Levý horní roh Logo horní pravý roh
Horní levý roh
Reklama
Reklama Vyhledávání
Nejnovější články
Takto bude vypadat telefon Google Pixel! Unikl první obrázek.
Doučování matematiky Hradec Králové
Týdnoviny aneb Stát jako firma fungující z dotací
Rubriky
Aktuálně
Android
Android - tipy a triky
Čína - cestopis
Filmové recenze
Hodnocení restaurací
Komentáře
Maturitní otázky
Na čem právě dělám
Počítače
Recepty
Reklamy
Svatba
Tipy na výlet
Týdnoviny
Ukrajina
Z Internetu
Nové komentáře
Reklama
ZaRohem.cz > Maturitní otázky > Státnicové otázky: č.21. Personální optimalizace

Státnicové otázky: č.21. Personální optimalizace

1.2.2009 | Visnery
 • Pro vrcholový  management, účastníky vedení vyplívá z účasti lidí  určitý imperativ (úkol), tímto úkolem je personální  optimalizace organizace
 • Optimalizace

= přijetí  toho nejlepšího, nejvýhodnějšího řešení problému

= splnění  určitého úkolu, zvládnutí situace jak nejlépe je to možné

= maximální  dosažený efekt

= proces, postup, činnost směřující k nejlepšímu řešení 

 • Pojem  personální organizace byl poprvé použit v roce 1996,  používá se v technických směrech. V obecném významu  pojem optimalizace (dosažení co nejlepšího stavu)  znamená, přijetí nejlepšího řešení, nebo zvládnutí úkolu za určitých podmínek dosažených v dodávkovém stavu, procesu, postupu, činnosti..
 
 • Personální  optimalizace
 • musíme navodit nejvhodnější personální optimum (stav)
 • dosahování takového personálního stavu (obsazení), kdy organizace má takový personál, který je schopný dosáhnout cílů firmy (ani nedostatečný ani přebytečný)
 • je neméně důležitá, pro efektivnost, úspěšnost a prosperitu organizace (otevírání prostoru pro podnikání, budování přijatelného potenciálu)
 • účelem je dosažení souladu mezi personální potřebou (počet pracovníků s určitou kvalifikací) a skutečným lidským potenciálem organizace – zde musí být vzájemný soulad
 • výchozím předpokladem je stanovení personální potřeby (určitý počet pracovníků s určitými charakteristikami (věk, vzdělání, profese, speciální předpoklady, osobní vlastnosti)
 
  • Personální  potřeba organizace by měla být stanovena na strategické úrovni řízení lidských zdrojů, aby personální strategie odpovídala celkové organizační struktuře. Je zapotřebí optimalizovat průběžně.
 
  • Personální  optimalizace organizace – může spočívat v celé řadě procedur:
 • získávání, výběr, přijímání a přidělování zaměstnanců na jednotlivé pozice
 • prověřování zaměstnanců odpovídajícími povinnostmi a schopnostmi
 • slaďování určitých pracovních způsobilostí s pracovními požadavky
 • dolaďovat pracovní využití a zatížení zaměstnanců
 
  • Postupy zaměřené  na slaďování – řízená pracovní adaptace (tzn. adaptační proces = kontrolování)
 
  • Dále do optimalizačního procesu patří:
 • vedení lidí
 • pracovní motivace
 • vzdělávání a výcvik
 • odměňování a vytváření příznivých pracovních podmínek
 • významnou částí je také optimalizace pracovní zátěže
 
  • Optimalizace pracovní zátěže – vliv a působení pracovních úkolů a situací na pracovníka při vykonávání jeho pracovní činnosti. Zátěž je vztah mezi požadavky na lidi a jejich vlastnostmi odpovídá charakteru pracovní činnosti. Byla přijata nová klasifikace pracovní zátěže. Počet úkolů, které na člověka padají. Vliv, působení pracovních úkolů na pracovníka při vykonávání jeho pracovních činností.

Druhy práce

 1. svalová (manuální)
 2. smyslová (vnímání) – operátoři řídících procesů
 3. duševní (práce symbolických analytiků) – symbolický analytik – řeší problémy hlavou
 4. ve styku s druhými lidmi
 

Podle toho o jaký druh zátěže (práce) se jedná zda přišli Japonští ekonomové s modelem tří základních dimenzí pracovních činností 
 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

                     psychická  zátěž 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

                                                    sensonická zátěž

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.      

                                          svalová zátěž 
 

 • Jestliže se naučím měřit míru smyslové práce, jsme schopni ji lokalizovat.
 
 • Malé pracovní  vytížení bývá provázeno negativními jevy – upřednostňování  partikulárních zájmů, má za následek nedostatečnou výkonnost.
 
 • Synergický  efekt – vzniká za účasti více specialistů, čím více je účastníků, tím více příležitostí pro ty, kteří nic nedělají, ale jen se vezou "lingermanův efekt - černého pasažéra".
 
 • Velká úkolová  zátěž vede k – zvýšení chyb, snížení pracovní  spolehlivosti, vyšší opotřebení = nespokojenost.
 
 • Management, který  usiluje o POO by měl dbát na plné využití lidských zdrojů nebo by měli dbát na to, aby nedocházelo k nadměrnému a dlouhodobému přetížení a psychickému stresu.
 
  • Stres vyvolává vnitřní napětí, vnitřní stav jedince, který zažívá v určitých situacích. Jestliže je tento stres kumulován – dostavuje se únava, jestliže je stres dlouhodobý, dostavuje se vyčerpanost. Stresové faktory, které mají různý charakter – emoční zátěž, efekt vyhoření (burn out - stav, kdy jedinec dlouhodobě působí v určité oblasti a shledává, že efekt není takový jako má být)
 
 
 
  • Psychický  stres - bývá důsledkem pracovního přetížení kombinovaného s jinými faktory. Mívá devastační dopad nejen na jedince (zdraví, kvalitu  přizpůsobivosti, mezilidské vztahy, snižuje  výkonovou spolehlivost, zvyšují riziko nezvládnutí úkolu), ale i na mezilidské vztahy v organizaci, zvyšuje riziko nezvládnutí situací.
 

Dosahování  a udržování personálního optima je nejobecnějším účelem vyjádření ŘLZ 

Charakteristické  rysy toho, že bylo dosaženo personální optimum:

 • není pociťován nedostatek potřebných pracovníků vzhledem k úkolům
 • pracovníci organizace zvládají úkoly na odpovídající úrovni
 • pracovníci se chovají v souladu se zásadami organizační kultury
 • nedochází k stavům, které by signalizovali, že pracovníci jsou nevytížení nebo přetížení
 • vedení je přesvědčeno, že personál bude stačit na zvládnutí příštích úkolů
 

Kritéria personálního optima

 • nemůže být jen samotné obsazení pracovních pozic k danému datu
 • součástí musí být minimalizace ztrát, které jsou způsobeny nečekanými výkyvy (náklady na výběr, znovuzaškolení zaměstnanců, adaptační náklady)
 

Personální  optimalizace organizace – neustály slaďovací proces, který probíhá na několika úrovních:

  1. dlouhodobé strategické plánování lidských zdrojů – pokud má organizace vypracovanou strategii
  2. horizontální střednědobé (taktické) řízení – vyvolané změnou technologie, zastupování některých specialistů, pracovními postupy, přemístěním zaměstnanců
  3. úroveň provozních (operačních) procesů – vyhledávání pracovníků, adaptace, 3 oblasti:
   1. personální činnosti – od vyhledávání pracovníků do příjímání
   2. manažerské řízení lidí (vedení) – každodenní řízení (přikazování, kontrolování supervize) a vedení lidí (objasňování a vytyčování úkolů), spolupráce se specialisty na ŘLZ (popisy práce, personální výběr)
   3. vytváření příznivých podmínek pro práci lidí (zajišťování bezpečných pracovních podmínek, zaměstnaneckých vztahů apod.)
  4. oblast individuální psychofyzické adaptace sociálního prostředí – týká se každého zaměstnance, který se přizpůsobuje
 
 • Cílem personální  optimalizace organizace je mít pravé lidí na pravém místě v pravý čas a mít jich dostatek. Dosažení personálního optima je pohyblivý cíl,  který musí být sledován průběžné uplatnění lidí - souvisí s jejich aktivitou.

 
Dočetli jste až sem a chcete pokračovat?
Diskuze ke článku Tisk článku 

© Visnery - všechna práva vyhrazena autorovi tohoto článku. Jakékoli další šíření tohoto článku je porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce článku či jeho části.

Diskuze ke článku
 

Oblíbenci
D-FENS
Arthur Dent
Zrcadlo
Test Osobnosti
Hansuv.net
Zumba.ZaRohem.cz
Lafiho výlevník
Elektronické cigarety
ZaRohem.cz
Úvodní stránka
RSS články
RSS diskuze
Redakce
E-mail
Ochrana osobních údajů
Výročí dne
Je 26.3.2017
Dnes má svátek Emanuel
původ jména je hebrejský a znamená: Bůh s námi.
Nové komantáře
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
Martin 24.3.2017 17:19
V souvislosti s kauzou v USA, kde stahují z prodej...
Užitečné příslušenství k elektronickým cigaretám
Petra 18.3.2017 15:11
No abych pravdu řekla o Vánocích jsem dostala jako...
Android tipy: Co dělat, když GPS není schopna nají
Mates 3.3.2017 18:00
Po aktualizaci z android 6 na android 7 mě přestal...
Češi musí mít vízum na Ukrajinu a k tomu ještě růz
Auriel 26.2.2017 23:24
Potvrzení, že nemají AIDS? A co ti, kteří to AIDS ...
Sodastream - zkušenosti, postřehy. Koupit či nekou
janek 22.2.2017 12:55
Jak můžete zveřejnit takovýto článek, když zjevně ...
TOPlist