenost výrobních faktoru potřebných pro výrobu – plánování nákupu, dopravy a skladování
  • Mezi uvedenými složkami plánování výroby existují vzájemné závislosti a vzájemná působení. Při plánování výrobního programu se určuje, které druhy a množství zboží se má v určitém období vyrábět. Při tomto plánování je cílem určit optimální výrobní program.
  • Při dlouhodobém a střednědobém plánováni se podnik perspektivně rozhoduje o dalším ekonomicko-technickém rozvoji, o základní struktuře výrobního a odbytového programu včetně vývoje nových výrobků, jakož i o výrobních postupech, které je nutno použít, o druhu a rozsahu hmotného investičního majetku, o potřebě  a stavu pracovních sil.
  • Krátkodobé plánování výrobního programu vychází z dostupného hmotného investičního majetku a pracovních sil. Základní struktura sortimentu průmyslového podniku je již určena dlouhodobým plánováním rozšíření výrobního programu o zcela nové duhy výrobků.
  • Z hlediska výrobního programu výrobní proces členíme podle toho, jak se jednotlivé výrobní procesy podílejí na tvorbě výstupních prvků. Rozeznáváme:
 1. hlavni výrobní proces – představuje souhrn operací, jež mění složení, jakost surovin, materiálu, které přímo vstupují do výrobků. Je základem výrobního procesu v podniku a v souladu s výrobním plánem podniku:
 1. pomocný výrobní proces – zabezpečuje výrobu výrobků a realizaci výrobků bezprostředně potřebných pro zabezpečení chodu hlavního výrobního procesu, které vejdou do výrobků a jen málokdy opouštějí podnik (výroba výrobních pomůcek, údržbářské a opravárenské práce);
 1. vedlejší výrobní proces – zabezpečuje všechny druhy energií;
 1. přidružený výrobní proces – v jeho rámci se realizuje výroba výrobku, které bezprostředně nesouvisí s výrobním plánem.
 

      Zákonitosti výrobního procesu

 1. proporcionálnost - znamená kvantitativní vyváženost mezi jednotlivými složkami výrobního procesu. Má věcný, časový a prostorový aspekl. Proporcionálnost výrobního procesu se musí zabezpečit, aby struktura a objem výrobního potenciálu odpovídaly struktuře a objemu pracnosti výrobků. Tyto vztahy je nutné neustále sledovat v zájmu zabezpečení plynulého průběhu výrobního procesu;
 2. paralelnost - představuje možnost současně vytvářet část nebo všechny stejné či rozdílné činnosti. Využitím paralelnosti se zkracuje délka výrobního cyklu výrobků, urychluje se přísun výrobku na trh, snižuje se potřeba zásoby surovin, materiálu a zkracuje se doba obratu oběžného majetku. Všechny uvedené výhody se následně příznivě odrážejí ve výši zisku a nákladů;
 
 1. rytmičnost výroby - znamená, že ve stejných časových intervalech se vynakládá stejné množství jednotlivých druhů výrobních faktoru a dosáhne se stejné nebo 'větší množství výroby. V podstatě jde o pravidelný průtok výrobního procesu;
 
 1. nepřetržitost - je projevem uplatňování proporcionality, paralelnosti a rytmičnosti výrobního procesu
 
 
 
 

Služby

Služby by pak logicky měly být v zásadě procesy, které poskytují nehmotný produkt, ale vždy tomu tak být nemusí  
 

Stupně  hmotnosti a nehmotnosti služeb 

např. 

úprava a prodej

drahé kameny     Opravárenské služby  vzdělání

auta, domácí spotřebiče      dekorace interiéru

ubytovací služby   Restaurace   cestovní služby

počítačový software       zdravotnictví

kosmetické služby       investiční poradenství

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

s převahou hmotné složky   střed  s převahou nehmotné složky 

Charakteristické znaky služeb

 • nehmotnost (nebo alespoň dílčí)
 • simultánnost poskytování a spotřeby (probíhají u služeb současně, navíc účastník musí být účasten služby)
 • pomíjivost (nelze ji skladovat)
 • různorodost (lze je provést v různých variantách, díky tvůrčí práci a odlišností)
 • komplexnost (dána úhrnem úkonů a alternativ výkonu služby)
 • divergentnost (vyplývá z variability úkonů a výkonu, roste s využitím služeb, souvisí s přáním zákazníka a může vést k úzké specializaci)

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 31.3.2017
Dnes má svátek Kvído
původ jména je staroněmecký a znamená: živost
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist